internet

Kodeks Odpowiedzialnej Reklamy WP

Wirtualna Polska opublikowała Kodeks Odpowiedzialnej Reklamy. Opisano w nim 14 głównych zasad działalności reklamowej WP jako wydawcy internetowego. Wśród najważniejszych, znalazła się m.in. zasada jasnego oznaczania reklam, zasada jawności reklam politycznych czy zasada usuwania reklam wprowadzających użytkownika w błąd. Na straży przestrzegania kodeksu stoi powołany przez WP komitet ds. weryfikacji reklam.

Jako największy wydawca internetowy w Polsce, jesteśmy przekonani, że reklama powinna przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom: użytkownikom, reklamodawcom oraz samym wydawcom. Głęboko wierzymy, że opracowanie standardów etycznych reklam, emitowanych na naszych powierzchniach, pomoże nam w budowaniu trwałych relacji z naszymi partnerami biznesowymi, a także pozytywnie wpłynie na odbiór naszych treści przez użytkowników mówi Joanna Pawlak, prezes zarządu Wirtualnej Polski Media.

Kodeks Odpowiedzialnej Reklamy WP to kolejny krok po przyjętym w 2020 roku - Kodeksie Etyki Dziennikarskiej, w kierunku realizacji strategii odpowiedzialnych mediów w Wirtualnej Polsce.

Ogłaszając dokument, Wirtualna Polska postanowiła m.in., że reklamy polityczne muszą być wyraźnie oznaczane, a źródło ich finansowania i tożsamość organizacji lub osób odpowiedzialnych za kampanię, muszą być jawne. Kodeks określa także zasadę, zgodnie z którą Redaktor naczelny WP ma prawo do żądania wstrzymania kampanii reklamowej, która nie jest zgodna z wartościami redakcji lub narusza etyczne standardy wydawcy. Ponadto, Wirtualna Polska chce uczyć użytkowników rozpoznawania reklam, zawierających fałszywe informacje czy technik manipulacji, a także promować wśród nich kulturę szacunku w przestrzeni online.

Nad zgodnością działań ze wszystkimi zasadami zawartymi w Kodeksie Odpowiedzialnej Reklamy WP, czuwać będzie wewnętrzny komitet ds. weryfikacji reklam. W jego skład wchodzą: Redaktor Naczelny, Dyrektor Biura Prawnego, Dyrektor Biura Reklamy oraz Redaktor ds. Etyki i Standardów. Komitet będzie analizował wszystkie zgłoszenia reklam budzących wątpliwości i decydował o ich publikacji lub jej odmowie.

- Dzięki takim działaniom, jak jakościowe dziennikarstwo, na które postawiliśmy w ostatnich latach, wdrożony wcześniej Kodeks Etyki Dziennikarskiej czy ogłoszony właśnie Kodeks Odpowiedzialnej Reklamy, Wirtualna Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich użytkowników i klientów i jest dziś na polskim rynku medialnym liderem w obszarze wiarygodności i jakości treści – tłumaczy Joanna Pawlak.

Przyjmując zasady Kodeksu Odpowiedzialnej Reklamy, WP zobowiązuje się do stałego doskonalenia praktyk reklamowych oraz wspierania uczciwości, przejrzystości i szacunku w świecie online. Wszystko po to, by reklamy publikowane w serwisach były nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim etyczne.

kontakt dla mediów
Michał Siegieda
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej/Rzecznik Prasowy, Wirtualna Polska Holding S.A.
Michał Siegieda

michal.siegieda@grupawp.pl

Agata Chaber
Specjalistka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji, Wirtualna Polska Holding S.A.
Agata Chaber

agata.chaber@grupawp.pl

informacje o firmie

Grupa Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Wirtualna Polska nadaje również Telewizję WP dostępną naziemnie, na platformie cyfrowej, w najlepszych sieciach kablowych oraz usłudze Pilot WP.

 

załączniki

kontakt dla mediów
Michał Siegieda
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej/Rzecznik Prasowy, Wirtualna Polska Holding S.A.
Michał Siegieda

michal.siegieda@grupawp.pl

Agata Chaber
Specjalistka ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji, Wirtualna Polska Holding S.A.
Agata Chaber

agata.chaber@grupawp.pl

informacje o firmie

Grupa Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Wirtualna Polska nadaje również Telewizję WP dostępną naziemnie, na platformie cyfrowej, w najlepszych sieciach kablowych oraz usłudze Pilot WP.