sprawy społeczne media/marketing/reklama

Wirtualna Polska dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności

Wirtualna Polska na początku roku przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju, gdzie jednym z filarów jest zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju i środowiska pracy szanującego różnorodność. Teraz spółka podpisała Kartę Różnorodności, która jest inicjatywą pod patronatem Komisji Europejskiej i jednym z ważnych kroków  w realizacji strategii.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, która w Polsce koordynowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma ona na celu rozpowszechnianie oraz promowanie równego traktowania w miejscu pracy. Jej podpisanie jest równoznaczne z brakiem zgody na dyskryminację ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, pochodzenie, rasę, wiek oraz wiele innych czynników, które właśnie sprawiają, że się różnimy. Idea jaka przyświeca Karcie Różnorodności to pielęgnacja różnic.

­– Dobre przywództwo wymaga otaczania się ludźmi o różnych perspektywach, którzy chcą i mogą bez obaw wyrażać swoje zdanie. Droga do różnorodności w WP zaczyna się od mentoringu i wspierania rozwoju naszych pracowników na ich ścieżce kariery. Dla nas ważne są kompetencje, nie płeć, wiek czy pochodzenie. Doceniamy różnorodne spojrzenie i wiemy, że prowadzi ono do osiągania lepszych wyników we wszystkich dziedzinach działalności. Właśnie na tym i na naszych pracownikach najbardziej nam zależy mówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, CFO Wirtualna Polska Holding.

Wzajemny szacunek, równość i tolerancja - to wartości wyznawane od dawna przez Wirtualną Polskę. Spółka otwarcie angażuje się w akcje społeczne oraz silnie przeciwdziała dyskryminacji. Samodzielnie kształtuje warunki zatrudnienia i współpracy, mając na względzie rodzaj i jakość wykonywanej pracy lub usług, swoje potrzeby i możliwości oraz otoczenie rynkowe. Przestrzega zasad równego  traktowania, w tym również w zakresie zatrudniania i polityki wynagradzania. Wspiera rozwój pracowników i aktywnie promuje rolę kobiet w zarządzaniu. Przed rozpoczęciem pracy każdy podlega zaznajomieniu się z Kompasem Etyki oraz treścią Procedury postępowania w razie wystąpienia zachowań niepożądanych. Dołączenie przez WP do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności daje dodatkową pewność, że wartości te zostaną utrzymane i będą dalej pielęgnowane.

Więcej informacji o Karcie Różnorodności znajduje się na stronie http://kartaroznorodnosci.pl/.

kontakt dla mediów
Michał Siegieda
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej/Rzecznik Prasowy, Wirtualna Polska Holding S.A.
Michał Siegieda

michal.siegieda@grupawp.pl

informacje o firmie
Wirtualna Polska to holding spółek mediowych oraz e-commerce. Jest właścicielem portali WP i o2. Prowadzi specjalistyczne serwisy tematyczne i rozrywkowe, w tym m.in. money.pl, WP Wiadomości, WP SportoweFakty, dobreprogramy.pl i WP Magazyn. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji. Wirtualna Polska nadaje również Telewizję WP dostępną naziemnie, na platformie cyfrowej, w najlepszych sieciach kablowych oraz usłudze WP Pilot.

załączniki

kontakt dla mediów
Michał Siegieda
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej/Rzecznik Prasowy, Wirtualna Polska Holding S.A.
Michał Siegieda

michal.siegieda@grupawp.pl

informacje o firmie
Wirtualna Polska to holding spółek mediowych oraz e-commerce. Jest właścicielem portali WP i o2. Prowadzi specjalistyczne serwisy tematyczne i rozrywkowe, w tym m.in. money.pl, WP Wiadomości, WP SportoweFakty, dobreprogramy.pl i WP Magazyn. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji. Wirtualna Polska nadaje również Telewizję WP dostępną naziemnie, na platformie cyfrowej, w najlepszych sieciach kablowych oraz usłudze WP Pilot.