kultura/sztuka/rozrywka sprawy społeczne technologie

TETRA zapewniła bezpieczeństwo podczas Open’er Festival

10.07.2024 | Grupa ENERGA

Enspirion, spółka zależna Energi, dostarczył radiotelefony oraz konsolę dyspozytorską ENIRA sztabowi kryzysowemu Urzędu Miasta w Gdyni oraz Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Wszystko po to, aby wzmocnić działania operacyjne podczas tegorocznego Open’er Festival.

Dwa lata temu, z powodu złych warunków atmosferycznych radiotelefony TETRA były wykorzystywane podczas akcji ewakuacyjnej uczestników tego wydarzenia. To potwierdziło niezawodność i bezpieczeństwo tego systemu w nagłych sytuacjach.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze sieci TETRA od Enspiriona, służby miały zapewnioną niezawodną łączność z telefonami komórkowymi, nawet w sytuacji potencjalnego przeciążenia stacji bazowej telefonii komórkowej na obszarze festiwalu.

Konsola dyspozytorska ENIRA, będąca autorskim rozwiązaniem firmy Enspirion, została zaprojektowana z myślą o mobilności stanowisk dyspozytorskich. Konsola umożliwia precyzyjne lokalizowanie radiotelefonów na mapie oraz nie wymaga zapewnienia łączy teletransmisyjnych, co wpływa na jej skuteczność podczas zarządzania rozproszonym zespołem w terenie.

– Dostarczony sprzęt łączności był wykorzystany do komunikacji pomiędzy służbami zabezpieczającymi festiwal Open’er. Zapewnił on skuteczną i przede wszystkim niezawodną łączność w każdej sytuacji z jednostkami stacjonarnymi i mobilnymi rozmieszczonymi na terenie odbywania się imprezy oraz z komendami powiatowymi PSP i wydziałami zarządzania kryzysowego. Właściwa łączność to niezbędny komponent zarządzania bezpieczeństwem podczas imprez masowych, ale przede wszystkim podczas ewentualnych zdarzeń – mówi kpt. Jakub Friedenberger Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku

Doświadczenie i efektywność

Technologia TETRA ma udokumentowaną historię sukcesów w zapewnianiu bezpieczeństwa i koordynacji działań operacyjnych podczas imprez masowych. Przykłady skutecznego wykorzystania TETRA obejmują m.in. akcje ewakuacyjne podczas ekstremalnych warunków pogodowych oraz szybkie reagowanie na incydenty bezpieczeństwa. Elastyczność systemu TETRA potwierdza jego niezawodność i wartość zarówno w krytycznych sytuacjach, jak i w standardowych operacjach na rozległym terenie. Oprócz szybkiej i niezawodnej łączności głosowej, system TETRA oferuje szyfrowaną komunikację oraz możliwość rejestracji wszystkich rozmów głosowych.

Łączność w standardzie TETRA zapewnia szereg korzyści, które czynią ją idealnym rozwiązaniem przy organizacji i obsłudze dużych imprez masowych:

  • zintegrowana komunikacja między służbami
  • szybka i wysoka jakość głosu
  • niezawodność i ciągłość łączności (do 36h od utraty zasilania)
  • możliwość szyfrowanej komunikacji
  • połączenia z siecią komórkową (wyjście na miasto)
  • zasięg systemu obejmujący około 90 % województwa pomorskiego
kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.