środowisko naturalne/ekologia

Nature Restoration Law z poparciem większości krajów UE. Polska przeciw wraz z m.in. Węgrami i Włochami

17.06.2024 | WWF Polska

Polski rząd na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej sprzeciwił się poparciu Nature Restoration Lawunijnego prawa, którego celem jest odbudowa przyrody. Mimo to rozporządzenie, które ma pomóc Polsce w walce z suszą, powodziami oraz zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe, został przyjęty głosami 20 państw członkowskich UE. 

Polska, jako jedno z kilku państw Unii Europejskiej, sprzeciwiła się poparciu NRL i stanęła w tej sprawie m.in. obok Węgier Viktora Orbana. Przeciw zagłosowały także: Włochy, Finlandia, Szwecja i Holandia, a Belgia wstrzymała się od głosu. Pomimo sprzeciwu kilku krajów, NRL zostało przyjęte głosami 20 państw członkowskich, co jest bardzo dobrą wiadomością zarówno dla rolników i rolniczek, jak i mieszkanek i mieszkańców miast.

Jak podkreślają organizacje pozarządowe i naukowcy, to prawo jest kluczowe dla ochrony i przywracania ekosystemów nie tylko na terenie Polski, ale całej Unii Europejskiej. Nature Restoration Law dotyczy bowiem: lasów, rzek, miast, bezpieczeństwa żywnościowego, a nawet zwiększenia bezpieczeństwa państwa w związku z zagrożeniem ze wschodu. Bez inwestycji w zasoby takie jak gleby, wody i różnorodność biologiczna trudno będzie produkować żywność i utrzymać konkurencyjne rolnictwo.

Nature Restoration Law ma nas osłonić przed negatywnymi skutkami zmiany klimatu, które już teraz dotykają Polskę. Niestety mimo poparcia trzech czwartych społeczeństwa, apeli naukowców i organizacji pozarządowych polski rząd zdecydował się utrzymać szkodliwą linię swoich poprzedników z PiS i stanął po stronie krajów, które odmówiły poparcia tego prawa. Na szczęście większość krajów UE wykazała się większą odpowiedzialnością i dalekowzrocznością – mówiła Marta Klimkiewicz z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Projekt NRL zyskał poparcie wielu środowisk naukowych i społecznych, a także zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa. 75 proc. obywatelek i obywateli uważa, że Polska powinna poprzeć przepisy dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych – to badanie Instytutu Spraw Publicznych. 75 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, że europosłowie powinni zaangażować się we wzmocnienie ochrony przyrody i zasobów naturalnych, a 86 proc. jest przekonanych, że rolą Unii Europejskiej jest wyznaczanie standardów w tym zakresie – to z kolei wyniki najnowszego badania More in Common. 

Całkowicie niezrozumiałe jest działanie wbrew tak jasnym oczekiwaniom społeczeństwa oraz własnym obietnicom wyborczym, które były składane jeszcze w ubiegłym roku  – oceniła decyzję polskich władz Justyna Choroś z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. – Polski rząd nie skorzystał z szansy, by ramię w ramię z innymi krajami głosować za. Na szczęście jesteśmy częścią europejskiej rodziny i dziś jest pierwszy dzień pracy nad wprowadzaniem prawa o odtwarzaniu przyrody. Nieodmiennie jako organizacje pozarządowe podtrzymujemy swoją gotowość do pracy nad wdrażaniem Nature Restoration Law w Polsce – dodaje.

Dzisiejsze głosowanie to wielki sukces dla przyrody, a jednocześnie wielka porażka naszego rządu. Mimo obietnic wyborczych Polska stanęła po stronie przeciwników ochrony przyrody, wbrew interesowi i woli polskiego społeczeństwa. Odpowiedzialność za tę decyzję obarcza rząd, który do końca blokował poparcie przez Polskę tego przełomowego prawa – ocenia Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych apelujących o poparcie NRL, w ramach kampanii „Natura Ratuje Ludzi”, wskazywali, że proponowane takiego rodzaju działania jak choćby odtwarzanie mokradeł czy odbudowa lasów mogą pomóc w budowie ogłoszonej niedawno przez rząd „Tarczy Wschód”, której jednym z elementów obronnych mają być zapory naturalne, utrudniające mobilność przeciwnika.

Rozporządzenie ws. odbudowy zasobów przyrodniczych oznacza zdrowsze lasy, swobodnie płynące rzeki, więcej terenów zielonych w miastach. Oznacza mniej susz, powodzi i fal upałów, czystsze powietrze i wodę, bezpieczne rolnictwo i gospodarkę opartą na stabilnych fundamentach. Szacunkowe korzyści płynące z odbudowy są średnio 8-10 razy większe niż jej koszty. Wysokie korzyści przyniesie nam tylko dobrze zaplanowane i w pełni wdrożone prawo. Wzywamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska do jak najszybszego rozpoczęcia prac nad przygotowaniem planu odbudowy zasobów przyrodniczych, na którego wypracowanie mamy dwa lata, oraz włączenie do prac, od samego początku, szerokiego grona interesariuszy – komentuje Dariusz Gatkowski, WWF Polska.

Koalicja 10% to zespół największych polskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, takich jak Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i wiele innych. Organizacje te współpracują, aby promować i wspierać inicjatywy mające na celu ochronę środowiska i przywrócenie naturalnych ekosystemów. Z inicjatywy Koalicji 10% apel do Premiera podpisało aż 229 polskich organizacji społecznych.

 

Kontakt dla mediów:

 • Dariusz Gatkowski, Fundacja WWF Polska, 
  • mail: dgatkowski@wwf.pl, 
  • tel. 785 851 401
 • Marta Klimkiewicz, Fundacja ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi, 
  • mail: MKlimkiewicz@clientearth.org, 
  • tel. 502 175 403
 • Augustyn Mikos, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 
 • Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP, 
  • mail: justyna.choros@otop.org.pl
  • tel.: 573 790 895 

Więcej informacji o Nature Restoration Law: www.naturaratujeludzi.pl 

kontakt dla mediów
Agnieszka Veljković
Rzeczniczka Prasowa, Fundacja WWF Polska
Agnieszka Veljković

aveljkovic@wwf.pl

tel: +48 691 690 601

Fundacja WWF Polska
Prasa

prasa@wwf.pl

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

kontakt dla mediów
Agnieszka Veljković
Rzeczniczka Prasowa, Fundacja WWF Polska
Agnieszka Veljković

aveljkovic@wwf.pl

tel: +48 691 690 601

Fundacja WWF Polska
Prasa

prasa@wwf.pl

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.