środowisko naturalne/ekologia energetyka

Pekao sfinansuje dynamiczny rozwój Ekoenergetyki

17.06.2024 | Bank Pekao SA

Ekoenergetyka S.A., wiodący europejski producent ładowarek do pojazdów elektrycznych, podpisała umowę kredytową na 741 mln złotych z Bankiem Pekao S.A. w celu sfinansowania dalszego, dynamicznego rozwoju spółki na rynku europejskim. 

W pierwszym okresie spółka otrzyma finansowanie w wysokości 691 mln złotych. Umowa przewiduje zwiększenie kwoty kredytu do 741 mln złotych, po spełnieniu określonych warunków. Bank Pekao pełni rolę lidera i agenta konsorcjum, a w dalszym etapie transakcji wraz ze spółką będzie dobierał współkonsorcjantów.

W tym miesiącu Ekoenergetyka uruchomiła nową linię produkcyjną, dzięki której zwielokrotni się wydajność produkcji oraz poprawi jakość samego produktu. Spółka planuje dalszą automatyzację linii, wprowadzając roboty przemysłowe do niektórych elementów procesu produkcyjnego. Inwestycja w nową linię jest częścią strategicznego planu, mającego na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych oraz zaspokojenie rosnącego popytu na ładowarki do samochodów elektrycznych na rynku europejskim.

Elektromobilność to nasza przyszłość, a istotnym czynnikiem jej dynamicznego rozwoju jest powstanie odpowiedniej infrastruktury. Bardzo się cieszymy, że Bank Pekao może przyczynić się do tego rozwoju finansując firmę, która ma istotny wpływ na kształtowanie rynku ładowarek do pojazdów elektrycznych. Co ważne, nie tylko sam cel inwestycyjny, ale także finansowanie wpisuje się w kryteria zrównoważonego rozwoju, ponieważ warunki kredytu są powiązane z realizacją celów ESG – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Cieszymy się, że możemy wspierać tak innowacyjną firmę jak Ekoenergetyka w ekspansji międzynarodowej. Postrzegamy to jako kolejny krok w naszej relacji i widzimy już możliwości dalszego wspólnego rozwojumówi Dieter Lobnig, dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości Bank Pekao S.A. 

Umowa kredytowa przewiduje możliwość ustrukturyzowania finansowania w pierwszym roku współpracy w formule Sustainability Linked Loan (SLL), która uzależnia koszt kredytu od spełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Pozyskane finansowanie zapewni spółce możliwość dalszego dynamicznego rozwoju zarówno w obszarze ekspansji międzynarodowej w całej Europie, jak również w zakresie planowanych ambitnych inwestycji – powiedział Bartosz Kubik, współzałożyciel i prezes zarządu Ekoenergetyki S.A.

– Cieszymy się, że możemy rozwijać naszą współpracę z jednym z liderów polskiego rynku finansowego. Od początku naszej współpracy Bank Pekao S.A. z nieprzeciętnym zaangażowaniem wspierał i rozumiał potrzeby dynamicznego rozwoju stąd w pewien sposób naturalną była decyzja o wyborze tego Banku jako lidera procesu. Biorąc pod uwagę, jak dużym zainteresowaniem rynku finansowego cieszy się sektor elektromobilności i nowych technologii, w którym jesteśmy liderem, wierzymy, że konsorcjum przyciągnie zainteresowanie innych czołowych instytucji finansowych – dodała Barbara Wacht, wiceprezes zarządu Ekoenergetyki S.A.

Ekoenergetyka, która kontroluje około 20 proc. rynku miejskich stacji ładowania autobusów w Europie, koncentruje się obecnie na zwiększaniu udziałów w rynku ładowania elektrycznych samochodów osobowych oraz ciężarowych. Spółka w ostatnim czasie ogłosiła światowe premiery najnowszych rozwiązań stacji szybkiego ładowania: Axon Easy o mocy 400kW oraz Axon Side 360kW z satelitami SAT400, dedykowanych profesjonalnym hub’om ładowania największych europejskich operatorów. Firma zrealizowała już pierwsze dostawy tych produktów m.in. dla Ionity i Orlen Deutschland oraz wygrała kolejne kontrakty dla znaczących operatorów w Europie. Ekoenergetyka współpracuje od lat z wieloma operatorami, w tym z portugalskim Powerdot, a jej produkty można spotkać na parkingach większości supermarketów w Polsce.

Doradcą prawnym Ekoenergetyki w negocjacjach kredytowych była kancelaria Rubicon, zaś Bank Pekao S.A. wspierała kancelaria Schoenherr. W dalszym procesie syndykacji spółce dodatkowo doradzać będzie Pekao Investment Banking S.A..

Założona w 2009 roku Ekoenergetyka wyrosła z akademickiego projektu badawczego i zatrudnia obecnie ponad 1.000 osób. Międzynarodową ekspansję spółki wspiera Enterprise Investors, wiodący środkowoeuropejski fundusz private equity, który objął znaczący pakiet mniejszościowy w 2022 roku w ramach transakcji wynoszącej blisko 50 mln euro.

O Ekoenergetyka S.A.:

Ekoenergetyka została założona w 2009 roku, wyrastając z akademickiego projektu badawczego. Dziś jest wiodącym producentem stacji ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy na rynku europejskim. Ekoenergetyka dostarczyła infrastrukturę ładowania dla operatorów transportu publicznego w głównych miastach europejskich, w tym w Barcelonie, Berlinie, Hamburgu i Paryżu, a 80% jej rodzimego rynku znajduje się w Polsce. Dzięki inwestycji wiodącego środkowoeuropejskiego funduszu private equity Enterprise Investors, firma szybko rozwija się na rynku, dostarczając stacje ładowania operatorom punktów ładowania (CPO), którzy świadczą usługi dla indywidualnych kierowców pojazdów elektrycznych.

 

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 317 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

kontakt dla mediów
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 317 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.