praca ekonomia/biznes/finanse

Badanie EY: umieszczenie ludzi w centrum uwagi zwiększa szanse na sukces transformacji

20.05.2024 | EY

Eksperci EY i University of Oxford’s  Saïd Business School wskazują, że liderzy, dla których priorytetem jest podejście skoncentrowane na człowieku w odniesieniu do transformacji, poprawiają nawet 12-krotnie skuteczność całego procesu. Jest to o tyle ważne, że aż 96% programów zmian doświadcza wyzwań generujących tzw. punkty zwrotne, czyli sytuacje, gdy zmiany zboczyły  z obranego kursu. Umiejętne namierzenie tych momentów dzięki umieszczeniu ludzi w centrum uwagi może sprawić, że transformacja niemal dwukrotnie przekroczy założone wskaźniki efektywności (1,9 razy) i przebiegnie dwa razy szybciej (2,1). Jeśli liderzy nie przyjmują podejścia skoncentrowanego na pracownikach, wówczas cały proces jest 1,6 razy bardziej narażony na słabsze wyniki.

Niemal w każdej transformacji (96% przypadków) pojawia się moment, kiedy program zbacza z kursu, a liderzy muszą interweniować. Zdaniem 76% ankietowanych taka sytuacja jest nieunikniona w dzisiejszym nieprzewidywalnym środowisku biznesowym. Takie sytuacje nazywane są punktami zwrotnymi, a sposób reakcji na nie może doprowadzić do sukcesu lub porażki całego procesu. Korzystając z połączenia modelowania predykcyjnego i dogłębnych studiów przypadków, eksperci z EY i University of Oxford’s  Saïd Business School zidentyfikowali model działania. Jego przestrzeganie może 12-krotnie zwiększyć prawdopodobieństwo, że punkt zwrotny poprawi wyniki transformacji – z 6% do 72%.

Transformacja nigdy nie jest liniowa, a wraz ze zwiększającą się liczbą zakłóceń wewnętrznych i zewnętrznych, aby odnieść sukces, od liderów wymaga się nowego sposobu myślenia. W jego centrum powinni się znaleźć ludzie, gdyż to oni zwiększają prawdopodobieństwo wdrożenia zmiany, co rezultacie generuje korzyści dla firmy. Kiedy pracownicy czują, że są traktowani jako siła napędowa procesu zmiany i mają poczucie własnego wkładu, ich zaangażowanie w realizację zakładanych celów transformacji wzrasta. Ponadto stawianie ludzi w centrum zmiany pozwala organizacji lepiej zrozumieć i reagować na oczekiwania pracowników. A to jest niezbędne do jej dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności, w innym przypadku ryzykujemy „zacementowanie” organizacji i porażkę rynkową komentuje Artur Miernik, Partner EY Polska, Lider zespołu People Consulting.

Ludzie na pierwszym miejscu

Badanie EY i University of Oxford’s Saïd Business School – Transformation leadership: Navigating turning points – wykazało, że gdy liderzy nie stawiają ludzi w centrum procesu, wówczas transformacja jest 1,6 razy bardziej narażona na słabsze wyniki. Jednocześnie negatywne skutki dotykają samych pracowników. Wykazano, że jest 3,5 razy bardziej prawdopodobne, że doświadczą oni negatywnych emocji, takich jak niepokój, strach i obawa przed przyszłymi zmianami.

Przyjęcie adaptacyjnego, skoncentrowanego na ludziach podejścia do punktu zwrotnego ma większe szanse na pomyślne skierowanie programu zmian z powrotem na właściwy kurs. Co więcej, takie działania mogą potencjalnie podwoić (2,1 razy) szybkość całego procesu transformacji, niemal dwukrotnie poprawić jego wyniki w odniesieniu do zakładanych wskaźników efektywności (1,9 razy) oraz wspierać gotowość pracowników do następnego programu transformacji (1,9 razy).

– Punkty zwrotne w większości przypadków nie są wynikiem pojedynczej kwestii, a kombinacją zdarzeń uderzających w tym samym czasie. Wówczas na pewno dojdzie do eskalacji i konieczna jest interwencja osób zarządzających organizacją. Jeśli nie zajmą się problemami od razu w momencie ich pojawienia się, będą one narastać. Podważa to wiarę ludzi w wizję transformacji i w samych liderów. Jednocześnie zespoły transformacyjne zaczynają tracić wiarę w sukces projektu, zwłaszcza jeśli ich głosy nie są słyszane – zauważa Wioletta Marciniak-Mierzwa, Senior Manager w zespole People Consulting, EY Polska.

Trzyetapowe podejście do transformacji

Eksperci EY i University of Oxford’s Saïd Business School proponują nowy standard działania, który pomoże liderom i ich zespołom w sprawnej realizacji transformacji. Wykracza on poza tradycyjne pomiary KPI i kładzie nacisk na zrozumienie wpływu i roli ludzkich emocji jako punktów odniesienia w całym procesie. Trzyetapowe podejście skoncentrowane jest na człowieku, dzięki czemu może aż 12-krotnie zwiększyć ogólne szanse powodzenia transformacji.

Pierwszym krokiem jest wyczuwanie (sensing), które oznacza skupienie się na wczesnym wykrywaniu zmian behawioralnych i emocjonalnych u osób zaangażowanych w proces zmian. Następny etap polega na nadawaniu sensu (sense-making) dzięki identyfikacji i usuwaniu przyczyn problemów we współpracy z członkami zespołu. Na końcu dochodzi do działania (acting), które polega na wzmocnieniu sześciu kluczowych czynników określających warunki udanych transformacji. Chodzi o zaangażowane przywództwo, współpracę, wspieranie kultury inspiracji, wzmacnianie pozycji, opiekę i uznanie wpływu technologii na ludzkie emocje.

O badaniu

Raport Transformation leadership: Navigating turning points opracowany przez EY i University of Oxford’s  Saïd Business School powstał na bazie badania przeprowadzonego wśród 846 członków kadry zarządzającej oraz 840 pracowników niższego szczebla z 23 krajów oraz 16 segmentów rynku. Dodatkowo przeanalizowano pięć studiów przypadku. Większość ankietowanych osób zarządzała lub doświadczyła szeregu procesów transformacyjnych – zarówno tych zakończonych sukcesem, jak i takich, gdzie cele nie zostały osiągnięte. Dla lepszego zrozumienia realizowanych procesów ankietowane osoby opowiadały o swoich doświadczeniach z ostatnich 5 lat.

kontakt dla mediów
Tomasz Bogusławski
Media Relations Koordynator, EY
Tomasz Bogusławski

tomasz.boguslawski@pl.ey.com

tel: +48 22 557 68 24

tel: +48 515 608 180

informacje o firmie
EY

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na https://www.ey.com/pl_pl

 

kontakt dla mediów
Tomasz Bogusławski
Media Relations Koordynator, EY
Tomasz Bogusławski

tomasz.boguslawski@pl.ey.com

tel: +48 22 557 68 24

tel: +48 515 608 180

informacje o firmie
EY

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na https://www.ey.com/pl_pl