technologie energetyka

Inspekcja dronami od Enspiriona

15.05.2024 | Grupa ENERGA

Enspirion, spółka Energi, wprowadziła do swojej oferty inspekcję infrastruktury energetycznej, w tym instalacji odnawialnych źródeł energii. Wykorzysta do tego celu drony. Takie rozwiązanie umożliwi m.in. szybszy i bardziej precyzyjny monitoring stanu technicznego infrastruktury, a tym samym pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy.

Bezzałogowe statki powietrzne, popularnie nazywane dronami, są obecnie wykorzystywane do inspekcji instalacji energetycznych, infrastruktury przemysłowej, jak i weryfikacji wyznaczonych obszarów. Technologia umożliwia wykonywanie zdjęć i filmów w wysokiej rozdzielczości z lotu ptaka, co przekłada się na szybszy i bardziej precyzyjny monitoring stanu technicznego, a tym samym oszczędność czasu i pieniędzy. Możliwe będzie też lepsze szacowanie strat powstałych na skutek klęsk żywiołowych, czy wsparcie systemów kontroli, monitoringu i bezpieczeństwa. Ta forma przeprowadzania oględzin wpływa także na większe bezpieczeństwo pracy. 

Enspirion wskazał usługi, które mogą z powodzeniem być realizowane z użyciem dronów. Są to m.in. oględziny urządzeń dystrybucyjnych, jak i wytwórczych (elektrownie wiatrowe, słoneczne, wodne czy konwencjonalne).

Ważne doświadczenie

Spółka ma na swoim koncie m.in. serię oblotów inspekcyjnych, przeprowadzonych na farmach wiatrowych w Przykonie i Karcinie oraz na farmie fotowoltaicznej w Wielbarku. Inspekcje na farmach wiatrowych miały na celu ocenę stanu technicznego łopat turbin i zidentyfikowanie potencjalnych uszkodzeń. Wykorzystano bardzo precyzyjne sensory pomiarowe, takie jak skanery laserowe i wysokiej rozdzielczości aparaty RGB (rejestrujące obraz w trzech kolorach). Loty odbywały się przy współpracy z Energą Wytwarzaniem.

Na farmie fotowoltaicznej w Wielbarku zastosowano dron wyposażony w najwyższej jakości kamerę termowizyjną, co umożliwiło przeprowadzenie w krótkim czasie inspekcji paneli oraz wykrycie uszkodzeń i zanieczyszczeń obniżających wydajność systemu. Efektem oblotów była dokumentacja zdjęciowa w wysokiej rozdzielczości oraz szczegółowy raport zawierający kompleksową analizę stanu instalacji.

Dzięki regularnym inspekcjom przy wykorzystaniu dronów możliwe jest szybkie zidentyfikowanie problemów związanych z panelami fotowoltaicznymi i ich szybka naprawa, co przyczynia się do optymalizacji wydajności farm fotowoltaicznych.

Nowe możliwości

Usługa Enspiriona jest zgodna z celami CSR Grupy Energa, dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w zakresie chociażby redukcji emisji CO2 i zużycia paliw. Obloty dronami wpływają pozytywnie na efektywność operacyjną, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.

Więcej o usługach dronowych Enspiriona: https://enspirion.pl/drony/

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.