ekonomia/biznes/finanse

Raport EY: Rekordowe wpływy z IPO

11.04.2024 | EY

Obecnie, pomimo ograniczonej ogólnej aktywności rynkowej w poprzednich latach, obserwowany jest duży wzrost entuzjazmu zarówno wśród emitentów, jak i inwestorów. Wskazuje to na zmieniającą się dynamikę rynku i bardziej przyjazny klimat dla giełdowych debiutów. W tym roku doszło do znaczących zmian w ich strukturze geograficznej. Region EMEIA pozostał światowym liderem odnotowując w pierwszym kwartale imponujący wzrost odpowiednio o 40 proc. i 58 proc. rok do roku. Było to możliwe dzięki 116 IPO o łącznej wartości 9,5 mld USD. W tym czasie Ameryka Północna i Południowa z 52 transakcjami i 8,4 mld USD wpływów zanotowały wzrost odpowiednio o 21 proc. i aż o 178 proc. Pomimo, że wolumeny transakcji spadły o 7 proc to w regionie EMEIA oraz obu Amerykach uzyskano zwiększone o 7 proc. wpływy z pierwszych ofert publicznych. W Azji i Pacyfiku miało miejsce 119 transakcji, które przyniosły 5,8 mld USD wpływów. Oznacza to spadek odpowiednio o 34 proc. i 56 proc. Był on szczególnie dotkliwy w Chinach kontynentalnych i Hongkongu, gdzie liczba transakcji zmniejszyła się o ponad połowę, a ich wielkość spadła o prawie dwie trzecie. Globalnie odnotowano w tym czasie 287 transakcji o wartości 23,7 mld USD – wynika z najnowszej edycji EY Global IPO Trends Q1 2024.

Według raportu na większości kluczowych rynków znaczna liczba nowo notowanych spółek osiągnęła wyższe ceny za wyemitowane akcje. Sektory przemysłowy, konsumencki i technologiczny to trzy największe filary wzrostu pod względem liczby debiutów i znaczącej poprawy wyników finansowych na rynku wtórnym. Natomiast sektor finansowy odnotował znaczny spadek liczby dobrze prosperujących dotąd pierwszych ofert publicznych. Nastąpiła zmiana oczekiwań dotyczących wyceny między kupującymi a sprzedającymi. Z jednej strony obniżyli oni swoje oczekiwania wobec wycen uwzględniając restrykcyjną politykę pieniężną prowadzoną przez banki centralne. Z drugiej, rynki akcji w niektórych dużych gospodarkach przeżywają boom ponieważ inwestorzy już dyskontują potencjalną obniżkę stóp procentowych. Daje to nadzieję na zmniejszenie luki powstałej w związku z wyceną dokonaną między kupującymi a sprzedającymi. Rośnie jednocześnie dynamika wyjść z IPO wspieranych przez fundusze private equity (PE), przy czym średnia wielkość transakcji w I kwartale 2024 r. wzrosła o 26 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Entuzjazm inwestorów giełdowych wynikający z oczekiwanych przez rynki obniżek stóp procentowych przez banki centralne oraz perspektywy uzyskania krociowych zysków świadczą o przyjaznym klimacie dla fali debiutów, które są w tym roku dopiero przed nami. Firmy rozważające IPO powinny mieć na pierwszym planie kwestie związane z ESG skupiając się na dokładnym przygotowaniu tego złożonego procesu biorąc przy tym pod uwagę takie czynniki zewnętrzne jak zmieniające się regulacje, polityka pieniężna, napięcia geopolityczne oraz rozwój i zastosowanie AI – mówi Anna Zaremba, Partner EY.  

Fundusze private equity w czołówce globalnych IPO

Tylko w piewrszym kwartale 2024 r. na rynku pojawiło się dziesięć nowych ofert publicznych wspieranych przez fundusze private equity. Pięć z nich znalazło się w pierwszej dziesiątce globalnych IPO. W tym prestiżowym gronie są m.in. Douglas AG z Niemiec oraz Brightspring Health Services z USA. Mediana wyceny przewyższyła zarówno IPO wspierane przez VC, jak i niewspierane finansowo odpowiednio 2,5-krotnie i aż 31-krotnie. Te lepsze wyniki, w połączeniu z prognozowanym wzrostem aktywności firm private equity w zakresie wychodzenia z IPO, wskazują, że dynamika wykorzystania tego rynku przez firmy private equity szybko zyskuje na popularności w pierwszych miesiącach 2024 r.

Pomimo spadku liczby wyjść z IPO w ciągu ostatnich dwóch lat z powodu różnych czynników makroekonomicznych i geopolitycznych globalne debiuty uzyskały średnio o ponad 40 proc. wyższe mnożniki EV/EBITDA niż ma to miejsce np. podczas strategicznych przejęć. W związku z ciągłym spadkiem globalnej inflacji i oczekiwaną obniżką stóp procentowych przez banki centralne klimat związany z wyjściem z IPO na 2024 r. wydaje się stabilizować, a dwie trzecie firm private equity przewiduje w tym roku wzrost aktywności z tym związanej.

Nieodległa giełdowa przyszłość należy do firm private equity oraz branży związanej ze sztuczną inteligencją. Szczególnie ta ostania odnotowuje znaczny wzrost i ma ogromny potencjał, ale zdecydowana większość przedsiębiorstw z tego sektora wciąż znajduje się na początku drogi do IPO. Potencjalne liczne debiuty będą miały miejsce w przyszłych latach, gdy firmy te osiągną biznesową dojrzałość. Tak jak wszystkie przedsiębiorstwa wyczekują one właściwego momentu na rozpoczęcie tego wymagającego procesu – mówi Hubert Rogoziński, Partner EY.

 

kontakt dla mediów
Tomasz Bogusławski
Media Relations Koordynator, EY
Tomasz Bogusławski

tomasz.boguslawski@pl.ey.com

tel: +48 22 557 68 24

tel: +48 515 608 180

informacje o firmie
EY

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na https://www.ey.com/pl_pl

 

kontakt dla mediów
Tomasz Bogusławski
Media Relations Koordynator, EY
Tomasz Bogusławski

tomasz.boguslawski@pl.ey.com

tel: +48 22 557 68 24

tel: +48 515 608 180

informacje o firmie
EY

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na https://www.ey.com/pl_pl