ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Ponad 300 tys. zł na kreatywne projekty dla uczniów szkół średnich

10.04.2024 | Politechnika Gdańska

Gra rynkowa, rozwiązywanie codziennych problemów w oparciu o zagadnienia matematyczne, klonowanie enzymu degradującego plastik PET – to niektóre z zadań, z którymi zmierzą się uczniowie szkół ponadpodstawowych na Politechnice Gdańskiej. Uczelnia przyznała właśnie 320,5 tys. zł na realizację 11 projektów promujących PG wśród młodzieży – zwłaszcza spoza Trójmiasta – aby zachęcić ich do studiowania w Gdańsku. To tylko jedna z wielu form współpracy gdańskiej politechniki ze szkołami średnimi.

 

W zakończonym naborze w programie Uranium Supporting Cooperation with High School złożono 24 wnioski, z których finansowanie – na łączną kwotę 320 549 zł otrzymało 11 projektów zgłoszonych przez pracowników uczelni współpracujących ze szkołami. Ich realizacja umożliwi rozwój współpracy ze szkołami średnimi, szczególnie z tymi spoza Trójmiasta, zachęcając uczniów do podjęcia studiów na Politechnice Gdańskiej.

Lista projektów:

 1. Plastikowy paradoks: jak bakterie zmieniają grę!
 • Kierownik projektu: dr inż. Martyna Mroczyńska-Szeląg, przyznane środki: 25 104 zł
 • Współpraca: Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lub. i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie

Podczas warsztatów uczniowie podejmą się próby sklonowania genu PETazy (enzymu degradującego plastik PET, pochodzącego z bakterii Ideonella sakaiensis) i wyprodukowanie tego enzymu w komórkach E. coli.

 1. Nowoczesne modelowanie w technice na Politechnice: od mikroskali do makroskali
 • Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Wałachowska, przyznane środki: 29 931 zł
 • Współpraca: Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie

W ramach projektu przewidziany jest cykl wykładów, warsztatów i laboratoriów na czterech różnych wydziałach PG (Wydział Chemiczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Wydział Zarządzani i Ekonomii). Na PG odbędą się wykłady nt. jak badania DNA mogą pomóc w odkryciu genealogicznych korzeni i śledzeniu migracji przodków. Prowadzący zaznajomią uczniów z Autodesk Inventor oraz dadzą okazje modelowania brył 3D. Poruszą również zagadnienia, takie jak strzelanie z łuku i crash-testy samochodowe. Uczniowie będą również grać w grę rynkową z wykorzystaniem kart do gry, czyli interaktywną symulację procesu ustalania cen w warunkach konkurencji doskonałej.

 1. Podstawy matematyki wyższej i zjawisk fizycznych w modelowaniu problemów dnia codziennego z wykorzystaniem zestawów robotycznych
 • Kierownik projektu: mgr inż. Sebastian Dziedziewicz, przyznane środki: 29 844 zł
 • Współpraca: V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

Uczestnicy będą mieć możliwość stworzenia prostych aplikacji wykorzystujących zjawiska fizyczne, takie jak automatyczne sterowanie robotem w zależności od warunków środowiska.

 1. Z Elbląga na Politechnikę Gdańską – ekologiczne źródła energii i nie tylko
 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Michał Szociński, przyznane środki: 29 955 zł
 • Współpraca: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Uczestnicy będą brać udział w zajęciach z tematów: „Biomasa jako źródło energii odnawialnej”, „Zielona energia uzyskiwana z paneli fotowoltaicznych”, „Ogniwa paliwowe zasilane wodorem” oraz „Ochrona środowiska i bezpieczeństwo a korozja obiektów infrastruktury przemysłowej”.

 1. Wspólny Kurs 
 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Śmiałek-Telega, przyznane środki: 30 000 zł
 • Współpraca: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach

Tematy, które będą poruszane na warsztatach: Czy warto studiować budowę okrętów, czy statek może latać? – pokaz na basenie modelowym, Eureka! – pokaz na basenie modelowym, jak sobie radzić ze stresem, czyli o naprężeniach w materiale, co tu tak sztywno? Wykład o wyboczeniu konstrukcji, skąd bierze się energia elektryczna w twoim gniazdku? – Polski mix energetyczny. Odbędzie się również wizyta uczniów w asyście nauczycieli PG na targach EduOffshore Wind i/lub TargOiOwisko. Możliwa wizyta w stoczni i/lub porcie celem pokazania rzeczywistych, funkcjonujących obiektów, w przypadku zbyt dużej liczby chętnych – wizyta eksperta branży stoczniowej i logistyczne.

 1. Warsztaty z programowania analiz i wizualizacji danych w językach R oraz Python
 • Kierownik projektu: dr inż. Karol Flisikowski, przyznane środki: 26 091 zł
 • Współpraca: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach

Uczestnicy pracują nad własnymi projektami w językach R oraz Python wykorzystując zdobytą podczas zajęć wiedzę i umiejętności.

 1. „Techniki inżynierii powierzchni i metody badań biomateriałów” 
 • Kierownik projektu: dr inż. Beata Majkowska-Marzec, przyznane środki: 29 975 zł
 • Współpraca: I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

W ramach projektu odbędą się warsztaty laboratoryjne z następującego zakresu: modyfikacja powierzchni metalicznej poprzez obróbkę laserową, elektroforetyczne osadzanie powłok (węglowych, tlenkowych, kompozytowych) na podłożu metalicznym, utlenianie elektrołukowe podłoża tytanowego lub badania laboratoryjne krwi i moczu. Na wytworzonych próbkach zostaną w kolejnym etapie warsztatów przeprowadzone obserwacje mikroskopowe powierzchni z użyciem mikroskopu optycznego i SEM, badania jej zwilżalności i pomiar chropowatości.

 1. Wybrane aspekty druku 3d oraz pomiarów metrologicznych w technologii maszyn
 • Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Laska, przyznane środki: 29 975 zł
 • Współpraca: Centrum Nauk Technicznych Technikum nr 1 w Chojnicach

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z: opracowaniem procesu szybkiego prototypowania części maszyn z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM, realizacją druku, charakterystyką metod przyrostowych, budową oraz obsługą drukarek 3d. Poznają m.in. podstawy inżynierii odwrotnej – skanery 3d, przygotowanie i obróbka modeli komputerowych oraz pomiary metrologiczne z wykorzystaniem przyrządów warsztatowych oraz Współrzędnościowych Maszyn Pomiarowych (WMP).

 1. Nowoczesna chemia praktyczna dla uczniów liceum 
 • Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Laskowski, przyznane środki: 29 920 zł
 • Współpraca: Uniwersyteckie Katolickim Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Królowej Jadwigi w Tczewie

Organizatorzy proponują uczniom przygodę w postaci zaprojektowania i przeprowadzenia procesu izolacji wybranego związku pochodzenia naturalnego (piperyna, kofeina lub inny) z powszechnie dostępnego materiału roślinnego, a następnie potwierdzenia jego struktury chemicznej z wykorzystaniem metod spektroskopii NMR oraz spektrometrii mas. Proces izolacji pozwoli uczniom na zetknięcie się z najważniejszymi gałęziami i technikami nowoczesnej chemii, tj. chemią nieorganiczną, organiczną, analityczną, fizyczną, a także krystalizacją i metodami spektroskopowymi. Aby zrealizować postawiony cel, na przestrzeni kilkunastu tygodni, uczniowie będą musieli przygotować roztwory buforowe, wykonać szereg ekstrakcji (w tym w aparacie Soxhleta), zastosować techniki chromatograficzne (w tym chromatografię cienkowarstwową i kolumnową), zapoznać się z działaniem obrotowej wyparki próżniowej, wykrystalizować pożądany związek chemiczny, a następnie poddać go kompleksowym badaniom spektroskopowym w celu udowodnienia jego budowy chemicznej z rozdzielczością atomową.

 1. Kosiarze Umysłów
 • Kierownik projektu: mgr Rafał Kasprów, przyznane środki: 29 986 zł
 • Współpraca: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, II Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Kwidzynie.

Centrum Sportu Akademickiego poprzez projekt chce pokazać możliwości łączenia studiowania na Politechnice z kontynuacją treningów na wysokim poziomie w licznych sekcjach sportowych oraz przedstawić uczniom funkcjonujący system stypendialny. Udział w  pikniku sportowym zorganizowanym przy współpracy CSA oraz studentów PG – absolwentów ZSO nr 2 w Kwidzynie

11. „Od teorii do praktyki” doskonalenie kompetencji cyfrowych 4K w programowaniu i rozbudowa „mostu współpracy” 

 • Kierownik projektu: mgr Anna Domagalska, przyznane środki: 29 767 zł
 • Współpraca z Zespołem Szkół nr 1 w Działdowie

Celem projektu jest pokazanie w praktyce i na wielu przykładach „z życia wziętych”, że zagadnienia poznawane przez uczniów w szkole średniej na lekcjach matematyki, fizyki i informatyki mają wprost zastosowanie w naszej codzienności. Uczestnicy będą mieli okazje rozwiązywania problemów dnia rzeczywistego w oparciu o poznane zagadnienia matematyczne i modelowanie ich z wykorzystaniem zestawów robotycznych mbot. Podczas pracy zespołowej i doskonalenia kompetencji cyfrowych 4K stworzą prostą aplikację. Wizyta przewiduje również odwiedziny laboratoriów firmy Intel.

 

O programie

Uranium Supporting Cooperation With High Schools wspiera współpracę uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta. To element zadań w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), które Politechnika Gdańska realizuje jako uczelnia badawcza.

 

Inne formy współpracy ze szkołami

Poza realizacją programu Uranium, w szerokiej ofercie PG skierowanej do uczniów są m.in: Stypendium TalentówPolitechnika Talentów, a także wykłady, wycieczki czy kursy dla maturzystów. Z myślą o nauczycielach przygotowany został specjalny newsletter dla szkół przybliżający działalność edukacyjną, naukową, ale i codzienne życie uczelni. Politechnika zaprasza również na bezpłatne szkolenia online dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. 

Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej szkoly.pg.edu.pl.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie