energetyka

Energa sprzedaje coraz więcej energii elektrycznej z OZE

04.04.2024 | Grupa ENERGA

Energa Obrót, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, konsekwentnie zmierza w kierunku zielonej transformacji. W 2023 roku już blisko połowa energii elektrycznej sprzedanej przez spółkę pochodziła z odnawialnych źródeł. To wzrost o ponad 9 punktów procentowych w stosunku do 2022 roku.

Energa Obrót opublikowała coroczny raport na temat struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia sprzedanej energii elektrycznej. Dane pokazują, że coraz więcej energii elektrycznej sprzedawanej przez spółkę pochodzi ze źródeł OZE, w tym m.in. blisko 22% z energii wiatrowej, a prawie 20% z energii słonecznej. Raport dostępny jest na stronie spółki: https://www.energa.pl/dom/struktura-paliw/struktura-paliw-2023.html.

Ten wynik potwierdza słuszność wejścia Energi Obrotu na drogę transformacji energetycznej. Coraz większy udział energii odnawialnej w naszym portfolio pokazuje też, że klienci spółki są zainteresowani zakupem zielonego prądu. Energa Obrót wychodzi naprzeciw tym potrzebom, wprowadzając nie tylko ekooferty dotyczące sprzedaży certyfikowanej energii elektrycznej z OZE, ale także np. produkty efektywnościowe, dając klientom cały wachlarz możliwości działania w tym obszarze – mówi Jarosław Wróbel, prezes Zarządu Energi Obrotu.

W 2023 roku procentowy udział energii odnawialnej sprzedawanej przez spółkę wyniósł 49,52 proc., w 2022 roku 40,22 proc., w 2021 roku 35,16 proc., a w 2020 roku 32,69 proc.

Działania zgodne ze Strategią Grupy ORLEN

Energa, jako część koncernu multienergetycznego, prowadzi działania wpisujące się w zaktualizowaną Strategię Grupy ORLEN do 2030, której jednym z  priorytetów jest rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Zgodnie z aktualizacją, do końca bieżącej dekady koncern będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o mocy 9 GW. Wśród nich znajdą się m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, a także jednostki wytwórcze na biogaz i biometan.

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.