ekonomia/biznes/finanse

Rynek leasingu z perspektywą na dalszy rozwój

19.03.2024 | EY
  • Polska jest dziś 5. rynkiem leasingu w Europie i najszybciej rosnącym w Unii Europejskiej – wynika z raportu Związku Polskiego Leasingu przygotowanego wraz z EY-Parthenon.
  • W ciągu ostatnich 18 lat rynek leasingu w Polsce urósł ponad sześciokrotnie: z 16 mld zł sfinansowanych aktywów rocznie w 2005 roku do 102 mld zł w 2023 roku, rozwijając się w średnim tempie ponad 10 proc. rocznie.
  • Branża leasingowa stanowi motor napędowy polskiej gospodarki: leasing finansuje prawie 30 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce, jest preferowaną formą finansowania dla MŚP, które to przedsiębiorstwa generują niemal 50 proc. PKB w Polsce.
  • Aż 77 proc. firm leasingowych uważa, że koniunktura w sektorze w ciągu następnych 5 lat będzie dobra, a dodatkowe 18 proc., że bardzo dobra.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) opublikował raport „Leasing na ścieżce transformacji. 30 lat napędzamy gospodarkę”, przygotowany wraz z EY-Parthenon. Okazją do jego powstania jest obchodzone w tym roku 30-lecie działania ZPL. Jak wynika z raportu, polski rynek leasingu jest na drodze stałego wzrostu – jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wartość nowych sfinansowanych inwestycji, zajmujemy dziś w Europie 5. miejsce (wg danych Leaseurope za 2022 r.).

Pozycja leasingu rosła w Polsce razem z biznesem naszych klientów. W 2023 roku firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu sfinansowały - w oparciu o umowy leasingu oraz umowy pożyczki - inwestycje o wartości ponad 100 mld zł. Na przestrzeni minionych 30 lat rynek leasingowy kilkukrotnie musiał uzbroić się w cierpliwość, obserwując spadek dynamiki inwestycji, który był konsekwencją trudnej sytuacji makroekonomicznej. Jednak żadne perturbacje, zarówno w średniej, jak i dłuższej perspektywie, nie zachwiały stabilnością naszej branży. Zawsze, potrafiliśmy reagować właściwie, w odpowiednim momencie, aktywnie dostosowując finansowanie do potrzeb naszych klientów  mówi Paweł Pach, prezes PKO Leasing, przewodniczący Rady ZPL.

 

Od 2005 roku rynek leasingu urósł ponad sześciokrotnie: od 16 mld zł sfinansowanych aktywów w 2005 roku do 102 mld zł w 2023 roku. W ubiegłym roku branża przebiła barierę 200 mld zł wartości wszystkich aktywów będących w użytkowaniu ponad 1 miliona klientów. Łączna wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w ciągu 30 lat to kwota aż 1 bln zł.

Po 30 latach Polska stała się 5. rynkiem pod względem wartości sfinansowanych leasingiem aktywów w Europie, doganiając kraje takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy Włochy. Jesteśmy dumni, że przedsiębiorcy nam zaufali do tego stopnia, że od 2005 roku rynek leasingu w Polsce urósł ponad sześciokrotnie, stając się jednym z kluczowych elementów funkcjonowania gospodarki kraju.  Prawie 50 proc. PKB w Polsce jest generowane przez sektory o wysokim udziale leasingu w nakładach inwestycyjnych. W 2022 leasing stanowił 27,5 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych w Polsce – mówi Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu.

Jak wynika z raportu, finansowanie środków ruchomych leasingiem i pożyczką leasingową jest wyższe niż finansowanie kredytem inwestycyjnym. Wartość wszystkich środków ruchomych na koniec ubiegłego roku sfinansowana leasingiem wyniosła blisko 200 mld zł, podczas gdy kredytem inwestycyjnym niecałe 170 mld zł. Już ponad połowa nowych pojazdów jest rejestrowana przez firmy leasingowe i wynajmu.

Leasing już dziś dla wielu przedsiębiorców jest preferowaną formą finansowania, daje większą elastyczność oraz wiąże się z mniejszym ryzykiem dla obu stron umowy. Branża będzie się transformować od „finansowania aktywów” do „zarządzania aktywami”, tworząc ekosystemy usług i dostarczać klientom bardziej kompleksowe rozwiązania. Leasing odegra istotną rolę w transformacji energetycznej wielu kluczowych dla Polski sektorów, w których branża leasingowa do tej pory była bardzo aktywna, np. transport, przetwórstwo przemysłowe czy rolnictwo. Dalsze oczekiwane zmiany regulacyjne umożliwią postęp w  cyfryzacji, wspierając budowanie percepcji branży jako zwinnej, działającej szybko i skutecznie, oferującej elastyczne i dopasowane rozwiązania dla swoich klientów – mówi Łukasz Sikora, partner EY-Parthenon.

Najważniejsze kwestie, które zdaniem firm leasingowych hamują rozwój rynku, stanowią bariery regulacyjne i prawne. W ramach ankiety przedstawiciele sektora leasingowego wskazali takie bariery oraz ryzyka jak:

  • bariery regulacyjne uniemożliwiające pełną digitalizację sprzedaży (rejestrowanie auta w urzędzie, czy też wymóg podpisu kwalifikowanego przy zawieraniu umów leasingowych na odległość, będący konsekwencją kodeksowego wymogu)
  • bariery prawne w postaci ograniczeń w korzystaniu z dotacji przy finansowaniu inwestycji leasingiem, ustawy konsumenckiej oraz niejednoznaczne podejście do kwalifikacji aktywów (brak precyzyjnej standaryzacji)
  • brak pełnego zrozumienia przez klientów charakterystyki leasingu, zwłaszcza w porównaniu do alternatywnych form finansowania - jak np. kredyt.

Pozytywny jest fakt, że firmy leasingowe dobrze oceniają koniunkturę w następnych 5 latach. Aż 77 proc. respondentów badania EY-Parthenon i ZPL uważa, że koniunktura w sektorze będzie dobra, a dodatkowe 18 proc., że bardzo dobra.

Na tle innych krajów europejskich, leasing w Polsce jest usługą wyjątkowo popularną, wskaźniki penetracji leasingiem są wyższe niż średnia europejska. 

 

Źródło: Raport EY-Parthenon i ZPL

Pełna wersja raportu

Związek Polskiego Leasingu

To organizacja reprezentująca branżę leasingową w Polsce. Związek zrzesza 33 podmioty: 32 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Do zadań ZPL należy monitorowanie, opiniowanie oraz opracowywanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu.

W 2024 roku ZPL obchodzi 30-lecie istnienia. W tym czasie firmy leasingowe przeznaczyły ponad 1 bln zł na inwestycje działających w Polsce przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje: www.leasing.org.pl

kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska
EY Polska
Magdalena Wierzchowska

magdalena.wierzchowska@pl.ey.com

tel: +48 519 098 032

informacje o firmie
EY

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na https://www.ey.com/pl_pl

 

kontakt dla mediów
Magdalena Wierzchowska
EY Polska
Magdalena Wierzchowska

magdalena.wierzchowska@pl.ey.com

tel: +48 519 098 032

informacje o firmie
EY

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Uniwersum.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na https://www.ey.com/pl_pl