ekonomia/biznes/finanse

Wyniki skonsolidowane Grupy Generali na 31 grudnia 2023 roku

12.03.2024 | Grupa Generali

Na koniec 2023 roku Grupa Generali osiągnęła rekordowe wyniki i zwiększony wzrost dywidendy na akcję.

  • Składka przypisana brutto wzrosła do 82,5 miliarda euro (+5,6%) w wyniku znacznego wzrostu sektora P&C (+12,0%). Wpływy netto z sektora życiowego pochodzą z produktów typu unit-linked i ubezpieczeń ochronnych, co jest spójne ze strategią Grupy.
  • Rekordowy wynik operacyjny na poziomie 6,9 miliarda euro (+7,9%) został osiągnięty dzięki składkom ze wszystkich segmentów, na czele z P&C. Wskaźnik mieszany poprawił się do 94,0% (-1,4 p.p.). Doskonały New Business Margin ukształtował się na poziomie 5,78% (+0,09 p.p.)
  • Rekordowy skorygowany wynik netto wyniósł 3 575 mln euro (+14,1%)
  • Solidna pozycja kapitałowa, ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie 220% (221% w roku 2022), dzięki znacznemu wkładowi ze znormalizowanego generowania kapitału.
  • Proponowana dywidenda na akcję w wysokości 1,28 € (+10,3%) potwierdza wysoką koncentrację Grupy na wynagrodzeniach dla akcjonariuszy i realizację celu wysokości skumulowanej dywidendy za lata 2022-2024.

Philippe Donnet, CEO Grupy Generali powiedział: „Dobre wyniki Generali w 2023 r., poparte rekordowym wynikiem operacyjnym i wynikiem netto przy dodatnim udziale wszystkich segmentów, potwierdzają pomyślną realizację naszej strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Dzięki naszej silnej pozycji gotówkowej i kapitałowej przyspieszamy wzrost dywidendy dla naszych akcjonariuszy. Grupa jest w najlepszej kondycji w historii jako dochodowy, zdywersyfikowany podmiot prowadzący zdywersyfikowaną działalność ubezpieczeniową i obszarze zarządzania aktywami. Na przyszły sukces Generali wpłyną także przejęcia Conning i Liberty Seguros. Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować wszystkim naszym pracownikom i agentom za ich wysiłki na rzecz osiągnięcia tak pozytywnych wyników. Stanowią podstawę naszej ścieżki zrównoważonego wzrostu i naszego zaangażowania w działanie jako odpowiedzialny inwestor, ubezpieczyciel, pracodawca i obywatel korporacyjny”.

Pełna treść komunikatu Grupy Generali znajduje się w załączniku a więcej informacji na stronie Grupy:

https://www.generali.com/investors/reports-and-presentations

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie