energetyka

Modernizacje oświetlenia ulicznego. Owocna współpraca samorządów i Energi Oświetlenia

21.02.2024 | Grupa ENERGA

Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, jest od lat liderem w dziedzinie świadczenia kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie ponad 400 gmin w północnej i centralnej Polsce. Spółka zarządza ponad 331 tys. opraw oświetleniowych. Regularnie też modernizuje infrastrukturę. Tylko w zeszłym roku ponad 33 tys. sodowych lamp ulicznych wymieniono na energooszczędne oświetlenie LED. Spowodowało to redukcję emisji CO2 do atmosfery o 5990 ton w skali roku.

Miniony rok upłynął dla spółki pod znakiem rekordowej liczby wykonanych modernizacji oświetlenia ulicznego. Do tej pory Energa Oświetlenie wymieniła łącznie ponad 180 tys. opraw na terenie niemal 100 gmin obsługiwanych przez spółkę. Celem modernizacji jest podwyższenie standardu oświetlenia i bezpieczeństwa, uzyskanie redukcji zużycia energii oraz osiągniecie efektu ekologicznego w postaci mniejszej emisji CO2 do atmosfery – mówi Jerzy Brudnik, prezes Zarządu Energi Oświetlenia.

Jaśniej i bezpieczniej

Wymiana opraw oświetleniowych ma na celu podniesienie standardu oświetlenia. Przeprowadzenie modernizacji poprzedzone jest wykonaniem audytu oraz inwentaryzacji, a także wykonaniem projektu nowego oświetlenia. W 2023 roku wykonano audyty w 62 gminach w północnej i centralnej Polsce. Łącznie objęto audytem niemal 35 tys. punktów oświetleniowych. Zaprojektowano je zgodnie z normą równomierności oświetlenia, w celu wyeliminowania nieprawidłowości. Dzięki wielu możliwościom, jakie niesie ze sobą technologia LED, możliwy jest indywidualny dobór optyki opraw, co pozwala wyeliminować efekt stroboskopu czyli występowania naprzemiennie oświetlonych i nieoświetlonych powierzchni na jezdni. Równomierne oświetlenie nie męczy wzroku i ułatwia prowadzenie pojazdów, poprawiając dodatkowo estetykę przestrzeni, kreując ich nowoczesny design.

Nowe światło – mniejsze zużycie

Diody zużywają kilkakrotnie mniej energii w porównaniu do sodowych lub rtęciowych źródeł światła. Zastosowanie odpowiednich soczewek pozwala skierować światło na konkretne powierzchnie, minimalizując rozpraszanie strumienia czyli tzw. śmiecenie światłem. Wymiana opraw na LED pozwala na redukcję zużycia energii o ponad 50 proc. Dzięki wszystkim modernizacjom wykonanym dotychczas przez Energę Oświetlenie, w zeszłym roku udało się zmniejszyć roczne zużycie energii o 8,462 GWh. Oznacza to osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych. Środki te są przeznaczane przez samorządy na realizację innych przedsięwzięć, tj. iluminacje obiektów zabytkowych, budowę zintegrowanych z oświetleniem stacji ładowania pojazdów lub inne przedsięwzięcia związane z usługą oświetleniową.

LED – inwestycja w ekologię

Mniejsze zużycie energii elektrycznej oznacza osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 do atmosfery. W efekcie wszystkich modernizacji wykonanych dotychczas przez spółkę, każdego roku do atmosfery trafi ponad 5 796,36 ton CO2 mniej. Nastąpi także redukcja emisji innych szkodliwych substancji – 3,7 tony tlenków siarki, 3,9 tony tlenków azotu, ponad 2,2 tony tlenku węgla oraz ponad 0,15 tony pyłu całkowitego. Nie bez znaczenia jest także możliwość uzyskania tzw. efektu ciemnego nieba. Polega on na tym, że światło jest kierowane w dół, na oświetlane powierzchnie. Nie ma natomiast tzw. poświaty, która zakłóca dobowy rytm dnia zwierząt, prowadzących nocny tryb życia. Coraz więcej ekologów zwraca uwagę, na to, że tradycyjne oświetlenie powodujące poświatę sprawia, że zwierzęta odczuwają ten stan jako tzw. permanentną pełnię księżyca. Zaburza to ich sposób odżywiania oraz cykl rozrodczy. Opracowana została nawet tzw. mapa ciemnego nieba. Wiele punktów na tej mapie pojawiło się, dzięki modernizacjom wykonanym przez Energę Oświetlenie. Pozwalają one łączyć zmniejszenie zużycia energii, podniesienie standardu oświetlenia i bezpieczeństwa ludzi oraz rozsądną troskę o środowisko.

Nie tylko oświetlenie uliczne

Spółka wykonuje także usługę modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach administrowanych przez jednostki samorządowe oraz klientów biznesowych. Wymianę niemal 10 tys. opraw przeprowadzono w szkołach, przedszkolach, urzędach, salach sportowych i na orlikach, w centrach sportu i rekreacji, świetlicach i remizach strażackich. Udało się także zrealizować pierwsze modernizacje wśród klientów biznesowych. Skorzystały z nich już m.in.  Zakłady Mięsne Nowak, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, Ferma drobiu k. Iławy, budynki biurowe ORLEN  Projekt, Lotos Petrobaltic, zabytkowy Klasztor karmelitów w Poznaniu. Wykonane modernizacje spowodowały redukcję zużycia energii średnio o ok. 52%, co pozwoliło samorządom i właścicielom zmniejszyć zużycie energii i osiągnąć wymierne oszczędności kosztów utrzymania budynków.

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.