zdrowie

„Choroby rzadkie - wyzwania kliniczne i systemowe”

12.02.2024 | Puls Medycyny

Zapraszamy na debatę pod tytułem „Choroby rzadkie - wyzwania kliniczne i systemowe”, która odbędzie się 20 lutego o godz. 10:00 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8.


Spotkanie jest organizowane z okazji Dnia Chorób Rzadkich, obchodzonego co roku w ostatni dzień lutego. Podczas debaty zostaną omówione m.in. poniższe zagadnienia:

  • Choroby rzadkie - częsty problem kliniczny
  • Objawy chorób rzadkich, które łatwo przeoczyć w gabinecie lekarskim
  • Diagnostyka genetyczna i jej rola w rozpoznawaniu chorób rzadkich
  • Opcje terapeutyczne dla pacjentów z chorobami rzadkimi - nowoczesne leki i trudności refundacyjne
  • Problemy systemowe - czy implementacja Planu dla Chorób Rzadkich je rozwiąże?
  • Kiedy możemy się spodziewać drugiej części Planu dla Chorób Rzadkich

Zaproszenie do debaty otrzymali:

prof. Alicja Chybicka, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich
dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia
prof. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej
Stanisław Maćkowiak, prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN i Federacji Pacjentów Polskich
prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia
prof. Piotr Socha, kierownik Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu “Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych
Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami i decydentami.

Debatę poprowadzi red. Katarzyna Matusewicz, dziennikarka „Pulsu Medycyny”.

 

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Karolina Kowalska
Chief Marketing Officer, Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Karolina Kowalska

k.kowalska@pb.pl

tel: 22 333 98 01

informacje o firmie