handel ekonomia/biznes/finanse

Wyniki wstępne za 2023 rok: Bosch zwiększa przychody ze sprzedaży pomimo wyzwań

07.02.2024 | Bosch

Osłabienie koniunktury wzmaga presję kosztową – opóźnienie realizacji celów w zakresie marży

  • Dzięki intensywnemu wysiłkowi Grupa Bosch zrealizowała cele założone na 2023 rok: obroty ze sprzedaży wzrosły o 8% r/r (po uwzględnieniu różnic kursowych) i wyniosły 91,6 mld euro. Marża EBIT osiągnęła poziom 5%.
  • Grupa Bosch w Polsce w 2023 r. osiągnęła dwucyfrowy wzrost obrotów.
  • Szeroki zakres działalności: świadome zarządzanie portfolio wzmacnia strategiczne kierunki.
  • Reorganizacja: w styczniu 2024 r. sektor biznesowy Mobility rozpoczął działalność w nowej, zintegrowanej strukturze.
  • Stefan Hartung: "Pomimo niepomyślnych okoliczności w 2023 roku, kontynuujemy inwestycje w technologie, które będą kształtować przyszłość, zwłaszcza te związane z działaniami na rzecz klimatu".
  • Markus Forschner: "Wyzwania rynkowe są wciąż aktualne, dlatego zdecydowaliśmy się przesunąć termin osiągnięcia docelowej marży. Musimy kontynuować równoważenie efektywnego wykorzystania zasobów kapitałowych i rentowności, aby finansować przyszły wzrost".

 

Grupa Bosch zrealizowała założone cele pomimo wyzwań 2023 roku: według wstępnych danych dostawca technologii i usług wygenerował[1] sprzedaż w wysokości 91,6 mld euro, co stanowi wzrost o 8% po uwzględnieniu różnic kursowych (nominalny wzrost w wysokości 4%). Marża EBIT osiągnęła oczekiwane 5%, poprawiając się nieznacznie w porównaniu do poziomu z 2022 r. (4,3%). "Miniony rok okazał się dla firmy Bosch trudniejszy, niż początkowo zakładaliśmy. Dzięki intensywnym wysiłkom udało się nam zwiększyć sprzedaż i poprawić wysokość marży. Poczyniliśmy znaczące postępy pomimo niepomyślnych okoliczności" – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH, podczas prezentacji wstępnych wyników finansowych spółki. "Biorąc po uwagę trudne warunki ekonomiczne, jest to imponujące osiągnięcie naszego zespołu. Nadchodzące lata także postawią przed nami wiele wyzwań".

W ubiegłym roku Bosch kontynuował rozwój w ważnych dla siebie, perspektywicznych sektorach, przyspieszał transformację działalności związanej z mobilnością i wzmacniał konkurencyjność we wszystkich obszarach biznesowych. „Aktywnie inwestujemy w technologie, które kształtują przyszłość, zwłaszcza te związane z działaniami na rzecz klimatu. Jednak zauważamy opóźnienie w adaptacji tych technologii na rynku, a jego dynamika wyraźnie osłabła. Musimy elastycznie reagować na obecne wyzwania związane z mniejszą liczbą zamówień, pracując jednocześnie nad konkurencyjnością. Tylko w ten sposób możemy finansować przyszły wzrost” – powiedział dr Stefan Hartung. W tej sytuacji Bosch przewiduje konieczność wdrożenia zmian w kilku obszarach, zwłaszcza w sektorze Mobility. Niedawno firma rozpoczęła dialog z przedstawicielami pracowników w tej sprawie – wszelkie niezbędne zmiany kadrowe mają zostać przeprowadzone w społecznie jak najbardziej  akceptowalny sposób.

Bosch zamierza natomiast rozwijać zatrudnienie w szczególnie obiecujących obszarach biznesowych oraz przekwalifikowywać jak najwięcej pracowników, aby przenieść ich z obszarów o malejącym znaczeniu do tych, które się rozwijają. Do 2030 r. firma planuje przeznaczyć łącznie około 4 mld euro na szkolenia. Realizacja tych planów będzie również wymagała gotowości i otwartości ze strony współpracowników.

 

Rozwój biznesu w Polsce: dwucyfrowy wzrost w 2023 roku

Według wstępnych danych Grupa Bosch w Polsce zakończyła rok obrotowy 2023 ze skonsolidowaną sprzedażą na poziomie blisko 1,8 mld euro, odnotowując tym samym wzrost obrotów ze sprzedaży o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. „Pomimo wyzwań w otoczeniu społeczno-gospodarczym, w 2023 roku Bosch osiągnął na polskim rynku dwucyfrowy wzrost. Wyniki są satysfakcjonujące, zwłaszcza w sektorze mobilności” – powiedział Rafał Rudziński, Prezes spółki Robert Bosch i reprezentant Grupy Bosch w Polsce. Według wstępnych danych, na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba pracowników zatrudnionych w Grupie Bosch w Polsce wynosiła 9 580 osób.

 

Polityka klimatyczna: niestabilność osłabia dynamikę rynku

Walka ze zmianami klimatycznymi pozostaje ważną kwestią dla firm technologicznych i otwiera wiele możliwości biznesowych. Na tegorocznych targach CES w USA, Bosch zaprezentował technologie i rozwiązania w zakresie zrównoważonego zużycia energii. Stefan Hartung uważa, że obecna polityka klimatyczna destabilizuje środowisko biznesowe wielu firm. „Kiedy podejmowane są niekonsekwentne decyzje, jak to miało miejsce ostatnio w przypadku niespodziewanego zniesienia przez Niemcy dopłat do samochodów elektrycznych, pojawiają się trudności” – powiedział. „Chaotyczna polityka w tym obszarze utrudnia podejmowanie długoterminowych decyzji dotyczących inwestycji. Gospodarka potrzebuje większej przewidywalności – tak dużej, jak to tylko możliwe”. Jednocześnie Hartung wykazał zrozumienie dla decydentów politycznych: wiele rządów w krajach zachodnich obecnie zmaga się z presją oszczędności, krytyką o charakterze populistycznym oraz koniecznością ochrony dobrobytu i łagodzenia skutków globalnego ocieplenia.

 

Strategia rozwoju: inwestycje jako uzupełnienie innowacji

Nawet w trudnej sytuacji gospodarczej firma Bosch stawia na rozwój i pozostaje wierna swoim celom strategicznym: chce być jednym z trzech największych dostawców na kluczowych dla siebie rynkach i dąży do skutecznego umacniania pozycji we wszystkich regionach świata. „Nasza obecność w wielu branżach i na różnych rynkach okazuje się nieoceniona – zwłaszcza w okresie transformacji” – powiedział Hartung. „Nie wyklucza to jednak świadomego i ukierunkowanego podejścia do zarządzania naszym portfolio”. To podejście miało wpływ na decyzję o skoncentrowaniu działalności działu Building Technologies na integracji systemów oraz sprzedaży większości działalności produktowej. Ponadto, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku automatyki budynkowej w Ameryce, w 2015 Bosch przejął firmę Climatec, a w ubiegłym roku Paladin Technologies.

Koncern Bosch z powodzeniem rozwija także zdefiniowane przez siebie obszary rozwoju, takie jak biznes półprzewodnikowy. W 2023 roku firma zainwestowała w europejską spółkę joint venture ESMC oraz przejęła fabrykę układów scalonych w Roseville w USA. Celem jest dalszy rozwój produkcji chipów z węglika krzemu (SiC). Półprzewodniki są wykorzystywane w elektronice mocy pojazdów elektrycznych i mogą zwiększyć ich zasięg. Od 2026 r., Bosch planuje produkować pierwsze chipy SiC o strukturze pionowej na 200-milimetrowych płytkach. „Budując struktury z węglika krzemu w sposób pionowy, nie na płaskiej powierzchni, możemy jeszcze bardziej zwiększyć gęstość mocy chipów. Byliśmy pierwszym producentem SiC, który wprowadził tę technologię, a dzięki chipom drugiej generacji w 2023 roku mogliśmy zwiększyć wydajność o kolejne 30%” – powiedział Hartung, wskazując na innowacyjność firmy. „W Bosch inwestycje uzupełniają innowacje”.

 

Transformacja w branży mobilności: standaryzacja wspiera elektromobilność

Firma Bosch odpowiada na transformację przemysłu motoryzacyjnego, dokonując największej w swojej historii zmiany w obszarze podstawowej działalności. Od początku 2024 roku sektor biznesowy Mobility rozpoczął działalność w nowej, zintegrowanej strukturze. Wraz z rozwojem w kierunku mobilności przyszłości, Bosch planuje zoptymalizować wykorzystanie nowych i uznanych technologii, aby maksymalizować swoje możliwości biznesowe.

Rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne układy hamulcowe, zwłaszcza te wspierające rozwój zautomatyzowanej i zelektryfikowanej jazdy, to dobry przykład. Stefan Hartung ogłasza, że firma Bosch chce osiągać roczne wzrosty w tym obszarze na poziomie 10% do 2030 roku: „Sprzedaż naszych systemów hamulcowych rozwija się dwukrotnie szybciej niż u konkurencji. Utrzymujemy również sprzedaż w zakresie ESP, mimo spadku wolumenu rynku”. W kontekście elektromobilności Hartung zauważa, że jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza w zakresie niewystarczającej liczby stacji ładowania oraz ograniczonej dostępności przystępnych cenowo samochodów elektrycznych w Europie. „Chiny zwiększyły eksport samochodów o 60% w ubiegłym roku, co powinno dać nam do myślenia” – podkreślił. „Wiemy, że nasi chińscy klienci preferują standaryzację rozwiązań układów napędowych – pozwala to na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów poprzez masową produkcję jednolitych komponentów. Europa nie może tego przegapić”.

 

Rozwój działalności w 2023 roku: silny wzrost sektorów Mobility i Energy and Building Technology

W 2023 r. sprzedaż w sektorach biznesowych Bosch rozwijała się w sposób zróżnicowany. Dział Mobility pozostał największym sektorem biznesowym Bosch pod względem osiągniętych obrotów sprzedaży, które wyniosły 56,3 miliarda euro. Oznacza to wzrost na poziomie 7% (11% po uwzględnieniu różnic kursowych). „Nasze produkty cieszą się popytem zarówno w tradycyjnych, jak i nowych obszarach działalności. To inspiruje nas do kontynuowania rozwoju tego sektora” – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i dyrektor finansowy firmy Robert Bosch GmbH. Sektor Industrial Technology osiągnął sprzedaż o wartości 7,5 miliarda euro – to o 8% więcej r/r dzięki przejęciu HydraForce (wzrost o 10% po uwzględnieniu różnic kursowych). W sektorze Consumer Goods sprzedaż wyniosła 19,9 miliarda euro. „Wyraźna powściągliwość konsumentów miała znaczący wpływ na naszą działalność związaną z elektronarzędziami i sprzętem gospodarstwa domowego” – powiedział Forschner. Spadek obrotów ze sprzedaży w tym obszarze wyniósł 7%, a po uwzględnieniu różnic kursowych - 1%. Natomiast sektor biznesowy Energy and Building Technology znacząco zwiększył swoją sprzedaż – o 9%, do 7,6 miliarda euro (11% po uwzględnieniu różnic kursowych). „Sprzyjało nam nie tylko duże zapotrzebowanie na energooszczędną i odnawialną technologię grzewczą, ale także rozszerzenie naszej działalności usługowej w dziale Bosch Global Service Solutions” – powiedział Forschner.

 

Rozwój działalności w 2023 r.: najsilniejszy wzrost w Europie i Ameryce Północnej

Sprzedaży firmy Bosch w poszczególnych regionach również kształtowała się w sposób zróżnicowany. „Europa i Ameryka Północna odnotowały nominalnie najsilniejszy wzrost” – powiedział Forschner. W Europie sprzedaż wzrosła o 6% r/r, do 46,8 miliarda euro (8% po uwzględnieniu różnic kursowych). W Ameryce Północnej odnotowano wzrost o 4% r/r (8% po uwzględnieniu różnic kursowych), do 15,2 miliarda euro. W Ameryce Południowej sprzedaż wyniosła 1,7 miliarda euro, co oznacza spadek o 6% r/r, jednak po uwzględnieniu różnic kursowych region wzrósł o 4%. „Decydującym czynnikiem było osłabienie brazylijskiego reala ” – wyjaśnił Forschner. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła nieznacznie o 1%, osiągając poziom 27,9 miliarda euro (wzrost o 9% po uwzględnieniu różnic kursowych). „Liczby te odzwierciedlają słabszy rozwój kilku sektorów chińskiej gospodarki. Nasz silny wzrost w Indiach i Japonii tylko częściowo był w stanie to zrównoważyć” – stwierdził Forschner.

 

Rozwój zatrudnienia w 2023 roku: utrzymano stabilny poziom

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa Bosch zatrudniała około 427 600 pracowników na całym świecie – według wstępnych danych to około 7 600 więcej niż w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 2%.

 

Perspektywy na 2024 rok: słaby impuls wzrostowy ze strony gospodarki światowej

W bieżącym roku Bosch nadal spodziewa się jedynie umiarkowanego wzrostu gospodarczego na świecie, na poziomie 2–2,5%. „Według naszych szacunków światowa gospodarka zacznie nabierać tempa dopiero w 2025 r.” – powiedział Forschner. „Perspektywy rozwoju wszystkich ważnych dla nas branż nakazują powściągliwość”. Jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną, koncern Bosch przewiduje, że poziom produkcji w 2024 roku będzie zbliżony do tego z poprzednich 12 miesięcy. Firma prognozuje, że pogorszenie koniunktury gospodarczej w branży budowy maszyn będzie się utrzymywać, a popyt na towary konsumpcyjne wzrośnie dopiero w 2025 r. Bosch szacuje, że w sektorze energetycznym potencjał zakupowy pozostanie ograniczony, szczególnie na kluczowym rynku niemieckim. Powodem tego zjawiska jest niepewność właścicieli domów co do przyszłych przepisów dotyczących systemów grzewczych. Spółka nie liczy także na wsparcie rynków w 2024 r. „Nie tracimy z oczu naszego celu, jakim jest marża na poziomie 7%, nawet jeśli będziemy dokonywać znaczących inwestycji w niesprzyjających warunkach gospodarczych” – powiedział Forschner. Bosch przesuwa termin realizacji celu w zakresie marży docelowej o rok lub dwa lata. Firma zamierza jeszcze bardziej zintensyfikować wysiłki na rzecz poprawy kosztów i konkurencyjności, aby skutecznie wejść na przyszłościowe rynki. "Dążymy do znalezienia równowagi między rentownością a efektywnym wykorzystaniem naszych zasobów kapitałowych, jednocześnie podejmując inwestycje niezbędne dla przyszłości" – dodał Forschner.

 

Zdjęcia i grafiki do bezpłatnego wykorzystania przy publikacji informacji z powyższego materiału, z podpisem „fot. Bosch” lub „źródło Bosch”

 

[1] Na podstawie raportów wewnętrznych; mogą różnić się od danych opublikowanych w dalszej części raportu rocznego.

kontakt dla mediów
Karolina Dębek
Account Executive, MSL
Karolina Dębek

karolina.debek@mslgroup.com

tel: +48 608 389 441

Sylwia Dybka
Account Manager, MSL
Sylwia Dybka

sylwia.dybka@mslgroup.com

tel: +48 533 322 264

informacje o firmie

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia 9 580 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2023). W 2023 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 8 mld zł. Firma od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami w Polsce za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

 

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 427 600 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2023). W 2023 roku firma wygenerowała na świecie obrót w wysokości 91,6 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 i zintegrowanej w sieci mobilności. Bosch dąży do tego, aby mobilność była zrównoważona, bezpieczna i fascynująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia poprzez produkty i rozwiązania, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI), albo opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia około 90 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 48 000 ekspertów IT.

Więcej informacji: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPress

załączniki

kontakt dla mediów
Karolina Dębek
Account Executive, MSL
Karolina Dębek

karolina.debek@mslgroup.com

tel: +48 608 389 441

Sylwia Dybka
Account Manager, MSL
Sylwia Dybka

sylwia.dybka@mslgroup.com

tel: +48 533 322 264

informacje o firmie

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia 9 580 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2023). W 2023 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 8 mld zł. Firma od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami w Polsce za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

 

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 427 600 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2023). W 2023 roku firma wygenerowała na świecie obrót w wysokości 91,6 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 i zintegrowanej w sieci mobilności. Bosch dąży do tego, aby mobilność była zrównoważona, bezpieczna i fascynująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia poprzez produkty i rozwiązania, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI), albo opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia około 90 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 48 000 ekspertów IT.

Więcej informacji: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPress