technologie energetyka

Innowacyjne projekty samoobsługowe wynikiem współpracy Stoen Operator z e-point S.A.

04.12.2023 | Stoen Operator

Stoen Operator inwestuje w nowoczesne rozwiązania cyfrowe, co znacznie poprawia efektywność realizacji projektów. Dzięki współpracy z e-point S.A., czołowym graczem w obszarze digitalizacji, operator z Warszawy przeprowadził trzy nowatorskie projekty samoobsługowe. Ich implementacja znacznie ułatwiła zarówno obsługę klientów, jak i procesy związane z inwestycjami.

 

Procesy bardziej efektywne

Stoen Operator w ramach nieustannego doskonalenia obsługi klienta i procesów postawił sobie konkretny cel. Warszawski operator sieci elektroenergetycznej chce usprawniać zarówno realizację zadań wewnętrznych, jak i bezpośrednią współpracę z klientami i podwykonawcami. Audyt dotychczasowych rozwiązań wykazał potrzebę wprowadzenia optymalizacji i zainspirował ideę stworzenia odpowiednich platform specjalnie dla tej firmy. Mają one wspomagać pracowników spółki w prowadzeniu oraz nadzorowaniu inwestycji przyłączeniowych, a także ułatwiać klientom załatwianie spraw.

 

- Wdrożenie portali dla naszych podwykonawców miało m.in wpłynąć na uszczelnienie kanałów wymiany informacji na linii Stoen-podwykonawcy. Potrzebujemy również zautomatyzować działania, jakie muszą oni podejmować w celu wykonania dokumentacji projektowej czy wybudowania przyłącza dla klienta już bezpośrednio w terenie. Portal przyłączeniowy natomiast miał pomóc klientom poprawnie złożyć dokumenty w formule online, bez potrzeby wizyty w Stoen Operator – mówi Anna Stasiak, Kierownik Inwestycji w dziale Zarządzania Projektami Przyłączeniowymi w Stoen Operator.

 

Trzy milowe kroki dla łatwiejszej obsługi

Partnerem Stoen Operator zaproszonym do realizacji tego projektu jest firma e-point, lider w opracowywaniu nowatorskich, przełomowych projektów z zakresu digitalizacji. Przygotowany przez nią portal przyłączeniowy zautomatyzował proces wnioskowania o przyłączenie do sieci energetycznej. Dzięki tej innowacji klienci Stoen Operator mogą w prosty i szybki sposób złożyć wniosek, bez konieczności osobistej wizyty w biurze obsługi klienta.

 

W ramach drugiego projektu warszawski OSD uruchomił specjalną platformę dla projektantów. Narzędzie to umożliwia efektywne zarządzanie procesem realizacji inwestycji przyłączeniowych. Dodatkowo rozwiązanie zdecydowanie przyspiesza procesy decyzyjne i wpływa na poprawę jakości realizowanych inwestycji.

Trzecia usługa ma usprawnić pracę i komunikację  pomiędzy Stoen Operator a wykonawcami. Pozwala sprawniej zarządzać  działaniami oraz planować prace w terenie, a finalnie - wpływa na skrócenie czasu przyłączenia klientów do sieci elektroenergetycznej. 

 

Cyfryzacja stanowi jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju Grupy E.ON, do której należy Stoen Operator. Realizacja projektów samoobsługowych we współpracy z e-point to kolejny krok na ścieżce pełnej digitalizacji warszawskiego dostawcy energii elektrycznej.

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.