praca przemysł ciężki

Barbórka 2023 w KGHM

01.12.2023 | KGHM Polska Miedź
Akademia wręczania odznaczeń najbardziej zasłużonym pracownikom rozpoczęła tegoroczne obchody Barbórki w KGHM. Podczas centralnej uroczystości wyróżniono 60 osób. Odznaczenia państwowe: Medal Złoty za Długoletnią Służbę oraz Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymało 20 pracowników. 30 górnikom wręczono Honorowe Szpady Górnicze - symbol honoru, wolności i godności górnika. 10 osób zostało wyróżnionych pamiątkowymi kordzikami jubileuszowymi.

Centralna Akademia Barbórkowa w KGHM to tradycyjnie czas docenienia i podziękowania za ciężką górniczą pracę.

W specjalnym przesłaniu na Barbórkę gratulacje i podziękowanie za górniczy trud złożył Prezydent RP Andrzej Duda: –  W imieniu rodaków dziękuję za całoroczny wysiłek, który ma wartość strategiczną dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa energetycznego naszej Ojczyzny, a przede wszystkim dla milionów polskich rodzin, którym zapewnia warunki niezbędne do życia, zwłaszcza w zimowej porze roku. Życzę nam wszystkim, abyśmy mogli jeszcze przez długie lata korzystać z krajowych zasobów, zgodnie z potrzebami naszymi i przyszłych pokoleń.

KGHM od lat buduje swoją pozycję w branży jako nowoczesna, globalna organizacja. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na co dzień z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem podejmują się wykonywania trudnej i odpowiedzialnej pracy w kopalni. Zarządowi KGHM i wszystkim pracownikom składam gratulacje z całego serca życząc spokojnej i bezpiecznej pracy oraz osobistej pomyślności. Jestem przekonany, że Św. Barbara – patronka i opiekunka wszystkich ścieżek waszego życia sprzyja Wam każdego dnia – przekazał Premier Mateusz Morawiecki w specjalnym liście, który odczytał Szef Gabinetu Politycznego Premiera, Poseł Krzysztof Kubów.

Dorota Bojemska, Minister Rodziny i Polityki Społecznej w okolicznościowym liście napisała: – Wyrażam szacunek dla wysiłku i pracy górników, oraz wszystkich zaangażowanych w proces wydobywania, składowania i dystrybucji surowców. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. Niech Święta Barbara będzie przewodnikiem i patronką, dając siłę i odwagę w codziennych wyzwaniach. Niech Wasza praca będzie owocna i satysfakcjonująca.

Barbórka to święto szczególne i jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów, wyrażających szacunek dla wytrwałej i odpowiedzialnej pracy oraz wielkiej tradycji górniczej. Z tej okazji składam najlepsze życzenia i wyrazy najwyższego uznania dla wszystkich osób zatrudnionych w polskim przemyśle wydobywczym. Wy Górnicy jesteście społecznością wyjątkową. Państwa praca służy nie tylko poszczególnym regionom, ale ma też duże znacznie dla pomyślnego rozwoju całego kraju, a jej etos jest trwałą wartością, którą przekazujecie kolejnym pokoleniom – przekazała w specjalnym liście Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Edukacji Marzena Machałek.

Nie wierzmy i nie dajmy się przekonać, że górnictwo to schyłkowa gałąź przemysłu. Górnictwo na całym świecie to znakomity biznes, który generuje wysokie stopy zwrotu, rozwija się, w którym ludzie zarabiają godne pieniądze. Bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne naszego kraju to jest w dużej mierze także zasługa KGHM - to jest Wasza zasługa Koleżanki i Koledzy Górnicy – za to nasz kraj powinien i jest Wam wdzięczny. Chciałem Wam podziękować za cały rok, życzyć abyście w pracy każdego dnia odnajdywali satysfakcję, żebyście mieli marzenia zarówno zawodowe i jak i prywatne. Życzę żeby w życiu prywatnym i zawodowym otaczała Was i Wasze rodziny patronka górniczego stanu Św. Barbara. Niech żyje nam górniczy stan! Szczęść Boże! – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM.

 

UROCZYŚCIE I TRADYCYJNIE

Po zakończeniu Akademii do Rynku w Lubinie wyruszył widowiskowy pochód Lisa Majora, który zakończył się tradycyjną ceremonią skoku przez skórę, czyli symbolicznym przyjęciem młodych pracowników do braci górniczej.

Zgodnie z tradycją dzień kończą górnicze biesiady: karczma piwna, na której spotykają się panowie i comber, na którym świętują panie.

Obchody górniczego święta potrwają jeszcze w dniu Świętej Barbary, patronki górników.

4 grudnia rozpocznie się od tradycyjnych pobudek, gdy górnicze orkiestry zagrają w Lubinie, Polkowicach i Głogowie. O godzinie 9.00 w Sanktuarium Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji górników oraz ich rodzin. W tym samym czasie odbędzie się Nabożeństwo Świętej Boskiej Liturgii w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie. Następnie, o godzinie 13:00 delegacje złożą kwiaty przy pomniku Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

 

GÓRNICZY ROK W KGHM

Górnicy Polskiej Miedzi mają wiele powodów do świętowania tegorocznej Barbórki. 9 miesięcy 2023 roku to bardzo dobre wyniki produkcyjne miedziowej spółki: wyższe wydobycie urobku [23,3mln t wagi suchej] oraz produkcja miedzi w koncentracie 303,[tys. t]. Dzięki znaczącej poprawie warunków pracy na wyrobiskach przy szybie GG -1 zdecydowanie wzrosło wydobycie urobku, ilości miedzi i srebra, w obszarze wydobywczym Głogów Głęboki Przemysłowy (kwartał do kwartału Q3/Q2 2023, jak i w porównaniu rok do roku za 9 miesięcy).

 

KILOMETRY WYROBISK, SETKI MASZYN, PRZEŁOMOWE INWESTYCJE

Mijający rok to także ambitne działania inwestycyjne w obszarze górnictwa. M.in. wykonano 29,6 km wyrobisk górniczych, do zakładów górniczych Polskiej Miedzi trafiło 180 maszyn górniczych, a uruchomiony System Klimatyzacji Centralnej umożliwia odpowiednie warunki klimatyczne pracy w rejonie wykonywanych robót przygotowawczych i eksploatacyjnych.

Kontynuowano również Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1. Szyb w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji KGHM oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna.

Trwają również prace przy budowie trzydziestego drugiego szybu KGHM, GG-2. W okolicach miejscowości Słone wykonywane są m.in. wiercenia otworów podszybowych oraz prace przygotowawcze na wykonanie obiektów niezbędnych do rozpoczęcia głębienia szybu wraz z mrożeniem górotworu oraz pracami projektowymi.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie