technologie sprawy społeczne

Pożyteczne projekty cyfrowe dla dzieci i młodzieży. Ericsson na rzecz lokalnej społeczności.

21.11.2023 | Ericsson Sp. z o.o.

Edukacja na rzecz cyfryzacji to jeden z ważnych aspektów działań pozabiznesowych firmy Ericsson. Światowy gigant w branży teleinformatycznej buduje na co dzień sieci mobilne w ponad 180 krajach. Niemal dwa tysiące inżynierów pracujących w Centrum Badań i Rozwoju w Polsce tworzą oprogramowanie do komunikacji mobilnej dla operatorów telekomunikacyjnych na całym globie. Jednocześnie wolontariusze pracujący w firmie Ericsson w Krakowie działają na rzecz własnej społeczności, upowszechniając rozwiązania cyfrowe tam, gdzie niosą one pomoc i wsparcie. Bazują na praktycznym wykorzystaniu swojej wiedzy oraz nowych technologii.

W październiku 2023 grupa wolontariuszy stworzyła autorski cyfrowy rejestr uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Dzięki rozwiązaniu około siedem tysięcy uczniów szkoły będzie zapamiętanych w elektronicznej bazie danych, z dodatkową funkcją dziennika do wystawiania ocen.

E-rejestr jest zaprojektowany i dostosowany do potrzeb szkoły szpitalnej. Dostarczona przez firmę Ericsson aplikacja pozwala na elektroniczną ewidencję uczniów wraz z danymi wymaganymi przez jednostki nadrzędne szkoły. Dzięki cyfrowemu rejestrowi pedagodzy mogą zaoszczędzić czas tracony na sprawach formalnych. Aplikacja pozwala również na szybkie przeszukiwanie danych i generowanie raportów.

Alicja Szmuc-Jaskot, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, powiedziała: „Nauczyciele korzystając z e-rejestru będą mogli więcej czasu poświęcić na przygotowanie się do pracy z dziećmi. Wzrastająca liczba pacjentów w wieku szkolnym w tak dużej placówce jak nasz szpital wymaga nieustannej weryfikacji, a cyfrowy rejestr pomoże w skumulowaniu danych dzieci przebywających w szkole i tworzenie niezbędnych raportów”.

Ericsson od lat angażuje się w projekty społeczne kładące nacisk na edukację. Również w Krakowie firma współpracuje z Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Współpraca trwa w  ramach ogólnoświatowego programu „Ericsson Digital Lab”. Uczniowie dowiadują się m.in. jakie problemy może rozwiązać Sztuczna Inteligencja.

Ericsson kolejny rok z rzędu objął patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technik teleinformatyk, w których realizowane są dodatkowe zajęcia z programowania, telekomunikacji i bezpieczeństwa w sieci. Inicjatywa ta skierowana jest do uczniów z klas drugich i trzecich technikum.

Stefan Znarowski, szef Centrum Badań i Rozwoju Firmy Ericsson w Polsce powiedział: „Jako firma o profilu technologicznym chcemy pokazać praktyczne korzyści, które można uzyskać wykorzystując potencjał właściwej technologii. Cieszę się iż nasi wolontariusze mogą nieść wiedzę i rozwiązania wspomagające edukację cyfrową w lokalnym środowisku”.

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson umożliwia dostawcom usług komunikacyjnych wykorzystanie całego potencjału łączności. Portfolio firmy obejmuje różne obszary biznesowe: sieci, oprogramowanie i usługi w chmurze, rozwiązania bezprzewodowe dla przedsiębiorstw oraz technologie i nowe modele działalności biznesowej. Celem jest pomoc klientom w obszarach cyfryzacji, zwiększenie wydajności i znalezienie nowych źródeł dochodów. Inwestycje w innowacje firmy Ericsson przynoszą korzyści w postaci mobilności i dostępu do szerokopasmowych sieci komórkowych miliardom ludzi na całym świecie. Firma Ericsson jest notowana na sztokholmskiej i nowojorskiej giełdzie Nasdaq.

Obserwuj nas:

Kariera w Ericsson w Polsce

www.youtube.com/ericsson

www.facebook.com/ericssonpoland

załączniki

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson umożliwia dostawcom usług komunikacyjnych wykorzystanie całego potencjału łączności. Portfolio firmy obejmuje różne obszary biznesowe: sieci, oprogramowanie i usługi w chmurze, rozwiązania bezprzewodowe dla przedsiębiorstw oraz technologie i nowe modele działalności biznesowej. Celem jest pomoc klientom w obszarach cyfryzacji, zwiększenie wydajności i znalezienie nowych źródeł dochodów. Inwestycje w innowacje firmy Ericsson przynoszą korzyści w postaci mobilności i dostępu do szerokopasmowych sieci komórkowych miliardom ludzi na całym świecie. Firma Ericsson jest notowana na sztokholmskiej i nowojorskiej giełdzie Nasdaq.

Obserwuj nas:

Kariera w Ericsson w Polsce

www.youtube.com/ericsson

www.facebook.com/ericssonpoland