sport rodzina

Raport Banku Pekao o aktywności fizycznej dzieci z klas 4-8: w aktywnej rodzinie aktywne dziecko

24.10.2023 | Bank Pekao SA

Jak wynika z najnowszego raportu Banku Pekao S.A., dotyczącego aktywności fizycznej dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych aż 85% dzieci deklaruje, że lubi ćwiczenia i sport. Jednocześnie dla aż 32% uczniów najczęstszym sposobem spędzania wolnego czasu jest granie w gry komputerowe na konsoli. Zdaniem 74% rodziców to od dorosłych zależy, czy dziecko jest aktywne fizycznie. Zarówno rodzicie, jak i dzieci są zgodni, że spoiwem łączącym oba pokolenia, jeśli chodzi o formę spędzania czasu wolnego, jest rower.

Co w czasie wolnym wybierze dziecko XXI wieku: piłkę nożną czy TikTok; rower czy YouTube; spotkanie z rówieśnikami na placu zabaw lub w parku czy kolejny poziom gry na konsoli? Na te i wiele innych pytań odpowiada raport Banku Pekao dotyczący aktywności dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych.

Aż 90% rodziców zgadza się ze stwierdzeniem, że dzieci za dużo czasu spędzają w Internecie i mediach społecznościowych. Jak można to zmienić?

Jak pokazuje raport Pekao wspólnie spędzany czas rodziców z dziećmi skutecznie konkuruje z „ekranami”. Jednak tylko w co piątym domu (22%) najczęściej spędza się go razem. W rodzinach, w których wiele rzeczy robi się wspólnie, czas spędzony przed ekranem skraca się, co jednocześnie stanowi doskonałą furtkę dla aktywności fizycznej. Co trzeci uczeń klas 4-8 deklaruje, że codziennie lub często wspólnie z rodziną uprawiają sport lub inne ćwiczenia. Ponad połowa rodziców najczęściej spędzających czas wolny razem z dziećmi jest aktywna (53%). Wskazywane aktywności sportowe praktykowane przez rodziców to spacery (42%), jazda na rowerze (43%), bieganie (13%).

Od dłuższego czasu Bank Pekao S.A. jest sponsorem polskiej koszykówki. Nasze zaangażowanie obejmuje nie tylko finansowe wsparcie dla drużyn rywalizujących na najwyższym poziomie, takich jak reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn i kobiet czy uczestnictwo w Basket Lidze, ale także inicjatywy skierowane do młodszych adeptów tej dyscypliny. W naszym raporcie skupiamy się na temacie aktywności fizycznej dzieci, podkreślając istotną rolę rodziców w kształtowaniu właściwych postaw wśród najmłodszych. Warto zachęcać dzieci do odkrywania uroków aktywności fizycznej, co nie tylko przyniesie im radość, ale również przyczyni się do budowania zdrowych nawyków na przyszłość – powiedział Piotr Zborowski, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Rodzice podkreślają, że spośród wszystkich aktywności fizycznych dzieci rower zajmuje pierwszą pozycję, na kolejnym miejscu są deski i hulajnogi, a za nimi pływanie – odpowiednio 36%, 27%, 19%. Jazda na rowerze jest dla 43% dorosłych najczęściej wskazywaną formą spędzania wolnego czasu (obok spacerów i gier). Dla jednej czwartej dzieci rower jest w czołówce ulubionych form spędzania wolnego czasu, i jednocześnie jest na pierwszym miejscu wśród aktywności fizycznych.

Jak zaznaczają autorzy raportu z zebranych danych wynika, że spoiwem łączącym oba pokolenia, jeśli chodzi o formę spędzania czasu wolnego, jest rower. Rodzic, który regularnie wychodzi na spacer lub rower, stanowi właściwy wzór i zachęca dziecko do podjęcia innych aktywności fizycznych.

Pasja rodzi pasję – w aktywnej rodzinie aktywne dziecko

– Wspólne wyjście rodziców z dziećmi, wycieczka rowerowa to wspaniały czas do nawiązywania więzi, pogłębiania relacji, redukcji nadmiernego stresu, dobrej zabawy czy wreszcie do budowania pozytywnych skojarzeń z aktywnością fizyczną. Systematyczność jest najlepszym budulcem do kształtowania nawyków. Benefity aktywnego dziecka, to nie tylko wyższy poziom zdrowia, także tego psychicznego; lepsze wyniki w nauce, lepsze więzi z rodzicami czy rówieśnikami, ale również rozwój kompetencji miękkich, takich jak współpraca, komunikacja. Warto pamiętać, że kompetencje miękkie dziś określane są mianem kompetencji przyszłości mówi dr Marcin Kochanowski, nauczyciel akademicki i praktyk psychologii sportu.

Raport ujawnił również, że elementy zachęcające dzieci do zwiększenia aktywności fizycznej są odmienne od motywacji rodziców. Dorosłych najczęściej mobilizują: korzyści zdrowotne (63%), możliwość odreagowania stresu (50%), wygląd (44%). A dzieci zwracają uwagę na możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami (38%) oraz zabawę (35%).

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

Pekao TFI S.A.
Pekao TFI S.A.

Agata.Stepniewska@pekaotfi.pl

tel: +48 669 450 156

Pekao Leasing Sp. z o.o.
Pekao Leasing Sp. z o.o.

media@pekaoleasing.com.pl

Biuro Maklerskie Pekao
Biuro Maklerskie Pekao

media@pekao.com.pl

Pekao Investment Banking S.A.
Pekao Investment Banking S.A.

biuro@pekaoib.pl

tel: +48 604 109 109

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.

kontakt@pekaofaktoring.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy, Bank Pekao S.A.
Paweł Jurek

media@pekao.com.pl

tel: +48 571 398 741

Krystyna Parnas
Bank Pekao S.A.
Krystyna Parnas

krystyna.parnas@pekao.com.pl

tel: +48 727 421 165

Paweł Bernat
Bank Pekao S.A.
Paweł Bernat

pawel.bernat@pekao.com.pl

tel: +48 887 217 541

Anna Snitko-Pleszko
Bank Pekao S.A.
Anna Snitko-Pleszko

anna.snitko-pleszko@pekao.com.pl

tel: +48 667 882 147

Anna Markowska
Bank Pekao S.A.
Anna Markowska

anna.markowska2@pekao.com.pl

tel: +48 722 034 599

Kamila Nowak-Feliszewska
Bank Pekao S.A.
Kamila Nowak-Feliszewska

kamila.nowak@pekao.com.pl

tel: +48 513 180 896

Pekao TFI S.A.
Pekao TFI S.A.

Agata.Stepniewska@pekaotfi.pl

tel: +48 669 450 156

Pekao Leasing Sp. z o.o.
Pekao Leasing Sp. z o.o.

media@pekaoleasing.com.pl

Biuro Maklerskie Pekao
Biuro Maklerskie Pekao

media@pekao.com.pl

Pekao Investment Banking S.A.
Pekao Investment Banking S.A.

biuro@pekaoib.pl

tel: +48 604 109 109

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.

kontakt@pekaofaktoring.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.