środowisko naturalne/ekologia energetyka

Ekologia cyfrowa w ramach programu Data Governance Stoen Operator

23.10.2023 | Stoen Operator

 

Transformacja cyfrowa w krótkim czasie zmieniła zarówno globalne, jak i lokalne gospodarki, w rynki oparte o dane. Dbałość o odpowiedzialne zarządzanie tego typu zasobem to jeden z priorytetów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Stoen Operator, warszawski operator systemu dystrybucyjnego (OSD) w ramach programu Data Governance podkreśla znaczenie ekologii danych, zmniejszając negatywny wpływ codziennego funkcjonowania spółki na środowisko.

Masowe ilości danych

Liczba generowanych, używanych i przechowywanych różnego rodzaju danych w ujęciu globalnym rośnie lawinowo. Szacuje się, że ich wolumen na świecie zwiększył się z 41 zettabajtów (10247 bajtów) w 2019 roku do 120 zettabajtów w roku bieżącym, a już za 2 lata ta liczba wzrośnie aż do 181 zettabajtów.[1] Powodem jest głównie coraz powszechniejsze wykorzystywanie technologii cyfrowej i przeniesienie codziennej pracy do wirtualnej rzeczywistości, a także szybki rozwój uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence).

Zarządzanie kluczem do zrównoważonego rozwoju

Dane, które nie są wykorzystywane, stają się kosztem, generują ryzyko (np. w kontekście RODO), a jeśli nie są zarządzane lub są wykorzystywane nierozważnie, mogą prowadzić do podejmowania szkodliwych decyzji biznesowych. Ich nadmiar zanieczyszcza także cyfrowe środowisko organizacji.

Niezwykle ważne jest, aby podlegały one zrównoważonemu zarządzaniu. Stoen Operator w ramach Data Governance - globalnego programu zarządzania danymi i powołanego w ramach niego zespołu - angażuje wszystkich pracowników spółki w procesy kontroli i optymalizacji tworzenia danych, ich konserwacji, obsługi oraz wykorzystania i usuwania zbędnych elementów.

- Synergia ludzi, technologii i procesów, które składają się na program Data Governance w Stoen Operator jest gwarantem świadomego i zrównoważonego zarządzania danymi w spółce. Od przejrzystości i jakości danych, które wykorzystujemy na co dzień zależy kondycja całej organizacji. Chcemy zadbać o to, aby dane były uporządkowane, bezpieczne, a koszt ich utrzymania był adekwatny do przeznaczenia – mówi Agnieszka Wesołowska, Kierownik Data Governance w Stoen Operator.

Codzienne „ekologiczne” dane

Rosnąca liczba danych, wymagając fizycznej, energochłonnej infrastruktury, nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Globalny ślad węglowy technologii komunikacyjno-informacyjnych liczy między 2 a 3.7% - tyle, ile cały przemysł lotniczy.

Jednym z przejawów ekologii cyfrowej jest poziom data maturity (dojrzałości danych) przedsiębiorstw. Świadomość znaczenia tego zasobu w Stoen Operator realizuje się poprzez dbałość o jakość używanych i przechowywanych danych w ramach codziennej pracy.

- Dbałość o środowisko w kontekście danych zaczyna się od zmiany nawyków w najdrobniejszych kwestiach. To może być rezygnacja z niepotrzebnych newsletterów, używanie czatów, które nie gromadzą danych, oczyszczanie skrzynki odbiorczej i kosza na komputerze, regularne usuwanie „ciasteczek”, kasowanie niepotrzebnych plików, zdjęć czy rezygnowanie z niepotrzebnych mejli lub zastępowanie wirtualnych spotkań tymi na żywo, gdy jest taka możliwośćwszystkie te działania zawierają się w obszarze ekologii cyfrowej, które w makroskali pozwalają na ograniczenie śladu węglowego, a nam porządkują wirtualną rzeczywistość – mówi Agnieszka Wesołowska.

W ramach programu Data Governance oraz inicjatywy Clean Up Stoen Operator promuje dbałość o jakość danych, które są produkowane w organizacji. Zawierają się w tym takie czynności, jak zapis w odpowiednim formacie i miejscu, nadawanie dostępu uprawnionym osobom, usuwanie duplikatów, cykliczne porządkowanie i archiwizacja zasobów, czy tworzenie opisów, instrukcji i wytycznych dla innych pracowników.

Poprzez właściwe i odpowiedzialne zarządzanie danymi spółka buduje wewnętrzne zaufanie do nich. Pracownicy Stoen Operator mogą podejmować lepsze decyzje oparte tylko na faktach i wykorzystywać potencjał danych do rozwijania innowacji i sukcesu biznesowego swojej firmy.

 

[1] https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/ 

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.