środowisko naturalne/ekologia

Razem na rzecz zrównoważonego rybołówstwa - nagroda Ocean Hero NGO od MSC dla Fundacji WWF Polska

08.09.2023 | WWF Polska

Podczas uroczystej Gali 10-lecia Marine Stewardship Council, która odbyła się 7 września 2023 roku w Warszawie, Fundacja WWF Polska otrzymała nagrodę OCEAN HERO NGO za pionierskie działania promujące MSC i ponad 10-letnie działania na rzecz zrównoważonego rybołówstwa..  

Z okazji 10-lecia działalności w Polsce, międzynarodowa organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) przyznała po raz pierwszy w Polsce nagrody MSC Awards dla firm, instytucji i osób wyróżniających się największym zaangażowaniem w rozwój Certyfikatu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oraz promocję odpowiedzialnego względem środowiska rybołówstwa w naszym kraju. Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem nagrody w kategorii „Ocean Hero – NGO” i raz jeszcze bardzo dziękujemy. Nagroda ta jest wyróżnieniem i podziękowaniem za pionierskie działania promujące Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oraz wieloletnią działalność Fundacji WWF Polska na rzecz ochrony ekosystemów morskich. 

Fundacja WWF Polska odegrała niezastąpioną rolę w ramach Programu MSC w Polsce. W 2012 roku jako pionier, przeprowadziła kampanię edukacyjną skierowaną do polskich konsumentów, co stanowiło kamień milowy w stworzeniu przedstawicielstwa MSC w naszym kraju. Przez ponad dekadę, Fundacja WWF Polska kontynuowała swój niestrudzony wysiłek w zwiększaniu świadomości społecznej na temat ochrony ekosystemów morskich oraz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów morskich. Współpraca Fundacji z MSC Polska przy licznych projektach oraz aktywny udział w konsultacjach związanych z certyfikacją rybołówstw są fundamentem wiarygodnej oceny i decydują o rzetelności tych działań – wyjaśnia Anna Dębicka, Dyrektorka Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. 

W obliczu nasilających się zagrożeń dla zachowania ekosystemów morskich i wyzwań związanych z ich ochroną, pragniemy kontynuować pracę nad ulepszeniem jakości systemów certyfikacji dla produktów żywności pochodzenia morskiego.  

nagroda MSC dla WWF 5

Życie ponad 800 milionów ludzi na świecie zależne jest od rybołówstwa w sposób bezpośredni jako podstawowego źródła wyżywienia lub utrzymania. Jednocześnie rybołówstwo to jedna z nielicznych gałęzi gospodarki oparta typowo na pozyskiwaniu ze środowiska zupełnie dzikich zwierząt m.in. ryb, które stanowią kluczowy element morskiego ekosystemu. Dlatego chcąc właściwie dbać o naszą planetę i dziką przyrodę, niezbędna jest transformacja w kierunku rybołówstwa zrównoważonego tj. takiego, które prowadzone jest na stabilnych, zdrowych populacjach ryb oraz które ma ograniczony do minimum negatywny wpływ na inne elementy ekosystemu morskiego – podsumowuje Ewa Chodkiewicz, Dyrektorka Działu Ochrony Przyrody, Fundacja WWF Polska 

 Otrzymana przez Fundację WWF Polska nagroda utwierdza nas w przekonaniu by wspierać się nawzajem w dążeniach do transformacji w kierunku zrównoważonego rybołówstwa. Razem możemy więcej! 

nagroda MSC dla WWF 4

kontakt dla mediów
Aleksandra Sadowska
Mł. specjalistka ds. kontatów z mediami, Fundacja WWF Polska
Aleksandra Sadowska

asadowska@wwf.pl

tel: +48 785 120 510

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

załączniki

kontakt dla mediów
Aleksandra Sadowska
Mł. specjalistka ds. kontatów z mediami, Fundacja WWF Polska
Aleksandra Sadowska

asadowska@wwf.pl

tel: +48 785 120 510

informacje o firmie

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.