ekonomia/biznes/finanse rolnictwo

Kredyt z dopłatami ARiMR na skup zbóż i owoców miękkich dostępny od 1 września

01.09.2023 | Bank Pekao SA

Oferowany w Banku Pekao S.A. od 1 września kredyt skupowy ma za zadanie poprawić płynność finansową przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, jak również skupu owoców miękkich lub ich mrożenia. Dzięki dopłatom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oprocentowanie wynosi kredytobiorcę jedynie 2 proc. w skali roku. Maksymalna kwota wszystkich preferencyjnych kredytów na skup zbóż i owoców miękkich dla jednego przedsiębiorcy nie może wynieść więcej niż 40 mln zł.

Produkt jest skierowany m.in. do przetwórców owocowych czy pośredników rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie. Pomoc ARiMR polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytu zaciągniętego najpóźniej do 15 października 2023 r.

Bank Pekao S.A. sukcesywnie rozwija ofertę kredytową, która wspiera firmy w rozwoju ich działalności, również w okresach trudniejszych, takich jak pandemia COVID-19, czy też wojna w Ukrainie. Preferencyjny kredyt na skup zbóż i owoców miękkich jest kolejnym rozwiązaniem po Pożyczkach Płynnościowych POIR, czy też preferencyjnych liniach gwarancyjnych, które wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Cały czas poszerzamy naszą ofertę, aby móc na bieżąco odpowiadać na potrzeby naszych klientów, zarówno te indywidualne, jak i związane z panującą sytuacją gospodarczą – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę wynosi 2 proc. w skali roku, pozostałą część pokrywa ARiMR. Wysokość wszystkich opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu.

Więcej informacji można uzyskać w Centrach Biznesowych MŚP Banku Pekao S.A. oraz na stronie internetowej: https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/Oferta-unijna/kredyt-na-skup-zboz-i-owocow-miekkich.html.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.