sport

Kolejne dzieci ćwiczą z Brzostek Top Team. Treningi wspiera Energa z Grupy ORLEN

17.08.2023 | Grupa ENERGA

Już blisko 1000 dzieci wzięło udział w zajęciach organizowanych przez Brzostek Top Team przy wsparciu Energi z Grupy ORLEN. Stowarzyszenie, które spółka wspiera kolejny rok, rozwija swoją działalność. Właśnie została oddana do użytku zmodernizowana sala treningowa w budynku przy ul. Elektryków 1 w Gdańsku. Jesienią zaplanowano też konferencję pod hasłem „Autyzm nie definiuje”, która zostanie zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Współpraca Energi z Grupy ORLEN ze Stowarzyszeniem Brzostek Top Team została zainicjowana w 2021 roku. Wtedy ruszył „BTT Boxing Team. Od wykluczenia do powodzenia”. Program był skierowany głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich w województwie pomorskim i miał na celu przeciwdziałanie skutkom wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Lekcje wychowania fizycznego odbywały się w formie treningów bokserskich.

energa borzostek 010Stowarzyszenie rozwija swoją działalność. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać ze zmodernizowanej sali treningowej 

Nowa odsłona projektu

W 2022 roku w treningach uczestniczyły już także dzieci i młodzież wykluczona społecznie w związku z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi, m.in. dzieci ze spektrum Aspergera i autyzmu oraz nerwicami, depresją i zaburzeniami odżywiania, a także dzieci uchodźców wojennych.

Dzięki wsparciu Energi z Grupy ORLEN stworzyliśmy pierwszą w Europie Akademię boksu dla dzieci ze spektrum autyzmu i Aspergera. Nikt jeszcze nie pracował z dziećmi z takimi potrzebami w ten sposób. Ukoronowaniem naszej dotychczasowej pracy będzie konferencja naukowa na Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowo dziś mogę powiedzieć z ogromną radością, że otwieramy nową salę, na której już lada dzień ćwiczyć będą dzieci i młodzież – mówi Lucyna Mach, menedżer Brzostek Top Team.

Nowa, tegoroczna odsłona projektu  „Od wykluczenia do powodzenia” realizowana jest w ramach programu „Centrum Sportów Olimpijskich – Bliżej siebie”. W treningach bokserskich połączonych z warsztatami, oprócz uczniów szkół podstawowych, uczestniczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi. Do końca roku weźmie w nim udział 100 dzieci w wieku od 4 do 17 lat.

– Ze stowarzyszeniem współpracujemy nieprzerwanie od dwóch lat, realizując wspólnie projekty, które są innowacyjne na skalę Europy. Są to projekty ukierunkowane na dzieci ze szczególnymi potrzebami. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tak ważną inicjatywę, zwłaszcza, że objęła ona swoim zasięgiem także te dzieci, które przyjechały do nas z terenów objętych wojną. Mamy nadzieję, że zajęcia sportowe, dobra energia i atmosfera, jaką tu dla nich stworzono, pomogły im choć trochę uporać się z tym, czego doświadczyły – mówi Adrianna Sikorska, wiceprezes Zarządu Energi SA ds. komunikacji.

energa borzostek 005Od lewej: Lucyna Mach (menedżer Brzostek Top Team), Maciej Brzostek (założyciel i prezes Brzostek Top Team), Adrianna Sikorska (wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji)

Siedziba kluba stała się miejscem nie tylko przeznaczonym do treningów, ale także bezpieczną strefą, gdzie dzieci mogą odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek czy spotkać się z rówieśnikami. Przy wsparciu Energi i zaangażowaniu pracowników Grupy, na terenie klubu powstała biblioteka z interesującym księgozbiorem, z której korzystają podopieczni stowarzyszenia.

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim

W 2022 stowarzyszenie pojęło współpracę z Uniwersytetem Gdańskim. Studenci psychologii rozmawiają z dziećmi i rodzicami, a także obserwują zajęcia prowadzone w klubie. Podsumowaniem tej współpracy będzie konferencja naukowo-dydaktyczna pt. hasłem: „Autyzm nie definiuje”, która odbędzie się w październiku na terenie uczelni.

Działania społeczne

Stowarzyszenie Brzostek Top Team jest organizacją, która za swój główny cel stawia sportową aktywizację mieszkańców Trójmiasta oraz wyrównanie szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem i uzależnieniami. Członkowie Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

Od 12 lat stowarzyszenie prowadzi warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz szkołach podstawowych. Ich  celem jest nie tylko zarażanie pasją do sportu, lecz również praca nad umiejętnościami społecznymi i interpersonalnymi najmłodszych.

***

 

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.