sprawy społeczne

UNIQA razem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

  • UNIQA rozwija projekt „Masz moc na hejt” dotyczący hejtu w Internecie
  • Od maja 2023 roku rozpoczyna współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę
  • Ubezpieczyciel kontynuuje działania edukacyjne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców


W ramach projektu „Masz moc na hejt” w maju tego roku UNIQA rozpoczęła współpracę z kolejnym partnerem - Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Złotówka z każdej sprzedanej polisy indywidualnego ubezpieczenia szkolnego zostanie przekazana na rzecz Fundacji. Ubezpieczyciel kontynuuje w ten sposób swoje zaangażowanie społeczne w ochronę najmłodszych, co wyraża także w sposobie myślenia o produkcie.


– UNIQA od lat pokazuje, że ubezpieczenie szkolne to coś więcej niż tylko ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku w szkole czy na zajęciach pozaszkolnych. Najpierw wprowadziliśmy możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na wypadek hejtu w Internecie, aby lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w świecie wirtualnym. Teraz przekażemy złotówkę z każdej sprzedanej polisy ubezpieczenia szkolnego na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aby nasze wsparcie trafiało do dzieci w kryzysie, doświadczających trudności i problemów, które szukają pomocy w 116 111 – telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzonym przez FDDS – mówi Agnieszka Durst–Wilczyńska, dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego w UNIQA.


Współpraca z Fundacją to dla UNIQA możliwość zwiększenia swojego zaangażowania i rozszerzenia dotychczasowych działań edukacyjnych i profilaktycznych o wsparcie skierowane do dzieci, które już sytuacji kryzysowych, w tym hejtu w Internecie, doświadczyły. Tu z pomocą przychodzą konsultanci telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, którzy odbierają telefony przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. UNIQA będzie wspierać nieprzerwane działanie 116 111, aby każde dziecko szukające pomocy, taką pomoc otrzymało.


– Telefon zaufania 116 111 od 14 lat wspiera dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji lub potrzebują rozmowy o ważnych dla siebie sprawach. Nasze konsultantki i konsultanci odbierają telefony od dzieci, odpisują na wiadomości od nich, a kiedy jest to potrzebne – podejmują interwencje dla ratowania ich zdrowia i życia. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia, które otrzymujemy od swoich partnerów. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, bo sprawia ono, że dzieci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


Razem dajemy dzieciom siłę

UNIQA od kliku lat angażuje się w działania komunikacyjne i edukacyjne związane z problemem cyberprzemocy. W ramach projektu „Masz moc na hejt” realizuje działania skierowane głównie do rodziców, aby jak najlepiej wspierać ich w trudnych chwilach, które przeżywają razem ze swoimi dziećmi. Od 2022 roku ubezpieczyciel współpracuje z Instytutem Lema i finansuje warsztaty dotyczące cyberprzemocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 6000 osób.


– Dotychczas w projekcie „Masz moc na hejt” prowadziliśmy przede wszystkim działania edukacyjne i prewencyjne, mające zapobiegać hejtowi w Internecie wśród dzieci. I te działania kontynuujemy, bo jako ubezpieczyciel doskonale wiemy, jak ważna jest prewencja. Ale zdajemy sobie także sprawę ze skali tego zjawiska, z tego jak mocno dotyka ono dzieci i odbija się na ich psychice. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z kolejnym partnerem, który niesie realną pomoc. Wierzymy, że razem damy dzieciom siłę, by przezwyciężyły trudności, z którymi się borykają - mówi Karolina Rosińska, liderka projektu „Masz moc na hejt” w UNIQA.

Ubezpieczenie szkolne UNIQA wspierające Fundację umożliwia rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek hejtu w Internecie. Jeżeli osoba ubezpieczona zostanie w Internecie pomówiona, znieważona lub bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jej życia prywatnego, będzie mogła skorzystać z pomocy prawnej, mającej na celu ochronę jej interesów. Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania i opłacenia specjalisty IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji, a także zorganizowania i pokrycia kosztów konsultacji z psychologiem w formie 10 wizyt stacjonarnych oraz telekonsultacji. Polisę można kupić u agentów, multiagentów oraz na stronie uniqa.pl.

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska


Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2022 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4,15 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł odszkodowań i świadczeniach. Obsługują 6,1 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają ponad 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2022 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 13,4 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA


Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

 

załączniki

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska


Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2022 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4,15 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł odszkodowań i świadczeniach. Obsługują 6,1 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają ponad 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2022 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 13,4 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA


Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com