energetyka

Warszawa potrzebuje dalszych inwestycji w sieć energetyczną – twierdzą eksperci Stoen Operator na Konferencji Neutralność Klimatyczna 2023

25.05.2023 | Stoen Operator

Branża energetyczna dąży do niskoemisyjności, większej efektywności i popularyzacji „zielonych” rozwiązań. Jednak, aby te zmiany mogły być wdrażane i przebiegały z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju i obywateli, konieczny jest rozwój nowych technologii w obszarze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. Przedstawiciele Stoen Operator - Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym oraz Łukasz Sosnowski, Menedżer ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów Badawczo-Rozwojowych - wzięli udział w Konferencji Neutralność Klimatyczna 2023, która odbyła się 24 maja w Warszawie. W swoich wystąpieniach podkreślali potrzebę rozbudowy i pozyskiwania środków na rozwój tego strategicznego sektora polskiej gospodarki.

 

Zielona Transformacja na wyższych obrotach

Według danych z najnowszego raportu PTPiREE ubiegły rok przyniósł polskiej branży energetycznej wzrost nakładów na przyłączanie nowych odbiorców i źródeł. Jednocześnie zmniejszyły się wydatki na odtworzenie i modernizację majątku sieciowego. W 2022 roku pojawiło się także wielu nowych prosumentów, a operatorzy przyłączyli do sieci ponad 356 tys. mikroinstalacji. Ostatnie lata, to ciągły wzrost liczby składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla nowych źródeł energii elektrycznej oraz wydawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych warunków przyłączenia. W stosunku do 2021 roku Stoen Operator w ciągu minionych 12 miesięcy przyłączył do warszawskiej sieci aż o 46% więcej prosumentów. Dane te jednoznacznie wskazują na rosnące potrzeby inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną.

 

- Oprócz toczącej się energetycznej rewolucji technologicznej obserwujemy silny proces demokratyzacji naszej branży. Coraz więcej mamy energetyki rozproszonej, prosumenckiej, której podstawą są mniej stabilne źródła, uzależnione od warunków atmosferycznych. Dlatego budowa nowych linii oraz stacji elektroenergetycznych, a także modernizacja istniejącej infrastruktury, jest kluczowa. Wiąże się, bowiem, ściśle ze zwiększeniem możliwości przyłączenia do sieci dystrybucyjnych nowych OZE, w tym także instalacji prosumenckich – uważa Leszek Bitner.

 

Nowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju stolicy

Podczas konferencji Neutralność Klimatyczna 2023, dyrektor pionu zarządzania majątkiem sieciowym w stołecznym Operatorze podkreślał, że podstawą transformacji jest rozwój sieci oraz równoważenie bilansu sieci energetycznej. Jako przedstawiciel miejskiego OSD zauważył, że jest to szczególnie istotne w obrębie stołecznej sieci.

 

- Warszawski węzeł energetyczny będzie się rozbudowywał, dlatego bilans dostaw do sieci powinien ulegać zmianie. Szczytowe zapotrzebowanie sieci stolicy stale rośnie i według prognoz do 2030 roku ulegnie niemal podwojeniu. Wynika to z intensywnego rozwoju miasta i gmin ościennych, rozbudowujących się centrów logistyki i przetwarzania danych, a także zyskujących na popularności obszarze e-mobility i pompach ciepła – zauważył Leszek Bitner.

 

Jego zdaniem rozwój infrastruktury musi się odbywać w sposób zrównoważony. Kluczowe jest wykorzystywanie dostępnych, nowoczesnych technologii i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Stoen Operator skupia swoje działania wokół smartyfikacji, kierując duże nakłady na inwestycje w budowę i modernizację sieci.

 

Optymalizacji jej działania służy także projekt wymiany liczników na zaawansowaną infrastrukturę pomiarową AMI (w tym przede wszystkim liczniki zdalnego odczytu, ale także systemy IT), która do 2028 r. ma trafić do ponad 80% odbiorców stołecznego OSD. Kolejnym ważnym obszarem działań jest rozwój projektów w zakresie testowania i wdrożenia mechanizmów elastyczności oraz magazynowania.

 

Finansowanie projektów energetycznych krytycznym wyznacznikiem rozwoju

Realizacja założeń inwestycyjnych wymaga pozyskiwania środków finansowych z różnorodnych dotacji zewnętrznych. W Stoen Operator obszarem tym zarządza Łukasz Sosnowski, który podczas konferencji uczestniczył w debacie poświęconej m.in. zagadnieniom finansowania ekologicznej transformacji w gminach i miastach.

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego klientom Stoen Operator z Warszawy i okolic wymaga od nas poważnych inwestycji w stałą poprawę efektywności sieci dystrybucyjnej. Kolejne lata i coraz wyższe nakłady przeznaczane na realizację naszych założeń pokazują, że cyfryzacja i smartyfikacja są kierunkami istotnymi nie tylko z punktu widzenia naszej spółki, ale także mieszkańców stolicy. Dzięki umowom o dotacje unijne na nasze projekty, możemy rozwijać naszą infrastrukturę i modernizować należące do niej obiekty. Bardzo dobra współpraca z Miastem St. Warszawa pozwala nam sprawnie realizować zakładane procesy inwestycyjne i usprawniać obsługę sieci – podsumował rozmowy ekspertów Łukasz Sosnowski.

Jednym z przykładów skuteczności warszawskiego Operatora jest umowa podpisana w bieżącym roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na mocy tego porozumienia Stoen Operator pozyskał dotację unijną o wysokości ponad 19 mln złotych. Kwota ta wesprze zaplanowane na 2023 r. inwestycje energetyczne w Warszawie, na które spółka planuje przeznaczyć łącznie prawie 474 mln zł.

 

kontakt dla mediów
Senior Account Executive, MSL GROUP
Monika Wojdak

monika.wojdak@mslgroup.com

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

kontakt dla mediów
Senior Account Executive, MSL GROUP
Monika Wojdak

monika.wojdak@mslgroup.com

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.