handel ekonomia/biznes/finanse

Grupa OPONEO.PL – komentarz do wyników za I kwartał 2023

24.05.2023 | Oponeo

W I kwartale 2023 roku Grupa OPONEO.PL uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 292 188 tys. zł wobec 275 927 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost przychodów o 5,89%.

Największy udział w przychodach Grupy stanowiły przychody ze sprzedaży towarów w segmencie akcesoriów samochodowych 79,8% osiągając wartość 233 257 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,12% w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Przychody z transakcji krajowych wyniosły 219 005 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,67% w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Udział sprzedaży krajowej w przychodach ogółem wyniósł 74,95%. Przychody ze sprzedaży zagranicznej wzrosły o 20,92% i wyniosły 73 183 tys. zł. Jednocześnie wzrósł o 3,11% udział sprzedaży zagranicznej w strukturze sprzedaży ogółem w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Wynik netto za I kwartał 2023 roku wyniósł -3 607 tys. zł wobec -2 732 tys. zł straty netto w I kwartale 2022 roku. Na niższy wynik finansowy netto, miał wpływ przede wszystkim wzrost kosztów operacyjnych.

Sprzedaż opon i felg

W I kwartale 2023 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała w sumie 643,9 tys. sztuk opon, co oznacza spadek o 4,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz 26,9 tys. sztuk felg zarówno aluminiowych jak i stalowych. Niższa sprzedaż opon w I kwartale 2023 roku wynikała przede wszystkim z mniejszej o ponad 17% sprzedaży opon zimowych. Sezon sprzedaży opon zimowych przypadał głównie w miesiącach październik- grudzień 2022, inaczej zaś rozłożyła się sprzedaż opon zimowych w poprzednim sezonie.

- Zmniejszenie sprzedaży opon letnich o 5,2% w I kwartale 2023 roku wynikało z opóźnienia sezonu wymiany opon na letnie w stosunku do roku ubiegłego i zostało prawie w całości skompensowane zwiększoną o 4,9% sprzedażą opon całorocznych - informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Według ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturers' Association) spadek sprzedaży opon do samochodów osobowych w Europie wyniósł 12% kwartał do kwartału, zaś według danych opublikowanych przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, sprzedaż opon do samochodów osobowych w Polsce w I kwartale 2023 roku spadła o 25%.

 

Spółki zależne

Grupa OPONEO.PL realizuje także sprzedaż przez spółki zależne - elektronarzędzi i narzędzi przez spółkę ROTOPINO.PL S.A. oraz rowerów, części i akcesoriów rowerowych przez spółkę Dadelo S.A.

W I kwartale 2023 roku przychody spółki zależnej ROTOPINO.PL S.A. spadły o 2,38% i wyniosły 28 372 tys. zł. Stanowiły one 9,03% przychodów ogółem Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Przychody spółki zależnej Dadelo S.A. w I kwartale 2023 wzrosły o 48,67% osiągając wartość 28 837,6 tys. zł. W strukturze przychodów Grupy stanowiły one 9,87%.

Plany

W 2023 roku Grupa OPONEO.PL będzie kontynuować działania mające na celu umacnianie pozycji rynkowej OPONEO.PL S.A. oraz spółek zależnych. Kontynuowane będą w tym prace mające na celu dalszy rozwój automatyzacji procesów wydawania towarów w nowym centrum logistycznym w Zelgoszczy.

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, OPONEO.PL S.A.
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl.  Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.

załączniki

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, OPONEO.PL S.A.
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl.  Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.