technologie transport

Wielka inwestycja Poczty we Wrocławiu zakończona. Nowoczesny sorter paczkowy za 90 mln zł przyspieszy obsługę przesyłek.

23.05.2023 | Poczta Polska

Poczta Polska zakończyła montaż nowego sortera we wrocławskiej sortowni. To pierwsza z trzech nowoczesnych maszyn do automatycznego sortowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych). Jest to największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii Spółki. Koszt sortera wraz z inwestycjami towarzyszącymi to niemal 90 mln zł.

W ramach projektu Architektury Sieci Logistycznej (ASL) Poczta Polska sukcesywnie przekształca swoją infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową. To odpowiedź Spółki na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Modernizacja i budowa centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie zapewni efektywną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce.

Poczta Polska inwestuje w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego. To jedno z najważniejszych, strategicznych zadań prowadzonych obecnie w Spółce. Celem projektu jest poprawa efektywności aktualnej sieci logistycznej, w tym wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek. Usługi kurierskie i paczkowe to przyszłość, dlatego zmiany w tym obszarze traktujemy jako kluczowe – podkreśla Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Pierwszy nowoczesny sorter paczkowy został uruchomiony w zmodernizowanym obiekcie logistycznym Poczty Polskiej we Wrocławiu. W lutym 2023 r. zakończono prace adaptacyjne tutejszej hali logistycznej. Po przeprowadzonej modernizacji obiekt zyskał 17 dodatkowych  bram kurierskich. Pracownicy sortowni w sumie będą mieli do dyspozycji 69 bram kurierskich wraz z podjazdami. Łącznie obiekt we Wrocławiu zwiększył powierzchnię o 1500m2, w tym rozbudowaną halę magazynową oraz budynek biurowy. Dzięki przeprowadzonej modernizacji obiektu możliwa była instalacja nowego sortera paczkowego.

Naszym celem jest znaczący wzrost przychodów z przesyłek kurierskich, aby go osiągnąć inwestujemy m.in. w automatyczne sortery. Modernizacja i umaszynowienie wrocławskiej sortowni zapewni wysoką efektywność obsługi przesyłek dla klientów biznesowych i indywidualnych. Nowoczesny sorter jest niezbędny do szybkiej obsługi rosnących wolumenów przesyłek e-commerce. Nie bez znaczenia jest również poprawa warunków pracy naszych pracowników – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Zainstalowany sorter pozwoli na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, lecz także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. Urządzenie jest „szyte na miarę” i dostosowane do potrzeb użytkowych Poczty Polskiej, jak również wielkości oraz potencjału sortowni. Innowacyjność rozwiązania pozwoli na uniwersalizm i obsługę różnej wielkości przesyłek. Komponent IT stanowi integralną część tej inwestycji, zarówno systemu automatyzacji procesu odczytywania kodów, jak i integracji z innymi systemami informatycznymi Poczty.

Montaż sortera do automatycznego rozdziału przesyłek we wrocławskiej sortowni zrealizowała firma BEUMER Group Poland sp. z o.o. Maszyna typu „Cross Belt”  jest wyposażona w 4 podajniki ręczne, 4 linie wprowadzania automatycznego, 128 ześlizgów kierunkowych, 56 ześlizgów pionowych i 6 ześlizgów specjalnych. Długość całej pętli sortera wynosi 375 m, a jego wydajność operacyjna pozwala na posortowanie 8-9 tys. przesyłek na godzinę.

Sortownia we Wrocławiu pełni istotną funkcję dla obsługi logistycznej klientów umownych, obsługując w fazie nadawczej ponad 1 tys. podmiotów m.in z branży e-commerce, Sektora Finansów Publicznych, sieci sprzedaży stacjonarnej. Dziennie przed sortownię przechodzi ponad 40 tys. przesyłek KEP.

W trzecim kwartale br. planowane jest zakończenie montażu kolejnych sorterów w obiektach logistycznych Spółki w Lublinie i w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Wartość inwestycji w tych trzech sortowniach sięga 220 mln zł.

Jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć jest również budowa i umaszynowienie sortowni Warszawa II w miejscowości Ciemne k. Radzymina. Planowany termin realizacji inwestycji to czwarty kwartał br. Już w trzecim kwartale br. rozpocznie się montaż sortera do rozdziału przesyłek paczkowych.

Przypominamy, że w 2021 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te są przeznaczone wyłącznie na realizację inwestycji w zakresie ASL. Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ponad 350 mln zł.

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie