ekonomia/biznes/finanse

Orange Polska wchodzi do świata 3W

24.04.2023 | Idea 3W

Orange Polska dołączył do grona firm skupionych wokół zapoczątkowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego inicjatywy 3W. Orange i BGK deklarują wspólne działania na rzecz upowszechniania założeń Idei 3W i wiedzy o zrównoważonym wykorzystaniu zasobów wody, wodoru i węgla nieenergetycznego oraz o technologiach z nimi związanych.

Inicjatywa 3W łączy firmy, które tworzą innowacyjne rozwiązania związane z wodą, wodorem i węglem, by mogły razem budować partnerstwa i wspólnie rozwijać swoje produkty w nowatorskich formatach technologicznych i biznesowych przy użytecznym i efektywnym wsparciu świata nauki. 3W to innowacyjny sektor gospodarki, którego wartość w Polsce szacuje się obecnie na 4,86 mld dolarów, a w Europie na 66,49 mld dolarów.

Sygnatariusze listu podejmą wspólne działania w tworzeniu przyjaznego ekosystemu, który ułatwi wymianę wiedzy, nawiązywanie relacji i uzyskanie wsparcia dla innowacyjnych projektów dotyczących zrównoważonego wykorzystania wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych. Będą również wspierać działania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W (ICI 3W).

 – To bardzo ważne, że tak znaczący partnerzy, jak Orange Polska, dołączają do naszej inicjatywy. Jest to niezbędny warunek upowszechniania Idei 3W. Nie od dziś wiadomo, że do realizacji przełomowych idei potrzebny jest ekosystem, a nie ma ekosystemu bez współpracy z liderami tranzycji technologicznej i dużymi firmami. Te mniejsze tworzą innowacje, a wielkie mają zasoby, by je upowszechniać. To świetny przykład synergii potencjałów, dzięki której innowacje 3W mogą trafić do milionów powiedział Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii w BGK Dołączenie Orange Polska do 3W to także dowód na to, że firma praktycznie myśli o zrównoważonym rozwoju. Zaangażowanie Orange Polska w Ideę 3W przełoży się na upowszechnienie jej wśród społeczeństwa, a docelowo także do poprawy naszego codziennego życia – dodał.

Orange Polska realizuje projekty w obszarach, które doskonale wpisują się w Ideę 3W. Są to na przykład nowoczesne rozwiązania typu Smart Water, czyli systemy, które umożliwiają zdalny odczyt wodomierzy i monitoring sieci wodociągowych. Pozwala to m.in. sprawnie identyfikować awarie i zapobiegać stratom. Firma wykorzystuje także drony, które służą do analizy chemicznej wody wielkopowierzchniowej. Dzięki tej ostatniej można monitorować np. takie dane jak nawodnienie terenu, skład chemiczny gleby i wody czy stan wegetacji roślin.

 – Partnerstwo z BGK i dołączenie do inicjatywy 3W wpasowuje się w strategię Orange Polska. Chcemy być zaufanym partnerem w cyfrowej transformacji firm, także dla BGK i podmiotów skupionych wokół inicjatywy 3W. Mamy nadzieję, że ta współpraca pomoże nam dotrzeć z naszymi nowoczesnymi rozwiązaniami m.in. z obszaru Smart City do jak największej liczby odbiorców, którzy stawiają na ekologię i oszczędności – powiedział Bartosz Wawryk, dyrektor sprzedaży i rozwoju biznesu Orange Polska.

 Zespół 3W współpracuje już z ponad setką partnerów. Wspólnie z nimi upowszechnia Ideę 3W i realizuje projekty związane ze strategicznymi zasobami przyszłości. Wszystkich łączy zaangażowanie w rozwój technologii wodnych, wodorowych oraz i węglowych. To nie koniec wspólnych działań z biznesem – drzwi do świata 3W są otwarte dla kolejnych organizacji.

 

***

Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Buduje i integruje społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo. 

 

Orange Polska Spółka Akcyjna jest podmiotem dostarczającym kompleksowe rozwiązania IT i systemy „end-to-end” zawierające usługi telekomunikacyjne, infrastrukturę IT, aplikacje, hosting, usługi cyberbezpieczeństwa; realizującym w odniesieniu do siebie oraz wspierającym inne podmioty w transformacji cyfrowej, wspierającej zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy poprzez dostarczanie nowatorskich produktów i usług mających na celu szeroko pojęte opomiarowanie, analizowanie i zarządzanie zasobami takimi jak woda, energia elektryczna i inne media.

informacje o firmie

załączniki

informacje o firmie