wydarzenia turystyka/wypoczynek

Türkiye (Turcja) będzie gospodarzem Konferencji Turystyki Zrównoważonej

16.03.2023 | Turcja

Türkiye (Turcja), wraz ze Światową Radą Turystyki Zrównoważonej (GSTC), po raz pierwszy organizuje Konferencję Turystyki Zrównoważonej. Gospodarzem odbywającego się w dniach 9-12 maja 2023 roku wydarzenia będzie Antalya, turystyczna stolica kraju.

Światowa Rada Turystyki Zrównoważonej (GSTC), która ustala i wdraża międzynarodowe standardy zrównoważonego podróżowania, na miejsce tegorocznej Konferencji Turystyki Zrównoważonej wybrała Türkiye (Turcję). Każda edycja sympozjum odbywa się w innym państwie. W tym roku przedstawiciele najważniejszych podmiotów z branży turystycznej, zaangażowanych w promocję podróżowania w duchu zrównoważonego rozwoju, zgromadzą się w dniach 9-12 maja 2023 r. w Antalyi, turystycznym raju nad Morzem Śródziemnym.

Światowa Rada Turystyki Zrównoważonej (GSTC), najważniejsza na świecie organizacja zajmująca się ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, reguluje, nowelizuje i zarządza światowymi standardami dotyczącymi zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce, znanymi jako Globalne Kryteria dla Turystyki Zrównoważonej albo po prostu Kryteria GSTC. Misją tej niezależnej organizacji non-profit jest wypracowanie wzorców zrównoważonej turystyki przy pomocy tych reguł.

Ważnym aspektem działalności Rady jest również organizacja konferencji z udziałem światowych liderów, na których omawiane są kluczowe kwestie dotyczące zrównoważonej turystyki. Konferencja Turystyki Zrównoważonej, organizowana co roku w innym mieście, gromadzi interesariuszy z branży w celu wymiany pomysłów na temat możliwości wprowadzenia standardów zrównoważonej turystyki.

Z powodu pandemii przez ostatnie dwa lata konferencja odbywała się online. Podczas zeszłorocznej edycji w hiszpańskiej Sewilli, w której wzięli udział przedstawiciele Türkiye (Turcji), ogłoszono, że na gospodarza następnego spotkania wybrano Antalyę. Kandydatura, położonego na Riwierze Tureckiej, miasta została zgłoszona przez Turecką Agencję Promocji i Rozwoju Turystyki (TGA). Wybór Antalyi przedstawiono w specjalnie przygotowanym dla uczestników filmie, a podczas konferencji zorganizowano panel na temat Tureckiego Narodowego Programu Zrównoważonej Turystyki.

Türkiye jest wzorem dla całego świata w zakresie zrównoważonej turystyki

Dzięki umowie o współpracy podpisanej ze Światową Radą Turystyki Zrównoważonej (GSTC), na początku 2022 roku, Türkiye (Turcja) określiła plany działań w zakresie zrównoważonej turystyki dla całego kraju, a także przyśpieszyła proces wprowadzania dobrych praktyk w tej dziedzinie. Na podstawie trzyletniej umowy ustanowiono Narodowy Program Zrównoważonej Turystyki w celu restrukturyzacji sektora turystycznego w Türkiye (Turcji), która jest pierwszym krajem, współpracującym z Radą na poziomie rządowym.

Program objął kierunki turystyczne, touroperatorów, a przede wszystkim obiekty noclegowe i zakłada zrównoważoną transformację branży turystycznej w Türkiye (Turcji). Cały proces został podzielony na etapy, pierwszy z nich zostanie zakończony w tym roku, drugi ma trwać do 2025 roku, a spełnienie wszystkich międzynarodowych standardów nastąpi wraz z końcem trzeciego etapu w 2030 roku.

W Konferencji Turystyki Zrównoważonej w Antalyi weźmie udział ponad 350 osób z Türkiye (Turcji) i całego świata, w tym przedstawiciele sektora publicznego, hoteli, touroperatorów, firm z branży, środowisk akademickich, agencji rozwoju, internetowych biur podróży i organizacji pozarządowych. Program czterodniowej konferencji obejmuje szkolenia, interaktywne panele i warsztaty, a także spotkania i wydarzenia towarzyskie. Uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z doświadczenia ekspertów w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej turystyki, jednocześnie ciesząc się możliwością odkrycia Antalyi, podróżniczego raju Türkiye (Turcji).

Antalya, położona w południowej części Türkiye (Turcji), w sercu wybrzeża Morza Śródziemnego i  Riwiery Tureckiej, nazywana jest turystyczną stolicą Türkiye (Turcji) ze względu na swoje walory przyrodnicze, historyczne, kulturalne oraz przepiękne wybrzeże. Co roku to miejsce odwiedzają tysiące turystów, którzy oprócz wypoczynku nad morzem, korzystają też z licznych atrakcji kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.  

Światowa Rada Turystyki Zrównoważonej (GSTC)

Światowa Rada Turystyki Zrównoważonej (Global Sustainable Tourism Council - GSTC®) ustanawia i zarządza globalnymi standardami zrównoważonego rozwoju, znanymi jako Globalne Kryteria dla Turystyki Zrównoważonej (Kryteria GSTC). Istnieją dwa rodzaje tych wytycznych: Destination Criteria dla decydentów politycznych oraz podmiotów zarządzających miejscami turystycznymi, a także Industry Criteria dla hoteli i touroperatorów. Są to wytyczne i minimalne wymogi, do spełnienia, których powinna dążyć każda firma z branży lub kierunek turystyczny, aby chronić i zachować światowe zasoby naturalne i kulturowe, przy jednoczesnym zadbaniu o to, by turystyka spełniała swój potencjał jako narzędzie ochrony przyrody i zapobiegania ubóstwu.

Kryteria GSTC stanowią podstawę dla roli Światowej Rady Turystyki Zrównoważonej jako jednostki certyfikującej, która potwierdza, że hotele/obiekty noclegowe, organizatorzy wycieczek i kierunki turystyczne wdrożyły zrównoważoną politykę i dobre praktyki. Rada nie certyfikuje bezpośrednio żadnych produktów ani usług, ale zapewnia akredytację tym, którzy to robią. Światowa Rada Turystyki Zrównoważonej (GSTC) jest niezależną i neutralną organizacją non-profit, zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych pod numerem 501(c)3, reprezentującą różnorodnych członków z całego świata, w tym władze państwowe i regionalne, główne firmy turystyczne, hotele, organizatorów wycieczek, organizacje pozarządowe, osoby prywatne i wspólnoty, dążących do realizacji najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki.

Więcej informacji o GSTC można znaleźć na stronie: www.gstcouncil.org.

informacje o firmie
informacje o firmie