wydarzenia praca nauka/edukacja/szkolenia

KGHM partnerem gali „Zawodowiec Roku”

14.03.2023 | KGHM Polska Miedź
Najlepsi z najlepszych – nauczyciele ze szkół branżowych oraz Centrów Kształcenia Zawodowego z całej Polski otrzymali w Warszawie wyróżnienia w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Zawodowiec Roku”. KGHM był głównym partnerem wydarzenia.

Zawodowcem Roku 2022 mógł zostać każdy nauczyciel, który cechuje się zaangażowaniem i pasją w pracy, wspiera zainteresowania zawodowe uczniów, cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym oraz posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego. W sumie wyróżnionych zostało ponad 100 nauczycieli z całej Polski.

KGHM od lat promuje szkolnictwo branżowe i techniczne na Dolnym Śląsku. Od 2018 roku w Zagłębiu Miedziowym spółka realizuje program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. W programie, uczniowie kształcą się w zawodach istotnych z perspektywy przemysłu miedziowego. Pod opieką KGHM jest w sumie 9 szkół z Zagłębia Miedziowego.

W programie „Kompetentni w branży” bardzo ważni są uczniowie, ale nie zapominamy również o kadrze pedagogicznej. W KGHM mamy aktualnie 144 instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy są odpowiednio przygotowani, by opiekować się uczniami podczas praktyk i pokazywać jak w rzeczywistym środowisku pracy wykorzystywać posiadaną przez nich wiedzę – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Uczniowie z szkół patronackich KGHM odbywają praktyki w oddziałach spółki, ale też biorą udział w konkursach, szkoleniach czy zawodach sportowych organizowanych przez spółkę. Celem programu „Kompetentni w branży” jest, aby już na etapie szkoły, uczniowie poznali KGHM jako pracodawcę, który dba o swoich pracowników i w przyszłości związali się z nami zawodowo. Po 4 latach trwania programu firma zatrudniła już 312 uczniów – absolwentów klas patronackich.

Program „Kompetentni w branży” zakłada ścisłą współpracę na linii szkoła – KGHM. To pozwala na edukację zgodną z realnymi wymaganiami biznesu oraz najnowszymi osiągnięciami przemysłu miedziowego. Proponowane kierunki nauki znajdują się na ministerialnej liście najbardziej potrzebnych zawodów w Polsce.

Lista szkół objętych programem patronackim KGHM:

  1. Zespół Szkół nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie
  2. Zespół Szkół MCKK w Lubinie
  3. Zespół Szkół w Chocianowie
  4. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
  5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy
  6. Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
  7. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
  8. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
  9. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy

Jednym z wyróżnionych nauczycieli w konkursie "Zawodowiec Roku" został nauczyciel przedmiotów elektrycznych z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie, Artur Libner. Pod opieką ma uczniów klas objętych patronatem KGHM kształcących się na kierunku technik elektryk.

kontakt dla mediów
Piotr Chęciński
Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, KGHM Polska Miedź SA
Piotr Chęciński

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Piotr Chęciński
Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, KGHM Polska Miedź SA
Piotr Chęciński

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie