sprawy społeczne

Rozwijamy współpracę z kanadyjskimi Siłami Zbrojnymi

9 lutego br. w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu gościła delegacja Kanadyjskich Wojsk Lądowych – na czele z dowódcą LTG Jocelynem Paulem. Celem wizyty był rozwój współpracy między formacjami, wymiana doświadczeń oraz omówienie sytuacji międzynarodowej związanej z agresją Rosji na Ukrainę.

9 lutego br. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz gościł delegację Kanadyjskich Wojsk Lądowych na czele z ich dowódcą LTG Jocelynem Paulem. Podczas spotkania obie strony miały możliwość omówienia sytuacji międzynarodowej związanej z agresją Rosji na Ukrainę. Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie zaangażowania WOT w operację „Niezawodna Pomoc”.

Jak podkreśla Dowódca Terytorialsów gen. bryg. Maciej Klisz:

Nie było to pierwsze spotkanie z partnerami kanadyjskimi. Rozwiązania kanadyjskie w obszarze wykorzystania specjalistycznej formacji ochotniczej CANADIAN RANGERS czy zarządzanie rezerwami osobowymi mogą być dobrą wskazówką dla dalszego rozwoju WOT. Szczególnie cennym przedsięwzięciem operacyjno-szkoleniowym było wspólne działanie żołnierzy WOT z żołnierzami kanadyjskimi podczas wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz podziękował za kanadyjskie wsparcie ukraińskich uchodźców w 2022 roku udzielone w ramach operacji „Niezwodna Pomoc”. Podkreślił, że wsparcie działań WOT na punktach recepcyjnych udzielone przez specjalistów z Sił Zbrojnych Kanady, było bezcenną okazją do wymiany doświadczeń dla obu stron i pozwoliło na doskonalenie procedur oraz technik wsparcia cywilnych systemów kryzysowych przez żołnierzy WOT. Istotnym aspektem prowadzonych rozmów było również omówienie warunków bilateralnej współpracy pomiędzy formacjami. Szczególna uwaga skupiona została na uzgodnieniach dotyczących współdziałania na poziomie taktycznym ze wskazaną do współpracy z Kanadą -  9 Łódzką Brygadę Obrony Terytorialnej.

To już kolejne spotkanie zorganizowane w ramach współpracy z przedstawicielami kanadyjskich Sił Zbrojnych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 2019 roku, a goszczący w Polsce kanadyjscy przedstawiciele mieli wówczas okazję wymienić doświadczenia oraz zapoznać się ze strukturą i zadaniami WOT.

kontakt dla mediów
mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
mjr Witold SURA

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

mjr Witold Sura
Rzecznik prasowy DWOT

załączniki

kontakt dla mediów
mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
mjr Witold SURA

rzecznik.wot@mon.gov.pl

tel: 261-883-029

informacje o firmie

mjr Witold Sura
Rzecznik prasowy DWOT