środowisko naturalne/ekologia technologie

Lenovo zobowiązuje się do zerowej emisji netto do 2050 r., potwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets

19.01.2023 | Lenovo

Lenovo znalazło się pierwszej grupie firm, które otrzymały walidację zero-net, od inicjatywy Science Based Targets, dzięki której stało się jedną z zaledwie 139 firm na całym świecie z celami zwalidowanymi przez wskaźnik Net-Zero Standard.

19 stycznia 2023 roku – Firma Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ogłosiła dziś swój cel osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) netto do 2050 r. Został on zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi), partnerstwo pomiędzy UN Global Compact, CDP i World Wide Fund for Nature. W ten sposób Lenovo jest jedną z zaledwie 139 firm na świecie, która objęła za cel osiągnięcie zerowej emisji netto. Ponadto, współpracując z SBTi i dostosowując się standardu Net-Zero (pierwszego na świecie), Lenovo przyjmuje naukowe, oparte na współpracy i odpowiedzialności podejście do całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

"Lenovo, jako globalny lider technologiczny, od ponad dekady angażuje się w redukcję swoich emisji" - powiedział prezes Lenovo Yuanqing Yang. "W walce z postępującymi zmianami klimatu wierzymy, że współpraca i odpowiedzialność to dwa krytyczne elementy potrzebne do wspólnego sukcesu. Z zaangażowaniem śledzimy postępy naukowe o klimacie, standaryzujemy nasze pomiary i szukamy ciągłej walidacji naszych celów i postępów." 

Lenovo committed to Net-Zero emissions by 2050

Dostosowanie się do celów postawionych przez SBTi pomaga rozliczać firmy z redukowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dzięki dostosowaniu się do wymogów, możliwe jest zmierzenie poziomu osiągnięcia celu net-zero. Wynika to z trzech czynników:

  • Standaryzacji: SBTi jest pierwszym organem, który ustandaryzował określenie net-zero w odniesieniu do wysiłków zmierzających do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.
  • Adaptacji: Standard SBTi jest dynamiczny i reaguje na zbiorowy wysiłek firm i zmieniającą się temperaturę planety.
  • Odpowiedzialności: Chociaż rok 2050 dla wielu wydaje się odległy, wielu liderów podejmujących dziś zobowiązania może nie być na swoich stanowiskach za 27 lat. Uzgodnienie celów w zakresie ograniczenia zmian klimatycznych z zewnętrznym organem zapewnia odpowiedzialność i ciągłość podejmowanych działań.

"Nauka o klimacie mówi nam, że potrzebujemy szybkich i głębokich redukcji emisji. Jeśli mamy osiągnąć globalne net-zero i już teraz musimy zapobiegać najbardziej szkodliwym skutkom zmian klimatu" - powiedział Luiz Amaral, dyrektor naczelny inicjatywy Science Based Targets. "Cele Lenovo dotyczące zerowej emisji netto odpowiadają pilnej potrzebie wynikającej z sytuacji klimatycznej i stanowią wyraźny przykład, za którym muszą podążać ich rówieśnicy".

Długoterminowe cele Lenovo na rok 2050 zbiegają się z krótkoterminowymi celami redukcji emisji na rok 2030, zatwierdzonymi przez SBTi, które zostały przedstawione poniżej:

Ogólny cel zerowy netto

Firma Lenovo zobowiązuje się do osiągniecia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do roku finansowego 2049/2050.

Cele krótkoterminowe

Lenovo zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych wynikających z realizacji celów pierwszego i drugiego o 50% do roku FY2029/2030 z roku bazowego FY2018/2019, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wynikających z zakresu trzeciego, będących następstwem  użytkowania sprzedawanych produktów średnio o 35% w odniesieniu do porównywalnych produktów oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych zakresu trzeciego z zakupionych towarów i usług o 66,5% na milion USD zysku brutto. Ponadto Lenovo zobowiązuje się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych objętych zakresem trzecim, pochodzących z transportu i dystrybucji o 25% na tonokilometr transportowanego produktu w tym samym okresie czasowym.

Cele długoterminowe

Lenovo zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1, 2 i 3 o 90% do roku budżetowego 2049/50 z roku bazowego 2018/19.

Firma Lenovo wcześnie przyjęła podejście do redukcji emisji oparte na nauce. Po otrzymaniu w 2020 r. zgody na realizację krótkoterminowych celów redukcji emisji do 2030 r. i pomocy w testach drogowych pierwszego w swoim rodzaju standardu Net-Zero.

"Sukces w osiągnięciu zerowej emisji netto zależy od przejrzystych, opartych na nauce i współpracy ram, które utrzymają organizacje odpowiedzialne w długim okresie. Dzięki opracowaniu ich przez SBTi możliwe będzie przyspieszenie redukcji emisji przez organizacje" – skomentowała Carolina Milanesi, założycielka The Heart of Tech, firmy konsultingowej skoncentrowanej na ESG.

Podstawowe strategie redukcji emisji Lenovo obejmują zmniejszenie wpływu produktów na środowisko, wykorzystanie innowacji w celu zwiększenia zrównoważenia produkcji oraz zmniejszenie emisji w całej działalności i łańcuchu wartości. Strategie te zostały przedstawione w firmowej serii wideo Journey to Net-Zero, która pokazuje, jak eksperci Lenovo zmieniają procesy biznesowe, aby osiągnąć cele zerowej emisji netto.

Pomiary emisji dokonywane przez Lenovo przyczynią się do poszerzenia zbioru wspólnych danych służących zrozumieniu i ograniczeniu zmian klimatu, zgodnie z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie ocieplenia do nie więcej niż 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Ponad 4000 firm na całym świecie jest w trakcie dostosowywania swoich celów redukcji emisji do metodologii opartej na nauce i procesach walidacji SBTi.

Oprócz działań na rzecz redukcji emisji Lenovo zostało uznane w rankingu Gartnera Top 25 Global Supply Chain, Fortune's World's Most Admired Companies oraz jako lider w dziedzinie zmian klimatu i bezpieczeństwa wodnego przez CDP.  Więcej o wysiłkach Lenovo na rzecz tworzenia inteligentniejszej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich można przeczytać w firmowym raporcie FY 2021-22 ESG Report.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Lenovo StoryHub.

kontakt dla mediów
Michał Tarnacki
Junior Account Manager, Publicis Media
Michał Tarnacki

lenovo@publicismedia.com

informacje o firmie

Firma Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) jest firmą z listy Fortune Global 500 o obrotach sięgających 45 miliardów USD i światowym liderem technologicznym w dziedzinie inteligentnej transformacji dzięki infrastrukturze i urządzeniom zapewniającym klientom największe możliwości. Oferta łączących się z siecią urządzeń Lenovo należy do największych na świecie i obejmuje smartfony (Motorola), tablety, komputery PC (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion) i stacje robocze, a także urządzenia AR/VR oraz rozwiązania dla inteligentnych domów i biur. Rozwiązania Lenovo dla centrów danych (ThinkSystem i ThinkAgile) zapewniają pojemność i moc obliczeniową systemom zmieniającym biznes oraz społeczeństwo. Lenovo inspiruje użytkowników do wykorzystania drzemiącego w nich potencjału różnorodności i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Zachęcamy do obserwowania nas w serwisach LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram oraz odwiedzania naszej witryny internetowej https://www.lenovo.com/.

LENOVO jest znakiem towarowym Lenovo. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. ©2020, Lenovo Group Limited.

załączniki

kontakt dla mediów
Michał Tarnacki
Junior Account Manager, Publicis Media
Michał Tarnacki

lenovo@publicismedia.com

informacje o firmie

Firma Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) jest firmą z listy Fortune Global 500 o obrotach sięgających 45 miliardów USD i światowym liderem technologicznym w dziedzinie inteligentnej transformacji dzięki infrastrukturze i urządzeniom zapewniającym klientom największe możliwości. Oferta łączących się z siecią urządzeń Lenovo należy do największych na świecie i obejmuje smartfony (Motorola), tablety, komputery PC (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion) i stacje robocze, a także urządzenia AR/VR oraz rozwiązania dla inteligentnych domów i biur. Rozwiązania Lenovo dla centrów danych (ThinkSystem i ThinkAgile) zapewniają pojemność i moc obliczeniową systemom zmieniającym biznes oraz społeczeństwo. Lenovo inspiruje użytkowników do wykorzystania drzemiącego w nich potencjału różnorodności i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Zachęcamy do obserwowania nas w serwisach LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram oraz odwiedzania naszej witryny internetowej https://www.lenovo.com/.

LENOVO jest znakiem towarowym Lenovo. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. ©2020, Lenovo Group Limited.