środowisko naturalne/ekologia technologie

10 najważniejszych trendów konsumenckich: życie w przyszłości dotkniętej zmianami klimatu

16.01.2023 | Ericsson Sp. z o.o.
  • Według 83% użytkowników early adopters (wczesnych nabywców technologii) do końca roku 2030 świat osiągnie, a nawet przekroczy granicę globalnego ocieplenia o 1,5°C.
  • 59% badanych twierdzi, że innowacje i technologia będą miały kluczowe znaczenie w walce z codziennymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi.
  • Przemiany behawioralne wywołane wpływem klimatu mogą doprowadzić do zmian w sposobie i czasie pracy.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) przeprowadził badanie ConsumerLab, w którym udział wzięło ponad 15 000 użytkowników early adopters (wczesnych nabywców nowych technologii) z całego świata. Odpowiadając na zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie, blisko 99% respondentów spodziewa się proaktywnego korzystania z internetu i rozwiązań cyfrowych. Wyniki badania zostały opracowane w najnowszym corocznym badaniu 10 Hot Consumer Trends “Life in a Climate-Impacted Future”. Jest to dwunasta edycja raportu Ericsson ConsumerLab, który przedstawia obawy i oczekiwania konsumentów oraz indywidualne inicjatywy technologiczne podejmowane do 2030 roku na rzecz klimatu.

83% badanych uważa, że świat osiągnie lub przekroczy wskaźnik globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza, który według międzynarodowych standardów uznawany jest za granicę powyżej której prawdopodobne są bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe oraz negatywne skutki dla klimatu.

Blisko 55% użytkowników early adopters z dużych miast uważa, że zmiana klimatu będzie miała negatywny wpływ na ich życie i oczekuje, że rozwiązania cyfrowe przyczynią się do ograniczenia zmian klimatycznych i ochrony środowiska.

Główne obawy dotyczą kosztów życia, dostępu do energii, zasobów materialnych oraz bezpieczeństwa i potrzeby niezawodnej łączności w niespokojnych czasach i chaotycznej pogodzie.

Zdecydowana większość badanych nie tylko wierzy, że zmiany klimatu mają miejsce, ale także, że skutki będą miały większy wpływ na ich życie niż obecnie.

Zgodnie z trendem “mniej znaczy więcej cyfrowo”, ankietowani przewidują, że sztuczna inteligencja rozszerzy się na styl życia konsumentów – chociażby wspierając kupujących w korzystaniu z cyfrowych alternatyw wobec produktów fizycznych.

15 000 badanych z 30 miast na całym świecie oceniło 120 pomysłów na produkty cyfrowe w 15 dziedzinach życia, począwszy od adaptacji codzienności do zmian klimatycznych, kończąc na sposobach radzenia sobie z trudnymi zjawiskami atmosferycznymi. W oparciu o uzyskane dane, eksperci Ericsson ConsumerLab stworzyli 10 najważniejszych trendów konsumenckich.

10 najważniejszych trendów konsumenckich:

1 Cięcie kosztów

Usługi cyfrowe pomogą konsumentom kontrolować koszty żywności, energii i podróży w niestabilnych czasach klimatycznych. Ponad 60% badanych jest zaniepokojonych wyższymi kosztami życia w przyszłości.

2 Stabilna sieć

Niezawodne i odporne połączenia internetowe będą zyskiwać na znaczeniu, w miarę nasilania się ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Około 80% respondentów uważa, że w latach 30-tych XXI wieku inteligentne lokalizatory sygnału wskażą optymalne obszary zasięgu podczas klęsk żywiołowych.

3 Mobilność bez pośpiechu

Znane nam harmonogramy pracy mogą stać się przeszłością. Przepisy klimatyczne i efektywność energetyczna zmienią elastyczność pracy. 68% ankietowanych planowałoby swoją aktywność kierując się optymalizacją kosztów energii, a nie efektywnością czasową.

4 Sztuczna inteligencja

Przewiduje się, że sztuczna inteligencja będzie chronić konsumentów podczas nieprzewidywalnej i niestabilnej pogody. Prawie połowa użytkowników early adopters twierdzi, że dla własnego bezpieczeństwa będzie używać spersonalizowanych systemów ostrzegania przed zagrożeniami meterologicznymi.

5 Nowy klimat pracy

Korporacyjne ograniczenia śladu węglowego, rosnące koszty i przyspieszona cyfryzacja będą kształtować procedury pracy przyszłości. Siedmiu na dziesięciu ankietowanych przewiduje, że asystenci AI zaplanują dojazdy, zadania i zasoby, aby zminimalizować ślad węglowy organizacji.

6 Inteligentna woda

Ze względu na zmniejszające się zasoby słodkiej wody, konsumenci oczekują inteligentnych instalacji w celu oszczędzania i ponownego wykorzystania wody. Prawie połowa badanych twierdzi, że ich gospodarstwa domowe będą używać inteligentnych zbieraczy wody na dachach, balkonach i oknach, otwierających się podczas opadów, aby zbierać i oczyszczać wodę deszczową.

7 Energonomia

Cyfrowe usługi udostępniania energii mogą złagodzić ciężar rosnących kosztów energii.
Energia może stać się walutą - 65% użytkowników early adopters uważa, że w latach 30-tych. Konsumenci będą mogli płacić za towary i usługi w kWh za pomocą aplikacji mobilnych.

8 Mniej znaczy więcej cyfrowo

Wirtualne zamienniki produktów mogą stać się wyznacznikami statusu. Nadmierna fizyczna konsumpcja może być zarówno kosztowna, jak i społecznie krytykowana. Dematerializacja nawyków konsumpcyjnych może przyspieszyć - jedna trzecia wczesnych nabywców technologii wierzy, że będzie osobiście korzystać z aplikacji zakupowych sugerujących cyfrowe alternatywy dla produktów fizycznych.

9 Przyroda

W obliczu ciągłych zmian klimatycznych i potencjalnych ograniczeń w podróżowaniu, doświadczanie natury na obszarach miejskich bez podróżowania może być standardem w latach 30-tych. Czterech na dziesięciu użytkowników early adopters z miast pragnie osobiście korzystać z wirtualnej usługi turystycznej, która pozwoli odwiedzać rezerwaty przyrody i szlaki górskie w czasie rzeczywistym.

10 Oszustwa klimatyczne

Ankietowani sygnalizują, że wysokie ceny oraz racjonowanie energii i wody wykorzystają nieuczciwi konsumenci, szukający sposobów obejścia ograniczeń środowiskowych. Ponad połowa respondentów spodziewa się, że hakerzy będą nielegalnie korzystać z wody lub elektryczności za pomocą aplikacji internetowych.

Magnus Frodigh, Head of Ericsson Research powiedział: “Konsumenci podkreślili, że niezawodna i solidna sieć będzie miała kluczowe znaczenie w codziennym życiu i osobistych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Spodziewają się, że ekstremalne zmiany pogodowe i negatywny wpływ na klimat będą coraz bardziej powszechniejsze. Konsumenci oczekują,że niezawodna łączność będzie działać szybko i globalnie

Współautorka raportu, Sara Thorson, Head of Concept Development, Ericsson ConsumerLab, odniosła się do 6-go trendu raportu, “Inteligentna Woda”: „Zużycie wody może ulec zmianie, jeżeli jej racjonowanie stanie się powszechniejsze niż obecnie. Niemal 64% użytkowników early adopters przewiduje, że do lat 30-tych. Codziennością będą regulowane cyfrowo miesięczne przydziały wody.”

Dr Michael Björn, Head of Research Agenda, Ericsson Consumer and IndustryLab, zarządzającym projektem 10 Hot Consumer Trends od czasu jego powstania w 2011 r., podkreśla że badani zwrócili uwagę na ryzyko niewłaściwego wykorzystywania technologii przeznaczonej do walki ze zmianami klimatycznym: „10-y trend raportu podnosi kwestię oszustw klimatycznych. Respondenci dostrzegają ryzyko nieprzestrzegania przepisów klimatycznych, takich jak niepłacenie rachunków lub unikanie rejestrowanie danych. Wykorzystanie technologii do obejścia ograniczeń środowiskowych przewidywane jest przez 72% badanych. Jest to ważne ostrzeżenie, które potęguje kluczową rolę niezawodnych sieci i usług”.

 

 

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40% światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzysta ponad 2,5 miliarda abonentów.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.youtube.com/ericsson

www.facebook.com/ericssonpoland

załączniki

kontakt dla mediów
Katarzyna Pąk
Head of Marketing & Communications, Ericsson Sp. z o.o.
Katarzyna Pąk

katarzyna.pak@ericsson.com

informacje o firmie

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zrównoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40% światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzysta ponad 2,5 miliarda abonentów.

Działamy w ponad 180 krajach i zatrudniamy przeszło 110 000 pracowników. Ericsson założony w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.youtube.com/ericsson

www.facebook.com/ericssonpoland