ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Politechnika Gdańska otrzymała 70 mln zł dofinansowania na rozwój infrastrukturalny

05.01.2023 | Politechnika Gdańska

Kompleksowa rewitalizacja należącego do Politechniki Gdańskiej historycznego gmachu przy ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku będzie możliwa dzięki dofinansowaniu, które w imieniu premiera RP Mateusza Morawieckiego przekazał na ręce władz uczelni Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Spotkanie odbyło się w czwartek 5 stycznia 2023 r. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. Udział w nim wzięli: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, a także prorektorzy, kanclerz i dziekani uczelni.

W imieniu premiera RP Mateusza Morawieckiego szef resortu nauki i edukacji uroczyście przekazał na ręce rektora PG dodatkowe dofinansowanie na rzecz rozwoju infrastrukturalnego uczelni, w wysokości 70 milionów złotych.

Środki te będą przeznaczone głównie na kompleksowy remont dwóch budynków położonych na działce 2,5 ha przy ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku: zabytkowego gmachu o pow. 8,3 tys. m kw., który w grudniu 2021 r. Politechnika Gdańska nabyła od Uniwersytetu Gdańskiego (dawny Wydział Chemii UG) oraz dostosowania budynku pawilonu bibliotecznego do potrzeb Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, a także zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego uczelni.

Rozwój to ludzie, ale też infrastruktura

– Przekazujemy te pieniądze w trakcie wojny trwającej obecnie w Ukrainie i z wielkim szacunkiem odnosimy się do poświęcenia naszych ukraińskich braci – mówił podczas spotkania minister Przemysław Czarnek. – Ale wojna to nie tylko kwestia militarna, lecz również ekonomiczna, gospodarcza, czy też dotycząca infrastruktury krytycznej w danym kraju. Przekazujemy zatem te środki Politechnice Gdańskiej, która odpowiednio je zagospodaruje, a forma ich przekazania - na początku 2023 roku - pozwala wejść w niego z optymizmem.

– Rozwój szkolnictwa wyższego i nauki to przede wszystkim ludzie, ale nie jest on możliwy, jeżeli nie pracuje się również nad infrastrukturą – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Jesteśmy wdzięczni, że udało się przekonać premiera RP Mateusza Morawieckiego i ministra Przemysława Czarnka do naszej wizji rozwoju na kolejne lata. Politechnika Gdańska już teraz jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce, ale te dodatkowe środki sprawią, że będzie jeszcze efektywniej konkurować również z zagranicznymi ośrodkami akademickimi – dodał.

Podczas wizyty w Gdańsku minister przekazał również dofinansowanie dla kilku innych projektów, w które zaangażowana jest Politechnika Gdańska. W łącznej kwocie niemal 6,5 miliona złotych wsparcie otrzymały:

  • Projekt „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”. Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji – 3 478 108,12 zł
  • Program „Doktorat wdrożeniowy” VI edycja – 1 512 507,55 zł
  • Realizacja zadania „Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW” – 850 927,66 zł
  • Program „Doskonała nauka” – 307 500 zł
  • Projekt „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. „SimLE SimBa: Start eksperymentalnych rakiet sondujących z ładunkiem naukowym na międzynarodowych konkursach konstruktorskich” – 256 696,65 zł

Wydarzenie poprzedziły indywidualne rozmowy ministra Przemysława Czarnka z rektorem PG prof. Krzysztofem Wildem oraz rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotrem Stepnowskim, dotyczące dalszych i wieloaspektowych planów rozwoju dwóch gdańskich uczelni. Po zakończeniu wydarzenia w Sali Senatu PG minister udał się również na oględziny historycznego gmachu przy ul. Sobieskiego 18, który już wkrótce zacznie być gruntownie rewitalizowany.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie