ekonomia/biznes/finanse

UNIQA TFI z nowym programem regularnego oszczędzania

  • UNIQA Program Inwestycyjny Regularne Oszczędzanie (PIRO) umożliwia odkładanie i inwestowanie już od 200 złotych miesięcznie
  • Klient może wpłacać i wypłacać pieniądze w dogodnym dla siebie czasie
  • Do wyboru ma dwa portfele modelowe: dynamiczny i umiarkowany


UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycjnych wprowadziło nowy produkt oszczędnościowy o nazwie UNIQA Program Inwestycyjny Regularne Oszczędzanie. Jest to program, który daje możliwość regularnego, długoterminowego gromadzenia i inwestowania kapitału w wybranych subfunduszach, które są wydzielone z UNIQA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (UNIQA FIO).

- Program opiera się na długim horyzoncie inwestycyjnym, ponieważ ogranicza wtedy ryzyko strat, które mogą być spowodowane przez niestabilność na rynku czy okresy gorszej koniunktury, które obecnie możemy zaobserwować – mówi Mateusz Gołąb, członek zarządu UNIQA TFI.

Program jest skierowany do wszystkich, którzy chcą oszczędzić pieniądze na wybrany cel, a wysokość wpłat wynosi już 200 zł miesięcznie. Co istotne, klient może wpłacać i wypłacać pieniądze w dogodnym dla siebie czasie. Do tego oszczędzanie w nowym programie jest atrakcyjne kosztowo. Klient nabywa bowiem jednostki uczestnictwa kategorii A1, w których obniżone zostało wynagrodzenie za zarządzanie, w zależności od subfunduszu nawet o 30 proc. Może również zakończyć inwestycję i wypłacić pieniądze w dowolnym momencie, bez dodatkowych opłat z tego tytułu.

Dzięki wbudowanym w program portfelom modelowym klient nie musi także samodzielnie wybierać subfunduszy, zajmą się tym eksperci UNIQA TFI. UNIQA Program Inwestycyjny Regularne Oszczędzanie daje możliwość wyboru dwóch modeli: dynamicznego lub umiarkowanego. Istnieje również możliwość inwestowania w oba portfele.

- Portfel Umiarkowany jest przeznaczony dla inwestorów z przeciętną skłonnością do ryzyka inwestycyjnego. Do tego portfela należą subfundusze o poziomach ryzyka od 2 do 6 w siedmiostopniowej skali. Inwestują głównie w obligacje, a w mniejszym stopniu w akcje i depozyty bankowe – mówi Mateusz Gołąb, członek zarządu UNIQA TFI. – Z kolei Portfel Dynamiczny przygotowaliśmy z myślą o inwestorach, skłonnych ponosić podwyższone ryzyko inwestycyjne. Tu należą subfundusze o poziomach ryzyka od 4 do 6 w siedmiostopniowej skali. Inwestują głównie w akcje, a w mniejszym stopniu w obligacje i depozyty bankowe – Mateusz Gołąb.

Oba portfele są zdywersyfikowane pod względem ekspozycji walutowej, różnych klas aktywów oraz pod względem geograficznym.

UNIQA TFI oferuje produkty inwestycyjne oraz produkty emerytalne: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Na koniec listopada aktywa w zarządzaniu TFI wyniosły 3,5 mld zł.

 

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska
Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2021 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5,5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2021 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 18,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA
Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

 

załączniki

kontakt dla mediów
Maciej Krzysztoszek
Rzecznik prasowy, UNIQA Polska
Maciej Krzysztoszek

maciej.krzysztoszek@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska
Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2021 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4 mld zł. Wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Obsługują 5,5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2021 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 18,3 mld zł. Produkty UNIQA klient może kupić w dogodnym dla siebie miejscu: u agentów, brokerów, przez Internet, telefon oraz za pośrednictwem partnerów. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Sama marka UNIQA jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl


Grupa UNIQA
Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Około 20 tysięcy pracowników oraz wyłącznych współpracowników obsługuje 15 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2021 r. Grupa UNIQA zebrała 6,4 mld euro składki. Działa w 18 krajach europejskich. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com