energetyka

Fitch podwyższa ratingi Energi

17.11.2022 | Grupa ENERGA

Fitch Ratings podniosła oceny Energi z Grupy ORLEN. Międzynarodowa agencja ratingowa podkreśla znaczenie Grupy Energa jako kluczowego elementu dla realizacji strategii ORLEN2030 w zakresie transformacji energetycznej, pełnienia ważnej roli w inwestowaniu w zero- oraz niskoemisyjne źródła energii.

Aktualnie ok. 40% mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Grupy Energa pochodzi z OZE. Spółki Grupy zaangażowane są w rozwój licznych projektów zeroemisyjnych.

Jesienią br. zakończono budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielbark o mocy 62 MW w woj. warmińsko-mazurskim. Niebawem ruszy budowa farmy PV Mitra o mocy 65 MW w woj. wielkopolskim. W realizacji są też mniejsze projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 30 MW.

Oprócz tego Energa Green Development, spółka wyznaczona w Grupie ORLEN do rozwoju lądowych źródeł odnawialnych, w swoim portfelu posiada obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy przekraczającej 400 MW. Ok. ¼ z nich powstać ma w formule cable-pooling’u, polegającej na wykorzystaniu już istniejących przyłączy, a więc bez konieczności występowania o nowe warunki przyłączeniowe.

Równolegle trwają prace dotyczące inwestycji w źródła niskoemisyjne – bloków gazowo-parowych w Ostrołęce (745 MW netto) i Grudziądzu (563 MW netto). Nowe elektrownie ze względu na swoją elastyczność pozwolą na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego podczas dynamicznego rozwoju OZE w trakcie transformacji energetycznej kraju.

Grupa Energa i ORLEN2030

Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa do 2030 roku zakłada, że w okresie od 2021 roku do końca obecnej dekady łączne nakłady inwestycyjne na obszar wytwarzania wyniosą ok. 13,6 mld zł. Pozwoli to Grupie Energa znacząco zwiększyć moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii, osiągając samodzielnie i posiadając udział w tych aktywach, do łącznej mocy zainstalowanej w wysokości ok. 2,4 GW. Obecna dekada będzie także czasem rozwoju stabilnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej do poziomu mocy ok. 1,3 GWe, w realizacji którego Energa będzie miała udział dzięki budowie bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu. Działania te pomogą w realizacji Strategii Grupy ORLEN 2030.

O zmianie ratingu Fitch

Poprawie uległy m.in. długoterminowe oceny ratingowe spółki w walucie obcej i krajowej, obie z poziomu „BBB-„ na „BBB+” z perspektywą stabilną.

Zmiana ratingów spółki jest następstwem podwyższenia przez Fitch Ratings ratingu PKN ORLEN, od 2020 r. większościowego akcjonariusza spółki, do poziomu „BBB+” z perspektywą stabilną.

Agencja podkreśla, że dla koncernu multienergetycznego Grupa Energa pełni istotną rolę w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii, nie tylko w fotowoltaikę, ale także w lądową i morską energetykę wiatrową. Realizuje również ważne z punktu widzenia bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego projekty źródeł niskoemisyjnych.

Fitch Ratings zaliczana jest do jednej z trzech najważniejszych agencji ratingowych o zasięgu globalnym, obok Moody’s oraz Standard & Poor’s.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.