ekonomia/biznes/finanse

Wyniki Grupy Generali za III kwartał 2022

10.11.2022 | Grupa Generali

Wyniki Generali utrzymują stałą dynamikę wzrostu. Grupa ma niezwykle solidną pozycję kapitałową.

  • Przypis składki brutto wzrósł do 59,8 mld euro (+1,3%), dzięki wzrostom w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (+10,3%), głownie niekomunikacyjnych. Składka w ubezpieczeniach na życie zmniejszyła się (-2,9%). Wpływy netto z ubezpieczeń na życie wyniosły 7,7 mld EUR, napędzane liniami ubezpieczeń typu unit-linked i ochronnymi, zgodnie ze strategią repozycjonowania portfela ubezpieczeń na życie.
  • Wynik operacyjny w dalszym ciągu rósł do 4,8 mld euro (+7,8%), dzięki pozytywnym wynikom segmentów ubezpieczeń na życie i majątkowych (P&C). Wskaźnik mieszany wyniósł 93,3% (+2 p.p.). Marża na nowym biznesie była doskonała i osiągnęła 5,42% (+0,68 p.p.).
  • Wynik netto był stabilny i wyniósł 2 233 mln euro (-0,8%). Wyłączając odpisy na inwestycje rosyjskie, wynik netto wzrósłby do 2 374 mln EUR (+5,5%)
  • Niezwykle solidna pozycja kapitałowa ze współczynnikiem wypłacalności na poziomie 223% (227% FY2021)

Cristiano Borean, CFO Grupy Generali, powiedział: "Wyniki pierwszych dziewięciu miesięcy odzwierciedlają solidność naszej Grupy zbudowaną na fundamentach naszej strategii, która skupia się na najbardziej dochodowych liniach biznesowych oraz na naszych zróznicowanych źródłach dochodów. Pozwala nam to na dalsze zwiększanie wartości wbrew otoczeniu makroekonomicznemu. Generali z powodzeniem osiąga zrównoważony wzrost i stale zwiększa swój wynik operacyjny, co odzwierciedla skuteczną realizację naszego planu strategicznego "Lifetime Partner24: Driving Growth".

W załączeniu informacja prasowa z pełnyumi wynikami Grupy Generali.

 

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik prasowy, Grupa Generali
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@generali.com

tel: +48 797 604 442

informacje o firmie