technologie

Koroduje czy nie? Innowacyjny wynalazek z PG wesprze polskie rafinerie

08.11.2022 | Politechnika Gdańska

Nagradzany na międzynarodowych targach w Polsce i za granicą, uznany m.in. za „najbardziej wartościowy w sektorze przemysłowym”. Wynalazek prof. Kazimierza Darowickiego i jego zespołu z Politechniki Gdańskiej, czyli sonda do pomiaru szybkości korodowania metali i stopów oraz ich nawodorowania w czasie rzeczywistym, może znacznie przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy instalacji w różnych gałęziach przemysłu. 

 

Opracowany na PG wynalazek to innowacyjny system czujników, który umożliwia monitorowanie szybkości korozji oraz nawodorowania stali w czasie rzeczywistym. Wynalazek został już nagrodzony na międzynarodowych targach w Polsce i w Niemczech.

Innowacyjny, zintegrowany system dualnych czujników korozji umożliwia jednoczesne monitorowanie szybkości korozji równomiernej oraz nawodorowania stali w czasie rzeczywistym (on-line). Rozwiązanie oparte jest na technice rezystometrycznej, która służy do monitorowania szybkości korozji metali/stopów w różnych środowiskach w tym również w sektorze oils&gas. W dostępnym na rynku urządzeniu rezystometrycznym specjalny sensor umieszczony jest w analizowanym strumieniu procesowym np. w rurociągu lub aparacie, gdzie z biegiem czasu ulega korozji. Szybkość korozji poprzez zmniejszenie przekroju poprzecznego sondy jest proporcjonalna do wzrostu jej rezystancji elektrycznej, która jest mierzona w sposób ciągły poprzez moduł pomiarowy na zewnątrz rurociągu/aparatu. Szybkość korozji jest obliczana na podstawie zmiany rezystancji elektrycznej w czasie rzeczywistym.

– Komercyjne urządzenia bazujące na technice rezystometrycznej nie dają możliwości rozróżnienia pomiędzy zjawiskiem korozji równomiernej i kruchością wodorową – wyjaśnia prof. Kazimierz Darowicki – Nasz wynalazek składa się z systemu podwójnych sensorów: czujnika głównego i czujnika odniesienia. Czujnik główny jest podatny na korozję równomierną i nawodorowanie, czujnik odniesienia jest podatny tylko na nawodorowanie i jednocześnie odporny na korozję. Rozróżnienie pomiędzy zjawiskami jest kluczowe z uwagi na zupełnie inne podejście i działania podejmowane przez pracowników rafinerii do zagrożeń związanych z różnymi mechanizmami korozyjnymi.

Skuteczny monitoring materiałów

Zastosowanie dualnego systemu korozyjnego działającego w czasie rzeczywistym daje możliwość wizualizacji bieżącej sytuacji w aspekcie korozji równomiernej i nawodorowania. Operatorzy instalacji mają możliwość kontroli i natychmiastowego reagowania na bieżące zagrożenie zwiększonej korozji poprzez odpowiednie działania naprawcze, np. regulacje parametrów procesowych czy zwiększenie dawek środków antykorozyjnych.

Zintegrowany system dualnych sensorów korozji okazał się bardzo skutecznym narzędziem do oceny bieżącej sytuacji w aspekcie korozji do monitorowania stanu materiałów konstrukcyjnych i odpowiedniego przygotowania podczas przerobu różnych wsadów, w tym niekompatybilnych mieszanek rop naftowych.

Monitoring okazał się również doskonałym narzędziem do określenia zależności szybkości korozji i nawodorowania od parametrów procesowych i innych czynników, przygotowania raportów w obszarze ochrony antykorozyjnej oraz jako wsparcie w specjalistycznych analizach korozyjnych.

Budowane obecnie systemy monitorowania korozji są elementami większego przedsięwzięcia, jakim jest tworzenie systemu zarządzania korozją w koncernie PKN ORLEN w ramach działań RBI. Sonda do pomiaru szybkości korozji powstała bowiem w wyniku realizacji projektu KORMON, pozyskanego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A w ramach programu INNOCHEM.

Nagrody

W maju br. wynalazek zespołu prof. Kazimierza Darowickiego został nagrodzony podczas XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2022. Uzyskał medal platynowy za „najbardziej wartościowy wynalazek w sektorze przemysłowym”. Natomiast w listopadzie, na międzynarodowych targach iENA w Norymberdze, otrzymał srebrny medal w kategorii: „wynalazczość, nowy produkt”.

 

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii technologie

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie