środowisko naturalne/ekologia

ING wśród sygnatariuszy Apelu Klimatycznego

28.10.2022 | ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski podpisał się pod Apelem Klimatycznym przygotowanym przez polskich naukowców i WWF Polska.

W ING strategia ESG jest kontynuacją i przedłużeniem tego, co przez poprzednie lata robiliśmy pod hasłem zrównoważonego rozwoju. Nowe wymagania rynkowe i regulacyjne sprawiły, że myślimy i mówimy o tych działaniach szerzej, nazywając je precyzyjniej działaniami ESG. Wierzymy, że tylko firmy z takim podejściem do biznesu mają szanse na długoterminową aktywność. Budowanie kultury organizacyjnej i biznesowej, w sercu której jest ESG, to konieczność i proces, w którym wszyscy uczestniczymy. Każdy z nas ma tu do odegrania swoją ważną rolę. Bo przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność – powiedziała Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Apel Klimatyczny, przygotowany przez środowisko naukowe wspólnie z WWF Polska podpisało ponad 100 polskich naukowców. W apelu podkreślono konieczność podążania za głosem nauki i podjęcia działań zmierzających do natychmiastowej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pod apelem podpisało się wiele firm, w tym ING Bank Śląski.

Więcej o Apelu Klimatycznym: Klimat to nasz wspólny biznes! | WWF Polska

ING Bank Śląski realizuje swoją strategię biznesową w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Bank jest świadomy, że od dzisiejszych decyzji i działań zależy, jak będzie wyglądał świat jutra i jaką rzeczywistość zastaną następne pokolenia. Chce mieć na niego pozytywny wpływ i wykorzystywać swoje możliwości w słusznej sprawie. W centrum działań banku zawsze byli i są ludzie, a teraz również wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Strategię banku wspiera Deklaracja Ekologiczna.

Więcej o działaniach banku: https://www.ing.pl/o-banku/esg

#INGdlaEKO

kontakt dla mediów
Joanna Majer - Skorupa
Zastępca Rzecznika Prasowego, ING Bank Śląski S.A.
Joanna Majer - Skorupa

joanna.majer-skorupa@ing.pl

tel: +48 32 357-8184

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Joanna Majer - Skorupa
Zastępca Rzecznika Prasowego, ING Bank Śląski S.A.
Joanna Majer - Skorupa

joanna.majer-skorupa@ing.pl

tel: +48 32 357-8184

informacje o firmie