nauka/edukacja/szkolenia

Jak powinny zmieniać się nasze miasta? Debata o smart cities na Konwencie Gospodarczym Uczelni Fahrenheita

28.10.2022 | Politechnika Gdańska

Smart city – czyli inteligentne miasto, które wykorzystuje nowoczesne technologie do poprawienia jakości życia i usług publicznych. Ile brakuje nam do nowoczesnych metropolii, które wyznaczają trendy w tym obszarze? Dyskutowali o tym eksperci podczas Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita w Gdańsku.

 

Celem konwentu było wypracowanie metod rozwoju obszarów metropolitalnych jako ośrodków wzrostu gospodarczego i społecznego oraz idei mądrego zarządzania nimi z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, mądrości mieszkańców i lokalnych zasobów. W wydarzeniu, które odbyło się w piątek 28 października w budynku Hydromechaniki na Politechnice Gdańskiej, wzięli udział eksperci środowiska akademickiego, biznesowego i przemysłowego.

– Chcemy wspólnie wyznaczać kierunki i realizować cele służące rozwojowi naszego regionu, przy czynnym udziale i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mówił prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – W ramach licznych inicjatyw podejmowanych przez Uczelnie Fahrenheita, bardzo często czerpiemy korzyści płynące z synergii, którą jako trzy wiodące, pomorskie uczelnie z powodzeniem budujemy i rozwijamy od ponad dwóch lat.

Konwent Gospodarczy zmienia formułę

Formuła konwentu, który odbywał się dotychczas przy rektorze Politechniki Gdańskiej, a obecnie w ramach Uczelni Fahrenheita (które PG współtworzy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim), zakłada wymianę doświadczeń i rozwój współpracy środowiska naukowego i biznesowego.

- Uczelnie Fahrenheita zostały członkiem wspierającym Obszar Metropolitalny i dołączyły tym samym do grona kilkunastu instytucji, fundacji i uczelni, które chcą wzmacniać relację z przemysłem i biznesem oraz tworzyć na Pomorzu atrakcyjne miejsca do życia i pracy - mówił dr Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza i przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita.

W poprzedniej edycji konwentu, która odbyła się w maju, eksperci dyskutowali o przyszłości terenów postoczniowych w Gdańsku (relacja). Tym razem przewodnim tematem było pojęcie Smart City.

Inteligentne miasta – debata ekspertek i ekspertów

Debatę, czyli główny punkt programu, poprzedziły wystąpienia wprowadzające do tematyki Smart City, wygłoszone przez przedstawicieli Uczelni Fahrenheita: prof. PG Aleksander Orłowski (PG), prof. Maciej Grzybek (GUMed) i dr Hanna Obracht-Prądzyńska (UG).

Z kolei w debacie, którą moderował Krzysztof Kilian, udział wzięli: prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska, Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańsk, Marta Siciarek, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adam Sudoł, Gdański Uniwersytet Medyczny, prof. Jakub Szlachetko, Uniwersytet Gdański, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita.

- Smart City należy postrzegać znacznie szerzej niż tylko w kontekście innowacyjnych technologii. To zrównoważone miasto i komfort wynikający z nowych rozwiązań urbanistycznych i odpowiedniej organizacji przestrzennej miasta – wyjaśniał prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańsk.

– Konwent odbywa się podczas 10. edycji kongresu Smart Metropolia, podczas którego co roku podkreślamy, że podstawą Smart City wcale nie są technologie, a ludzie. Mądre miasto to takie, które potrafi dyskutować i rozwiązywać problemy wspólnie ze swoimi mieszkańcami. Wyzwaniem jest, aby te pomysły wykorzystać i skoordynować – mówi Michał Glaser, prezes Obszaru Metropolitalnego G-G-S. – Czasami mówi się, że na rozwiązania Smart City nas nie stać, a to właśnie oszczędności finansowe powinny nakłaniać nas do tego, aby każda nowa inwestycja czy remont w mieście rozwiązywała zarówno problem transportowy, klimatyczny, edukacyjny czy zdrowotny. Podczas Konwentu pokazaliśmy wiele przykładów jak to zrobić.

Konferencja Smart Metropolia w Gdańsku

Wątek projektowania miast, również w kontekście kryzysu i zmian klimatycznych, był szerzej omawiany przez OMGGS podczas 10. Kongresu Smart Metropolia w dniach 27-28 października br.

W pierwszym dniu kongresu odbyła się Gala wręczenia nagród Smart Metropolii 2022, podczas której Uczelnie Fahrenheita zostały wyróżnione za działania na rzecz integracji środowiska akademickiego i samorządowego. Nagrodę w imieniu Uczelni odebrali: prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, prof. Sławomir Milewski prorektor ds. nauki PG oraz prof. Wiesław Laskowski, prorektor ds. badań naukowych UG.

Więcej informacji o inicjatywach i misji FarU na stronie: www.faru.edu.pl 

kontakt dla mediów
Uczelnie Fahrenheita
Karolina Sienkiewicz

info@faru.edu.pl

tel: 511 946 646

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Uczelnie Fahrenheita
Karolina Sienkiewicz

info@faru.edu.pl

tel: 511 946 646

informacje o firmie