energetyka

O procesie transformacji i energii z atomu – KGHM uczestnikiem konferencji w Brukseli

27.10.2022 | KGHM Polska Miedź
Plany KGHM dotyczące rozwoju małych reaktorów jądrowych oraz dyskusje o transformacji przemysłu metali nieżelaznych i koniecznych regulacjach prawnych – przedstawiciele miedziowej spółki uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Energia dla Europy” w Brukseli.

Myślenie o energii w Europie się zmienia – zmienia się pod wpływem pandemii, zmienia się pod wpływem wzrostu cen surowców, zmienia się wreszcie pod wpływem agresywnej polityki Rosji i wojny na Ukrainie. Trwa ożywiona dyskusja w gronie polityków i ekspertów, którzy wspólnie starają się wypracować rozwiązania, które najlepiej uchronią nas przed brakiem gazu zarówno podczas nadchodzącej zimy, jak i w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. KGHM widzi przyszłość w energetyce jądrowej opartej o SMR-y, jako bezpiecznej, stabilnej i przewidywalnej kosztowo – powiedział podczas konferencji Andrzej Kensbok, wiceprezes KGHM ds. finansowych.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i dywersyfikacja źródeł energii to elementy transformacji miedziowego giganta. KGHM planuje do 2030 roku połowę zużywanej energii dostarczyć ze źródeł własnych, w tym z Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze, prowadzi projekty fotowoltaiczne zaangażowała się również w rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych.

W panelu poświęconym technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR) przedstawiciele KGHM podkreślali, że firma jest także krajowym pionierem w obszarze energetyki jądrowej. W lutym tego roku KGHM podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale – dostawcą technologii SMR – małych reaktorów jądrowych. Czysta energia z pierwszej elektrowni tego typu ma zasilić oddziały produkcyjne miedziowej spółki jeszcze w tej dekadzie.

Aktualnie przygotowywane jest studium wykonalności przedsięwzięcia. Natomiast w lipcu 2022 roku Polska Miedź jako pierwsza w Polsce, spółka zwróciła się do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie tzw. opinii ogólnej, która ma rozstrzygnąć, czy reaktor dostawcy technologii spełnia polskie wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

W dyskusji udział wzięli m.in. przedstawiciele polskiego rządu, europarlamentarzyści, członkowie Komisji Europejskiej oraz eksperci z całej Europy.

Konferencja w Brukseli zorganizowana została w ramach Forum Energii Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Udało się przedstawić zarówno projekty jak i wymienić poglądy przemysłu z przedstawicielami europejskiej administracji, ekspertami europejskich instytucji polityczno-gospodarczych oraz liderami opinii w zakresie energetyki i przemysłu.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie