budownictwo/nieruchomości ekonomia/biznes/finanse

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Artura Popko do danych finansowych Grupy Budimex za trzy kwartały 2022 roku

26.10.2022 | Budimex SA

Grupa Budimex wypracowała zysk operacyjny na poziomie 417 milionów złotych przy rentowności 6,5%, przy czym w pierwszym kwartale bieżącego roku rentowność operacyjna osiągnęła poziom 3,6%, a w drugim i trzecim kwartale było to już odpowiednio 7,4% oraz 7,7%.

Zysk brutto Grupy Budimex wyniósł 466 milionów złotych przy rentowności 7,3%. Rentowność na poziomie zysku brutto wspierana była przez znaczną poprawę wyniku na działalności finansowej, szczególnie w drugim i trzecim kwartale, co jest efektem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez Grupę Budimex.

3Q2022 1

Grupa Budimex notuje wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy na poziomie 15,1%, głównie dzięki większej skali realizowanej sprzedaży w segmencie budowlanym, w  szczególności w obszarze budownictwa kubaturowego oraz w spółce Mostostal Kraków. W części usługowej przychody były zbliżone do roku ubiegłego.  

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce za trzy kwartały 2022 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 22,2% z poziomu 77,4 mld złotych w roku 2021 do 94,5 mld złotych w 2022. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła aż o 30,2%, natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 14,3%.

3Q2022 2

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 5 mld 809 milionów złotych.

3Q2022 3Pomimo trudności rynkowych wynikających z zaburzonych łańcuchów dostaw sprzedaż w okresie trzech kwartałów 2022 roku w ‎segmencie budowlanym była zauważalnie wyższa, niż w analogicznym okresie roku ‎poprzedniego. Wysoki portfel zamówień na początku 2022 roku, przemyślana ‎polityka zakupowa oraz sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na ‎zwiększenie przychodów o ponad 13%.‎

‎W ostatnim kwartale obserwowaliśmy stabilizację cen kluczowych ‎asortymentów, a w niektórych przypadkach (m.in. stal) obniżenie cen, ‎w porównaniu do poziomów odnotowanych kilka tygodni po wybuchu wojny. ‎Odpowiedzialna strategia kontraktacji oraz dopasowana strategia zakupowa ‎pozwoliła nam na ograniczenie strat związanych z  aktualną sytuacją rynkową ‎do minimum. Budżety wszystkich realizowanych przez nas projektów są na ‎bieżąco aktualizowane, a  dzięki dobrej rentowności kontraktów na ‎ostatnich etapach realizacji rentowność portfela pozostaje stabilna. ‎

W okresie trzech kwartałów 2022 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 4,6 ‎miliarda złotych. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec września 2022 ‎roku wyniósł 12,5 miliarda złotych i zabezpiecza front prac do końca 2023 roku. ‎

Intensywna praca nad akwizycją nowych ‎projektów sprawiła, że ‎wartość projektów podpisanych w październiku 2022 roku oraz oczekujących na podpisanie to ponad 3 ‎miliardy złotych, co powinno pozwolić zapewnić stabilność portfela zamówień. ‎Do tych kontraktów zalicza się m.in. budowa takich obiektów, jak droga ekspresowa S17 Piaski-Hrebenne (2 odcinki o łącznej wartości 845 milionów złotych), autostrada D1 Bratysława-Triblavina na Słowacji (519 milionów złotych), Szpital Wojskowy w Krakowie (368 milionów złotych) czy linia kolejowa 104 Chabówka-Nowy Sącz (366 milionów złotych).

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2022 roku z pozycją gotówkową ‎netto na poziomie 2,2 mld złotych. W czerwcu 2022 r. wypłaciliśmy ‎pozostałą dywidendę za rok 2021 w wysokości 23,47 zł w przeliczeniu na ‎jedną akcję. Tym samym łączna dywidenda za rok 2021 przypadająca na ‎jedną akcję wyniosła rekordowe 38,37 zł. ‎

Po trzech kwartałach Grupa FBSerwis utrzymała wysoki poziom przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu dobrej rentowności.

3Q2022 4Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności kilku mniejszych spółek, w tym Budimex Parking Wrocław), wyniosły 573 miliony złotych i były nieco wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny Grupy FBSerwis wyniósł 64 miliony złotych przy rentowności 11,2% w porównaniu do 13,8% w  analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym w samym trzecim kwartale rentowność uległa poprawie i była wyższa niż w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Intensywna praca nad pozyskiwaniem kolejnych zleceń, szczególnie w segmencie utrzymania infrastruktury, pozwoliła znacząco rozbudować portfel zamówień, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w kolejnych kwartałach. Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk. Jednocześnie integrujemy w ramach struktury Grupy podmiot przejęty kilka miesięcy temu, wzmacniając tym samym naszą pozycję w segmencie usług środowiskowych.

Prognoza rynku

W kolejnych kwartałach z uwagą obserwować będziemy dalszy rozwój sytuacji makroekonomicznej.

Aktualny portfel Grupy Budimex zamówień w pełni zabezpiecza front robót do końca 2023 roku, a nowo pozyskiwane kontrakty (w szczególności zlecenia w formule „design and build”) budują mocne fundamenty działalności na lata 2024-2025. To szczególnie ważne w perspektywie spowolnienia gospodarczego oraz planowanego ograniczenia nowych projektów rozstrzyganych przez część naszych Zamawiających, czyli samorządy oraz PKP PLK. 

Wskaźniki inflacji pozostają wysokie a większość prognoz na najbliższe kwartały ulega rewizji w górę. Z uwagą obserwujemy ceny energii oraz paliw, które mają kluczowe znaczenie dla branży budowlanej i całej gospodarki. Dlatego tak ważna jest dalsza praca nad mechanizmami waloryzacji długoterminowych zleceń.

Przygotowujemy się do realizacji pierwszych istotnych projektów poza granicami kraju. Największy z nich to budowa autostrady D1 Bratysława-Triblavina w formule „design and build”. W ostatnim czasie zajęliśmy również pierwsze miejsce w przetargu na przebudowę infrastruktury kolejowej na rynku czeskim o łącznej wartości ok. 66 mln złotych.

Innowacje

Budimex we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym przystąpił do programu akceleracyjnego dla startupów zagranicznych - Poland Prize – dofinansowywanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontynuujemy współpracę ze startupami, które zostały nagrodzone w I edycji konkursu Budimex Startup Challenge. W dalszym ciągu wiodącymi tematami w obszarze innowacji są: rozwiązania dla energetyki, odnawialne źródła energii oraz ekologiczne technologie dla budownictwa.

Działania CSR

26 lipca 2022 r. odbył się uroczysty finał akcji Dom z Serca 2 w Brusach na Pomorzu, w  ramach której dokończono do stanu „pod klucz” budowę domu dla 8-osobowej rodziny. Dzięki wsparciu wszystkich Partnerów akcji, spełniło się marzenie Pani Iwony, Pana Krzysztofa oraz ich szóstki dzieci. Budujemy 41. i 42. Strefę Rodzica w szpitalach w Ełku i w Bydgoszczy.

W trzecim kwartale nasze budowy zdobyły kilka cennych nagród branżowych: 7 nagród w konkursie „Budowa Roku 2021”, potocznie nazywanych Oskarami budowlanymi i dwie nagrody „Modernizacja Roku”. Wśród nagrodzonych inwestycji znalazło się m.in.: Centrum Badań i Rozwoju PKN Orlen w Płocku, dworzec PKP S.A. w Białymstoku i Młyny Rothera w Bydgoszczy.

Strategia CSR firmy Budimex zakłada m.in. bycie dobrym sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych.  W ciągu III kwartałów 2022 r. wsparliśmy charytatywnie otoczenia budów w ramach 41 projektów w: Ełku, Szczecinie, Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie, Warszawie, Dolicach k. Szczecina, Białymstoku, Narewce k.  Hajnówki, Czechowicach – Dziedzicach, Suwałkach, Markach k. Warszawy, Słupcy k. Konina i  Strachocinie. Łączna wartość pomocy wyniosła ponad 1 mln złotych.

kontakt dla mediów
Michał Wrzosek
Rzecznik Prasowy, Budimex
Michał Wrzosek

michal.wrzosek@budimex.pl

tel: (+48) 22 623 61 12

informacje o firmie

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

załączniki

więcej z kategorii budownictwo/nieruchomości

kontakt dla mediów
Michał Wrzosek
Rzecznik Prasowy, Budimex
Michał Wrzosek

michal.wrzosek@budimex.pl

tel: (+48) 22 623 61 12

informacje o firmie

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FBSerwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl