wydarzenia środowisko naturalne/ekologia

Idea 3W na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu | 19-21 października br.

13.10.2022 | Idea 3W

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego to odpowiedź na największe współczesne wyzwania, z którymi mierzy się cały świat: zmiany klimatu, transformacja energetyczna, dostępność wody pitnej. Poprzez swoje działania buduje mosty, które łączą różne środowiska – naukę, biznes, administrację, aby wzmacniać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i pomagać efektywniej wykorzystywać strategiczne zasoby przyszłości: wodę, wodór i węgiel. Idea 3W wspiera, inspiruje i edukuje w duchu idei zrównoważonego rozwoju, a Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to miejsce spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony klimatu i środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem.

Dzięki Idei 3W świat nauki, w którym powstają nowatorskie rozwiązania oraz technologie, zbliża się do świata biznesu, powstają narzędzia ułatwiające współpracę pomiędzy wynalazcami a firmami zainteresowanymi komercjalizacją tych innowacji oraz instytucjami finansowymi, które pomogą znaleźć środki na odważne projekty rozwojowe.

Pierwszego dnia targów, w specjalnie zaaranżowanej strefie 3W, spotkają się przedstawiciele nauki, biznesu i administracji, którzy działają w obszarze wody, wodoru i węgla. Ideę 3W reprezentować będą przedstawiciele BGK, partnerzy 3W firmy: Sygnis S.A., AQT Water, WTT S.A., Mzuri, Naiad Water Investment oraz przedstawiciele Interdyscyplinarnego Centrum 3W – Politechnika Poznańska.

Strefę 3W otworzy panel tematyczny: „Idea 3W kluczem do sukcesu – jak budować platformę współpracy miedzy biznesem, nauką i sektorem publicznym?”. W dyskusji udział wezmą przedstawicie Banku Gospodarstwa Krajowego, Politechniki Poznańskiej, Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz przedstawiciele biznesu.

W strefie wystawienniczej obejrzeć będzie można innowacyjne rozwiązania technologiczne z obszaru 3W takie, jak drukarka 3D na której można przetwarzać zrecyklingowany plastik. Druk 3D ogranicza generowanie odpadów, a same urządzenia umożliwiają wytwarzanie przedmiotów z biodegradowalnego materiału, o czym opowiedzą specjaliści z firmy Sygnis S.A. W strefie znajdować się będzie również maszyna do siewu pasowego firmy Mzuri, która wykorzystuje technologię wspierającą zatrzymywanie wody i ochronę materii organicznej, by poprawić żyzność i produkcyjność gleby.

Drugi dzień targów rozpocznie się panelem naukowym: „Innowacyjne projekty naukowe kluczem do sukcesu” w którym udział wezmą przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Sieci Badawczej Łukasiewicz. Prelegenci rozmawiać będą o innowacyjnych rozwiązaniach, które tworzą polscy naukowcy, a które mogą być inspiracją do tworzenia nowych biznesów. W inicjatywę 3W wpisana jest współpraca z administracją i samorządami. O ambitnych realizacjach w duchu zrównoważonego rozwoju, zgodnych z ideą „Green & Smart City” w swoich miastach opowiedzą prezydent Piły i burmistrz Śremu.

- Nasza obecność targach POLECO wpisuje się w cele idei 3W i jest naturalnym elementem budowania ekosystemu 3W. Coraz więcej organizacji widzi potencjał współpracy, którą rozwijamy w inicjatywie 3W. W tym roku podpisaliśmy listy intencyjne z dwudziestoma sześcioma podmiotami, które działają w przynajmniej jednym obszarze z trzech: wodzie, wodorze i węglu. Widzimy ogromny potencjał we wzajemnej współpracy i synergii działań naszych partnerów. Idea 3W buduje mosty, które łączą różne środowiska – naukę, biznes, administrację, aby razem wzmacniać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i pomagać efektywniej wykorzystywać te strategiczne zasoby przyszłości – powiedział Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna na stronie Organizatora: https://www.poleco.pl/pl/aktualnosci/idea-3w-kluczem-do-sukcesu-zapraszamy-na-prelekcje/

Bezpłatny bilet pobierzesz rejestrując się tutaj: https://www.poleco.pl/pl/aktualnosci/pobierz-bilet-na-targi-poleco/

 

Idea 3W zainicjowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego wciąż się rozwija i zbiera nowych partnerów naukowych i biznesowych. Tematyka zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjne wykorzystywanie trzech zasobów: wody, wodoru i węgla pierwiastkowego coraz częściej budzi zainteresowanie społeczeństwa, którego świadome decyzje konsumenckie są kluczowe w budowaniu lepszej przyszłości.

informacje o firmie

załączniki

informacje o firmie