wydarzenia styl życia

KGHM dla samorządów – konferencja podsumowująca wsparcie dla gmin i powiatów z Zagłębia Miedziowego

11.10.2022 | KGHM Polska Miedź
Coroczne wsparcie finansowe na projekty dla mieszkańców, podatki na rzecz samorządów oraz wspólne programy prozdrowotne czy kulturalne – KGHM podczas cyklicznej konferencji podsumowuje swoje działania na rzecz miast, gmin i powiatów Zagłębia Miedziowego. W trakcie wydarzenia 8 samorządów otrzymało ponad 1,5 mln zł na m.in. modernizację świetlic wiejskich czy doposażenie placów zabaw.

W sumie w tym roku KGHM przekazał samorządom Zagłębia Miedziowego już 3,5 mln zł na projekty dotyczące realizacji m.in. profilaktyki zdrowotnej, budowy placów zabaw i boisk sportowych. Dzięki dotacjom udało się też zmodernizować wiejskie świetlice oraz tereny rekreacyjne dla lokalnych społeczności. W gminie Rudna wsparcie finansowe od miedziowej spółki pozwoliło na zakup karetki transportowej.

Podczas konferencji Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. otrzymał specjalną nagrodę od Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W uzasadnieniu wyróżnienia zrzeszeni samorządowcy napisali: „Dziękujemy za „przyszłość z miedzi i szacunek dla przeszłości. Za wartości, które spółka KGHM wspiera, sprawiając, że nasz region staje się lepszym miejscem do życia”.

W trakcie spotkania specjaliści KGHM przedstawili informacje na temat działań firmy związanych m.in. z innowacjami dla ochrony środowiska czy realizowanymi przez firmę programami społecznymi, jak kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego „Miedź Rodzinę”. W sumie beneficjentami wszystkich programów profilaktycznych realizowanych m.in. w szkołach w regionie, jest ponad 25 tys. osób, zarówno uczniów jaki i rodziców oraz nauczycieli.

Ogromnym wsparciem dla samorządów są też podatki płacone przez miedziowego giganta. W 2021 roku było to ponad 500 mln zł. W pierwszym półroczu tego roku tylko z podatku od nieruchomości to już blisko 116 mln zł.

Samorządowe projekty są również realizowane dzięki wsparciu Fundacji KGHM. W 2021 roku na realizację ponad 300 projektów przekazana została kwota ponad 20 mln zł. Pieniądze oprócz organizacji wydarzeń kulturalnych, ochrony zdrowia i wyposażenia szpitali, wsparły lokalne oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych czy prace remontowe kościołów i innych zabytków w regionie.

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół Komunikacji
KGHM Polska Miedź SA
Zespół Komunikacji

komunikacja@kghm.com

informacje o firmie