ekonomia/biznes/finanse

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego – już dostępny w ofercie Banku Pekao S.A.

29.09.2022 | Bank Pekao SA

Nawet do 100% wartości całej inwestycji będzie można sfinansować w ramach kredytu hipotecznego - najnowsza oferta Banku Pekao S.A. skierowana jest do osób, które posiadają  zdolność kredytową, ale nie mają wkładu własnego. Jeśli w trakcie spłacania kredytu, rodzina powiększy się o drugie dziecko, to kredytobiorca dostanie z tej okazji na spłatę kredytu dodatkowe 20 000 zł lub nawet 60 000 zł, jeśli będzie to kolejne dziecko. Część kredytu będzie objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), z którym Bank Pekao S.A. podpisał umowę o współpracy.

Nowa oferta Banku Pekao S.A. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy marzą o własnym mieszkaniu lub domu, mają zdolność kredytową, ale nie dysponują środkami na wkład własny.

Dzięki gwarancji BGK kredytobiorca nie będzie musiał mieć wkładu własnego, aby dostać kredyt. Gwarancja wyniesie od 10% do 20% poniesionych wydatków, maksymalnie do 100 000 zł. Klienci będą mogli sami wybrać rodzaj oprocentowania: stałe lub zmienne. Kredyt będzie można wziąć w polskich złotych na okres od 15 do 30  lat, i będzie można go przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu oraz pokrycie kosztów jego wykończenia lub remontu, na budowę domu i jego wykończenie, a także na kupno domu w trakcie jego budowy i jej sfinalizowanie.

- Chcemy ułatwić klientom spełnienie marzeń o posiadaniu własnego mieszkania, czy domu. Nasza oferta jest skierowana zarówno do rodzin jak i klientów indywidualnych, którzy nie posiadają wystarczających środków finansowych na pokrycie wkładu własnego. Jeśli w trakcie spłaty kredytu rodzina powiększy się o kolejne dzieci, część kredytu zostanie spłacona. Klient dostanie 20 000 zł w przypadku urodzenia drugiego dziecka, a przy kolejnym dziecku nawet 60 000 zł na spłatę kredytu. Maksymalnie upraszczamy proces i wniosek o spłatę rodzinną składa się za pośrednictwem Banku, nie później niż w ciągu roku, licząc od dnia powiększenia rodziny. Dodatkowo do czasu ustanowienia hipoteki w Pekao nie podwyższamy oprocentowania, nie będą również pobierane koszty ubezpieczenia pomostowego, dzięki czemu warunki cenowe są jeszcze bardziej atrakcyjne i klient ponosi niższe koszty, co jest szczególnie ważne na początkowym etapie zanim klient nie przyzwyczai się do nowych rat w budżecie – powiedział Piotr Gołąb dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidulanego w Pekao SA.

Kredyt z gwarancją BGK mogą otrzymać osoby indywidualne, małżeństwa bez dzieci lub rodzice wychowujący co najmniej jedno wspólne dziecko, jeśli nie są właścicielami żadnej innej nieruchomości i w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku nie dokonały jej zbycia w drodze darowizny na rzecz najbliższej rodziny a także osoby, które mają co najmniej dwójkę dzieci i są właścicielami mieszkania lub domu o metrażu określonym w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Kredyt z gwarancją BGK w Banku Pekao S.A. można otrzymać na atrakcyjnych warunkach, z marżą na poziomie 1,94%. Aby otrzymać promocyjną ofertę nie wymagamy zakupu dodatkowych ubezpieczeń kredytobiorcy, jedynie ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości, które jest obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu.

Więcej informacji o programie „Mieszkanie bez wkładu własnego” - tutaj

RRSO 10,10%
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wypłaconego jednorazowo wynosi 10,10% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 419 200 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lat, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 0% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 9,24% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 3 587,06 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 1 096 281,48 zł, całkowity koszt kredytu 677 081,48 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 656 919,- zł oraz koszty z tytułu: opłaty prowizyjnej należnej BGK z tytułu udzielenie Gwarancji 838,40 zł, opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 8 342,40 zł, ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 419,20 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości (innego przedmiotu) 479 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 16 września 2022 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego  jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążanej hipoteką (innego przedmiotu), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Oprocentowanie zmienne obliczane jest na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A.)  i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.