sprawy społeczne energetyka

Energa ponownie dodaje energii podopiecznym domów dziecka

21.09.2022 | Grupa ENERGA

Trwa druga edycja projektu Domy Dobrej Energii. Tym razem panele fotowoltaiczne Energi Obrotu zostaną zamontowane na dachach pięciu domów dziecka. Placówki te będą mogły produkować zieloną energię na własne potrzeby, zmniejszając koszty użytkowania obiektów. Organizatorzy przewidzieli również dodatkowe atrakcje. Udział w projekcie umożliwia uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, związanych z energią elektryczną i ochroną środowiska, a także sportem – w ramach Akademii Żeglarskiej.

W 2021 roku energia ze słońca zasiliła dwa rodzinne domy dziecka: w Gostyninie i Szczawinie Kościelnym (woj. mazowieckie) oraz dwa domy dziecka: w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) i Kaczkach Średnich (w woj. wielkopolskim). W 2022 roku takich placówek będzie więcej. W projekcie weźmie udział w sumie ponad 120 podopiecznych.

Domy Dobrej Energii to jeden z naszych najważniejszych projektów, wpisujących się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem tej inicjatywy jest nie tylko poprawa jakości życia podopiecznych placówek wyposażanych w panele fotowoltaiczne, ale także edukacja, zwiększanie świadomości związanej z troską o środowisko – mówi Adrianna Sikorska, wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji. – Z ogromną satysfakcją rozpoczęliśmy drugą edycję projektu. Liczę na to, że wyposażonych w panele fotowoltaiczne od Energi placówek pomocowych będzie przybywać, a nasze przedsięwzięcie będzie się rozwijać. Już teraz wiemy, że to niezwykle potrzebna inicjatywa.

Niedawno zakończył się montaż paneli na dachach trzech placówek: domów dziecka w Górze i Kaliszu (woj. wielkopolskie) oraz Domu dla Bezdomnych i Potrzebujących Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku. Trwa realizacja jeszcze w kolejnych dwóch: w Domu dla Dzieci w Czarnowcu (woj. mazowieckie) oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Elblągu.

Projekt Domy Dobrej Energii jest kontynuowany dzięki zaangażowaniu trzech podmiotów: Energi SA, Energi Obrotu i Fundacji Energa. W 2021 roku montaż paneli w dwóch rodzinnych domach dziecka – w Gostyninie i Szczawnie Kościelnym (woj. mazowieckie) wsparła Fundacja ORLEN.

Korzyści jest wiele

Placówki, które przystąpiły do projektu Domy Dobrej Energii, produkują zieloną energię na własne potrzeby. W ten sposób są w stanie zmniejszyć koszty użytkowania obiektów, a zaoszczędzone środki mogą przeznaczyć na potrzeby swoich podopiecznych. Takie rozwiązanie ma też korzystny wpływ na środowisko.

Warto zaznaczyć, że projekt nie ogranicza się tylko do montażu paneli fotowoltaicznych. Podopieczni placówek objętych programem Domy Dobrej Energii mają okazję poznać świat energetyki i innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku.

– Skomplikowane zjawiska związane z energią elektryczną, zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska można wyjaśnić w sposób ciekawy i przystępny – przez zabawę i eksperymenty. Podopieczni domów dla dzieci w ramach programu odwiedziły między innymi Muzeum Energetyki w Toruniu, farmę wiatrową w Przykonie oraz Elektrownię Wodną w Straszynie. Ponadto część dzieci miała okazję uczestniczyć w Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing, której Energa z Grupy ORLEN jest mecenasem głównym. Młodzieżowa Akademia Żeglarska to połączenie żeglarstwa z edukacją morską oraz nauką umiejętności pływania regatowego – wyjaśnia Bogna Koma, zastępca dyrektora Departamentu Marketingu Energi SA. –  Kolejne aktywności dla dzieci z Czarnowska i Elbląga jeszcze przed nami. Jednym słowem kompleksowo dbamy o tworzenie atmosfery i działań, które przyczyniają się do stworzenia Domów pełnych Dobrej Energii – dodaje.

 Wciąż można przystąpić

Zapraszamy kolejne domy dziecka do deklarowania chęci przystąpienia do projektu poprzez zgłoszenia elektroniczne.

Zasady przystąpienia do projektu Domy Dobrej Energii krok po kroku:

  1. Podmiot zgłasza chęć przystąpienia do projektu pod adresem csr@energa.pl
  2. Energa SA weryfikuje możliwość realizacji projektu w danym obszarze i przekazuje do weryfikacji technicznej do spółki Energa Obrót, a następnie do obsługi formalnej Fundacji Energa.

Wyłoniona placówka podpisuje umowę z Fundacją Energa i Energą Obrót, a po realizacji montażu składa sprawozdanie do Fundacji Energa.

Jeżeli w Waszym otoczeniu znajdują się placówki, którym powinniśmy pomóc – zachęcamy do przesłania takiej rekomendacji pod adres: csr@energa.pl Energetyczna mapa dobrej energii wciąż się rozrasta.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

Katarzyna Dziadul
Biuro Prasowe Grupy Energa, Energa SA
Katarzyna Dziadul

biuroprasowe@energa.pl

tel: +48 58 778 83 29

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.