sprawy społeczne

Gdynia pierwszym w Polsce Miastem Przyjaznym Dzieciom

08.09.2022 | UNICEF Polska

Gdynia otrzymała dziś tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom – wyróżnienie przyznawane przez UNICEF Polska w ramach międzynarodowego programu prowadzonego przez organizację. Tym samym Gdynia dołączyła do grona ośrodków miejskich takich jak Paryż, Barcelona czy Madryt, które już posiadają ten tytuł.

 

Otrzymanie tytułu Miasta Przyjaznego Dzieciom przez Gdynię to zwieńczenie kilkuetapowej pracy samorządu podejmowanej na rzecz dzieci i młodzieży. Wysiłki te obejmowały spełnienie wymogów programu UNICEF Polska. Uzyskanie tytułu poprzedziło między innymi przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci w Gdyni, przygotowanie i rozpoczęcie realizacji Planu Działań na rzecz najmłodszych w mieście oraz wzmocnienie partycypacji dzieci i młodzieży. Gdyni udało się spełnić wszystkie zakładane kryteria, dlatego jako pierwsza w Polsce może nosić tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom.

Uroczyste nadanie tytułu odbyło się dziś w siedzibie Urzędu Miasta w Gdyni. W wydarzeniu wzięli udział: Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska, Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni, a także przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta oraz licznie zgromadzeni goście.

Cieszymy się, że Gdynia podjęła wyzwanie dążenia do stworzenia najmłodszym obywatelom miasta jak najlepszych warunków do rozwoju zarówno w zakresie ochrony zdrowia, edukacji jak i rekreacji czy sportu. To niezwykle ważne, aby młodzi ludzie odczuwali wsparcie ze strony samorządu i jednocześnie mieli możliwość współdecydowania o istotnych dla nich kwestiach, powiedziała Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Gdynia była pierwszym miastem w Polsce, które rozpoczęło wdrażanie programu Miasto Przyjazne Dzieciom. Na władzach miasta spoczywała duża odpowiedzialność, aby podejmowane działania i zobowiązania realizować na jak najwyższym poziomie. Miasto dążyło jednocześnie do wypracowania praktyk służących nie tylko samej Gdyni, ale i innym ośrodkom miejskim uczestniczącym w inicjatywie. Obecnie o tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom ubiegają się w Polsce m.in. Kraków, Poznań czy Konin.

Koncentrujemy się na szeroko pojętych potrzebach najmłodszych. Już dawno odeszliśmy od powszechnie rozumianej polityki rodzinnej opartej na pomaganiu, opiece i wspieraniu i przesunęliśmy ją w obszar budowania relacji, więzi, przyjaznej przestrzeni sprzyjającej rozwojowi rodziny oraz tożsamości dzieci i młodzieży, informuje prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. To ta grupa gdynian stanowi znaczącą część mieszkańców i jest przyszłością miasta. Zachęcamy mieszkańców do planowania swojej przyszłości właśnie w Gdyni, mieście przyjaznym dzieciom, młodzieży i rodzinie.

Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom przyznawany jest przez UNICEF Polska na okres dwóch lat. Po tym czasie przeprowadzana jest ponowna ocena, aby sprawdzić, czy miasto wciąż spełnia założone kryteria i nadal może chlubić się tym tytułem.

 

Miasto Przyjazne Dzieciom, czyli jakie?

Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do życia i rozwoju przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. W praktyce przekłada się to na implementację zapisów Konwencji o prawach dziecka. Miasta ubiegające się o tytuł muszą przeprowadzić działania wewnątrz struktur samorządowych, włączyć dzieci i młodzież w życie społeczne miasta i procesy podejmowania decyzji ich dotyczących oraz zaangażować lokalną społeczność, czyli organizacje pozarządowe, biznes, ośrodki naukowe, rodziców oraz dzieci w budowę Miasta Przyjaznego Dzieciom.

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to globalna inicjatywa UNICEF skierowana do samorządów, która z sukcesami funkcjonuje już od 26 lat. W tym czasie do programu dołączyło 4000 miast z 45 krajów tworząc sieć, której znakiem rozpoznawczym jest dbanie o potrzeby najmłodszych mieszkańców. Warto podkreślić, że udział w programie jest bezpłatny, a miasta ubiegające się o tytuł mogą liczyć na stałe wsparcie ekspertów UNICEF umożliwiające nie tylko sprawną realizację programu ale i wzmocnienie kompetencji miasta w obszarze budowania strategicznych działań w obszarze praw dziecka.

Miasta zainteresowane włączeniem się do programu mogą znaleźć więcej informacji na tej stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/miasto-przyjazne-dzieciom

informacje o firmie

Monika Kacprzak
Rzecznik Prasowy

---------------------------------------------------------
Stowarzyszenie UNICEF Polska
ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa, Polska
tel. 48 22 568 03 81; 509 224 588

informacje o firmie

Monika Kacprzak
Rzecznik Prasowy

---------------------------------------------------------
Stowarzyszenie UNICEF Polska
ul. Rolna 175 D, 02-729 Warszawa, Polska
tel. 48 22 568 03 81; 509 224 588