handel ekonomia/biznes/finanse

Grupa Eurocash podsumowuje mocne pierwsze półrocze 2022 r. i ogłasza strategię na lata 2023-2025 opartą na trzech filarach

29.08.2022 | Grupa Eurocash
  • Umocnienie pozycji największego hurtownika w Polsce, inwestycje w rozwój sieci franczyzowych i partnerskich oraz zbudowanie platformy technologicznej dla sklepów lokalnych – to główne filary strategii Grupy Eurocash na lata 2023-2025.
  • Grupa Eurocash w 2025 r. chce osiągnąć 1 mld zł EBITDA (przed MSSF 16). Eurocash zamierza również powrócić do regularnego wypłacania dywidendy.
  • W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Eurocash zanotowała silny wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na wzrost przychodów o ponad 16% r/r, do 14,3 mld zł.
  • Po czwartym z rzędu kwartale zwiększania rentowności w Hurcie i w Detalu, Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu br. najwyższy historycznie wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację), który wyniósł 407 mln zł (+102% r/r).

– Grupa Eurocash już dzisiaj jest największym hurtownikiem FMCG w kraju, dysponującym najbardziej zaawansowaną siecią logistyczną. Dostarczamy produkty do 90 tysięcy punktów w całym kraju, a w zasięgu sklepów współpracujących z Grupą znajduje się 85% gospodarstw domowych. Jesteśmy również organizatorem sieci franczyzowych i partnerskich skupiających prawie 16 tysięcy sklepów oraz właścicielem największego supermarketu internetowego w Polsce. Nowa strategia pozwoli w pełni wykorzystać ten potencjał i jeszcze lepiej wspierać rozwój polskich przedsiębiorców prowadzących lokalne sklepy – powiedział Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa Eurocash w latach 2023-2025 skoncentruje się na dalszym rozwoju podstawowej działalności, w szczególności obszaru hurtowego, który ma funkcjonować w modelu omnichannel (tj. wielokanałowym, łączącym sprzedaż stacjonarną i online). Celem Eurocash w tym obszarze jest m.in. poprawa warunków zakupowych, wzrost lojalności klientów, jak i podwojenie sprzedaży B2B e-commerce za pośrednictwem eurocash.pl.

Jako organizator sieci franczyzowych i partnerskich, Grupa Eurocash planuje dalsze inwestycje w ich rozwój i pozycjonowanie, co z kolei ma przełożyć się na wzrost liczby sklepów zrzeszonych w tych sieciach oraz zwiększenie udziałów rynkowych. Także marka Delikatesy Centrum będzie rozwijana w modelu franczyzowym, w tym z partnerami (joint-venture).

Grupa Eurocash zamierza ponadto być platformą technologiczną, oferującą nowoczesne rozwiązania cyfrowe, w tym zintegrowany program lojalnościowy oraz największą platformę POS w handlu niezależnym.

W obszar platformy technologicznej wchodzi również Frisco, lider rynku e-grocery w Polsce. Grupa zakłada, że w 2025 r. przychody Frisco sięgną 1 mld zł. Dla porównania, w 2021 r. wyniosły one 294 mln zł, a w pierwszej połowie 2022 r. już blisko 190 mln zł.

Cele 2025: 1 mld EBITDA, niższe zadłużenie i dywidenda

Zarząd Grupy Eurocash zakłada, że realizacja przyjętej strategii pozwoli na osiągnięcie w 2025 r. 1 mld EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, przed MSSF 16).

Jednocześnie, w otoczeniu rosnących stóp procentowych, Grupa Eurocash zamierza zmniejszyć zadłużenie i koszty finansowania. Celem jest ustabilizowanie struktury finansowania na poziomie 1,5x dług netto/EBITDA (przed MSSF 16), przy tymczasowo wyższych poziomach wskaźnika dla skorzystania z okazji powiększenia udziałów rynkowych.

Intencją Eurocash jest również powrót do regularnego wypłacania dywidendy, przy czym rekomendacja oraz kwota dywidendy będą uwzględniały warunki i strukturę finansowania, którego stroną będzie Grupa.

Dynamiczny wzrost sprzedaży i EBITDA w pierwszej połowie 2022 r.

Istotną poprawę widać już w wynikach Grupy Eurocash za pierwsze półrocze 2022 r. Skonsolidowana sprzedaż w omawianym okresie przekroczyła 14,3 mld zł i była o ponad 16% wyższa niż przed rokiem. Co ważne, wzrost przychodów przewyższył wzrost kosztów, co przełożyło się na poprawę marży EBITDA i historycznie wysoki poziom zysku EBITDA – w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł on 407 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z wynikiem zaraportowanym w pierwszej połowie 2021 r. i o 44% r/r w porównaniu z wynikiem znormalizowanym (bez uwzględnienia odpisu w segmencie detalicznym).

– W segmencie hurtowym zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży w każdym formacie dystrybucji, a pozytywny efekt dźwigni operacyjnej przełożył się na wzrost marży EBITDA. W efekcie, EBITDA w Hurcie wzrosła o 24% r/r, do 357 mln zł, przy wzroście przychodów o 14% r/r, do 10,35 mld zł. Jednocześnie coraz więcej naszych klientów zamawia produkty na eurocash.pl. Liczba użytkowników tej platformy w czerwcu wzrosła do blisko 38 tysięcy wobec niespełna 31 tysięcy na początku roku – poinformował Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– W segmencie detalicznym również zanotowaliśmy poprawę sprzedaży w każdej kategorii. Dodatkowy, pozytywny wpływ miała konsolidacja sklepów Arhelan, przejętych w listopadzie 2021 r. Łączna sprzedaż Detalu wzrosła w pierwszym półroczu o blisko 20% r/r, do 3,6 mld zł – wskazał Jacek Owczarek.

EBITDA segmentu detalicznego w pierwszej połowie 2022 r. wyniosła 141 mln zł, co oznacza wzrost o 89% r/r w ujęciu znormalizowanym (bez uwzględnienia odpisu dokonanego w pierwszej połowie 2021 r.).

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym półroczu br. wyniosła z kolei 349 mln zł i była o 41% wyższa niż przed rokiem. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco oraz sieci marketów alkoholowych Duży Ben (na koniec czerwca br. liczyła ona już 249 sklepów wobec 204 na koniec 2021 r.). Z uwagi na koszty prowadzonej ekspansji, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła -34 mln zł wobec -22 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

***

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Eurocash

mln zł

1H 2022

1H 2021

Zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży produktów

14 367

12 363

16%

Zysk brutto na sprzedaży

1 967

1 567

26%

Marża brutto na sprzedaży

13,69%

12,67%

1,02 pp

EBITDA

407

203

102%

Marża EBITDA

2,84%

1,64%

1,2 pp

Zysk/(strata) netto

(31)

(165)

-

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.

informacje o firmie

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego. 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum – największą sieć supermarketów w Polsce.