transport ekonomia/biznes/finanse

Grupa OPONEO.PL w I półroczu 2022 roku zwiększyła przychód o 11,2%

18.08.2022 | Oponeo

Przychody

Pomimo niesprzyjających warunków geopolitycznych, które wpływają na sytuację na rynku, Grupa OPONEO.PL uzyskała w I półroczu 2022 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 691 580 tys. zł wobec 622 057 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Całkowita sprzedaż Grupy OPONEO.PL w kraju wyniosła 550 750 tys. zł notując wzrost 3,6%, natomiast sprzedaż zagraniczna Grupy ukształtowała się na poziomie 140 830 tys. zł ze wzrostem 55,8%. Udział sprzedaży zagranicznej w całkowitej sprzedaży Grupy w I półroczu 2022 roku wyniósł 20,4%, natomiast przychody krajowe stanowią 79,6%.

Największy udział w przychodach Grupy stanowią przychody ze sprzedaży akcesoriów samochodowych 80,5% osiągając wartość 556 891 tys. zł, co oznacza wzrost o 9,1% w stosunku do danych z poprzedniego okresu. Największy wzrost przychodów, bo 41,4% został zrealizowany w segmencie akcesoriów rowerowych osiągając wartość 60 623 tys. zł. Segment narzędzi zanotował wzrost przychodów o 8% w porównaniu do poprzedniego okresu osiągając wartość 66 749 tys. zł.

Zysk za I półrocze 2022 rok

Zysk netto w wysokości 5 517 tys. zł z powodu wzrostu kosztów był o 75,2% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 144 584 tys. zł, czyli wzrósł o 8,7% w relacji do I półrocza 2021 roku. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto za I półrocze 2022 roku ukształtował się na poziomie 20,9%.

Spółki zależne

Grupa OPONEO.PL realizuje także sprzedaż przez spółki zależne - elektronarzędzi i narzędzi przez spółkę ROTOPINO.PL S.A. oraz rowerów, części i akcesoriów rowerowych przez spółkę Dadelo S.A. W I półroczu 2022 roku przychody spółki zależnej ROTOPINO.PL S.A. wzrosły o 7,9% i wyniosły 66 852 tys. zł, co stanowiło 9,7% przychodów ogółem Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Przychody spółki zależnej Dadelo S.A. w I półroczu 2022 wynosiły 60 852 tys. zł i wzrosły o 40,9% względem I półrocza ubiegłego roku, stanowiąc 8,8% przychodów ogółem Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za I półrocze 2022 roku.

Rozwój Grupy OPONEO.PL w I półroczu 2022 i dalsze plany

W celu zabezpieczenia potrzeb Grupy w zakresie ilości składowanych towarów
w okresach szczytów wymiany opon, Grupa OPONEO.PL poszerzyła swoje możliwości logistyczne. Ponadto stale udoskonalane są procesy logistyczne, w tym automatyzacja procesów wydawania towarów.

- W maju 2022 roku centrum magazynowe OPONEO.PL S.A. zostało przeniesione do nowego punktu w Zelgoszczy koło Łodzi. Uruchomiliśmy tam nowoczesny magazyn o powierzchni ponad 72 tys. m2. Jest to aktualnie główny magazyn Spółki, poprzez który docelowo będą obsługiwane wszystkie zamówienia naszych klientów. - informuje Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Grupa OPONEO.PL zamierza nadal wzmacniać swoją pozycję na rynku internetowej sprzedaży w kraju oraz optymalizować sprzedaż na rynkach zagranicznych.

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, OPONEO.PL S.A.
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.

załączniki

kontakt dla mediów
Monika Siarkowska
Relacje Inwestorskie, OPONEO.PL S.A.
Monika Siarkowska

monika.siarkowska@oponeo.pl

tel: +48 52 374 03 94

informacje o firmie

OPONEO.PL S.A. od 2007 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest liderem w sprzedaży internetowej opon na polskim rynku. Spółka oprócz serwisów dedykowanych polskim klientom posiada również ponad 20 sklepów zagranicznych. Marką spółki i jej głównym portalem jest Oponeo.pl. Dodatkowe informacje na stronie www.oponeo.pl.