nowe produkty/usługi transport turystyka/wypoczynek

Poczta Polska: Sprawdź nasze usługi przydatne podczas wakacji.

25.07.2022 | Poczta Polska

Poczta Polska oferuje szeroki wachlarz usług, które powinny zainteresować wszystkich tych klientów, którzy planują wakacyjne podróże. Warto przypomnieć, że przesyłki można przekierowywać pod wskazany adres, zawnioskować o ich czasowe przechowanie czy skorzystać z usługi poste restante – opcji, dzięki której list albo paczka oczekiwać będą na odbiór w dowolnej placówce pocztowej na terenie całego kraju.

W związku z urlopami i wyjazdami poza miejsca zamieszkania, odbiór korespondencji może być utrudniony. Poczta Polska proponuje szeroki wachlarz usług w zakresie dostarczenia przesyłek, dając klientom szansę wyboru oferty najlepiej dopasowanej do indywidualnych oczekiwań. 

Poczta Polska udostępnia usługę umożliwiającą Przechowywanie przesyłki maksymalnie 14 dni licząc od dnia następnego po upływie terminu odbioru przesyłki. Aktywację usługi  można zgłosić w formie elektronicznej lub papierowej. W razie skorzystania z drugiej formy, wydrukowany i wypełniony formularz należy złożyć osobiście w placówce pocztowej, lub też przekazać listonoszowi. Opłata zależy od okresu przechowywania i jest naliczana każdorazowo przy odbiorze przesyłki według dostępnego na stronie cennika Poczty Polskiej. 

Klientom, którzy nie przebywają stale pod jednym adresem, a chcą odbierać korespondencję, Poczta Polska poleca usługę Poste restante. Umożliwia ona odebranie przesyłki w dowolnie wybranej placówce pocztowej. W przypadku skorzystania z tej usługi, ważne jest, aby przesyłka była właściwie zaadresowana. Kolejność danych powinna być następująca: imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata, napis „poste restante”, właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, która ma wydać przesyłkę. Przesyłki nadawane na poste restante doręczane są w cenie wybranej przez klienta usługi, bez dodatkowej opłaty. 

Inną ciekawą usługą jest Polecony do skrzynki. Dzięki temu rozwiązaniu po powrocie z urlopu nie trzeba już martwić się o upływający termin odbioru i biec do placówki pocztowej. Usługa polega na wrzucaniu adresowanych przesyłek poleconych do skrzynki na listy. Dodatkowo Poczta Polska może poinformować, że adresowana przesyłka polecona została doręczona. Wystarczy, że w momencie składania wniosku on-line poda się numer telefonu albo adres e-mail.

Usługa Dosyłanie umożliwia przekierowanie przesyłki pod wskazany adres. Jest doskonałą propozycją dla klientów zmieniających adres zamieszkania lub pobytu. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić elektroniczny lub papierowy formularz dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej. Formularz w wersji papierowej można przekazać listonoszowi lub złożyć osobiście w placówce pocztowej, by przesyłki docierały pod nowym adresem. Zgłoszenie żądania przy wykorzystaniu formularza elektronicznego wymaga dodatkowo uwierzytelnienia tożsamości poprzez profil zaufany lub osobiście w placówce oddawczej. Klienci składający żądanie poprzez formularz elektroniczny nie ponoszą dodatkowych kosztów. Osoby składające żądanie w placówce pocztowej uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 6,00 złNależność za dosłanie przesyłki jest uzależniona od jej rodzaju. Zgłoszone żądanie jest wykonywane maksymalnie przez 12 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia. Istnieje możliwość przedłużenia okresu korzystania z usługi. 

Warto pamiętać, że powyższe usługi nie obejmują: pism w postępowaniu karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, administracyjnym, podatkowym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, paczek pocztowych oraz Pocztex. 

Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości odbioru przesyłek znajdują się na stronie Poczty Polskiej.

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Daniel Witowski
rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.
Daniel Witowski

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie